Newyddion

Diffyg darpariaeth Gymraeg yn golygu bod cleifion yng Nghymru yn cael “gwasanaeth eilradd”

cym.jpg

Mae’r diffyg darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg i gleifion meddygon teulu yng Nghymru yn golygu fod pobl yn cael gwasanaeth eilradd, medd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lansio adroddiad o bwys ar botensial hydrogen i Gymru mewn cwmni cynhyrchu eco-geir yn Llandrindod

hydro1.jpg

Mae AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi lansio adroddiad o bwys sydd yn dadansoddi potensial hydrogen i ddatgarboneiddio trafnidiaeth yng Nghymru. 

Darllenwch fwy
Rhannu

ASau ac Aelodau Cynulliad Plaid Cymru yn uno i alw am Ddeddf Awyr Lân i Gymru

aer.jpg

Mae llygredd aer yn cyfrannu at tua 2,000 o farwolaethau yng Nghymru y flwyddyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhestr llawn o'r ASau wnaeth bleidleisio i adael y Farchnad Sengl neithiwr

Cymru-EU.jpg

Neithiwr, fe bleidleisiodd Senedd San Steffan i adael Ardal Economaidd Ewrop (EEA) gan 327 pleidlais i 126, ac felly i aberthu ein aelodaeth o'r Farchnad Sengl. 

Darllenwch fwy
Rhannu

'Dewch â’r sector at ei gilydd i fynd i’r afael a’r argyfwng mewn cyllido ysgolion’

ysgol.jpg

Plaid Cymru yn rhybuddio fod cyllid ysgolion ar fin torri.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn croesawu tro pedol y Llywodraeth ar y grant gwisg ysgol

gwisg.jpg

Llyr Gruffydd AC a llefarydd Plaid Cymru ar addysg yn croesawu datganiad Llywodraeth Cymru ar y grant newydd i wisgoedd ysgol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y gyfraith ar erthylu yn “gwneud troseddwyr o ferched sydd wedi cyrraedd pen eu tennyn” - Liz Saville Roberts AS

LSR_conf_3_small.jpg

Mae llywodraeth erthylu y DG yn “gwneud troseddwyr o ferched ar ben eu tennyn a meddygon trugarog”, dywedodd AS Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

ACau Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu cwmni ynni mewn dwylo cyhoeddus

energy.jpg

Bydd ACau Plaid Cymru heddiw yn galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i sefydlu cwmni ynni mewn dwylo cyhoeddus. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad ar flaenoriaethau'r Gymraeg yn ymgais i 'wadu hawliau pobl Cymru i'r Gymraeg'

22246538709_ae1e6aa612_o.jpg

Ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros y Gymraeg, Sian Gwenllian AC, yn beirniadu datganiad y gweindiog dros yr iaith Gymraeg a dysgu gydol oes ar flaenoriaethau'r Gymraeg.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru gael ‘cynllun wrth gefn’ rhag ofn fod Llywodraeth y DG yn gwrthod morlyn Abertawe

tidal2.jpg

Mae rhaid i Lywodraeth Cymru gael ‘cynllun wrth gefn’ os bydd Llywodraeth y DG yn penderfynu yn erbyn cyllido Morlyn Llanw Bae Abertawe, yn ôl Plaid Cymru.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.