Delyth Jewell

DelythJewellNew.jpg

Dilynwch Delyth ar Twitter

Ail Ymgeisydd Plaid Cymru ar restr y De Ddwyrain

Cafodd Delyth Jewell ei geni yng Nghaerffili a’i magu yn Ystrad Mynach, ac mae hi bellach yn byw ym Mynwent y Crynwyr. Cafodd ei hyddysg yn Ysgol Bro Allta yn Ystrad Mynach ac Ysgol Gyfun Rhymni. Wedi gorffen ei lefel A cafodd Delyth ei derbyn i fynd i astudio yn Rhydychen lle cafodd BA mewn Saesneg Iaith a Llên, a Meistri mewn Astudiaethau Celtaidd. Roedd hi’n Llywydd y Gymdeithas Gymreig (Cymdeithas Dafydd ap Gwilym).

Wedi gadael Rhydychen, aeth Delyth i weithio yn San Steffan, lle'r oedd hi’n ysgrifennydd areithiau ac yn ymchwilydd ar gyfer grŵp Plaid Cymru am bum mlynedd a hanner, gan weithio’i ffordd lan i swydd y Pennaeth Ymchwilio. Fe wnaeth hi chwarae rôl flaengar mewn ymgyrchoedd wnaeth arwain at gyflwyno cyfreithiau newydd ar stelcian (2012) a thrais domestig (2015).

Yn 2014 cafodd rôl Delyth yn yr ymgyrchoedd ei amlygu gan farnwyr wnaeth ei gwobrwyo â Gwobr Ymchwilydd Seneddol y Flwyddyn yng ngwobrau DODS. Yn 2015 fe symudodd Delyth yn ôl i Gymru i weithio mewn rôl bolisi ar gyfer elusen fawr genedlaethol. Mae hi’n rheoli portffolio egni a materion cwsmeriaid yr elusen.

Helpwch ymgyrch Delyth

Nol i'r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.