Newyddion

Teuluoedd trallodus yn cael eu methu gan bolisi camwahaniaethol y Llywodraeth, medd Liz Saville Roberts

WhatsApp_Image_2019-01-22_at_3.20.48_PM.jpeg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi cyhuddo Llywodraeth y DG o fethiannau systemaidd ac o dactegau oedi yn y modd mae’n cefnogi teuluoedd mewn profedigaeth, gan annog yr Ysgrifennydd Gwladol i weithredu i weithredu ar ddyfarniad y Goruchaf Lys yr haf diwethaf a roes hawl i fam weddw ddibriod i gael Lwfans Cymar Gweddw i’w phlant.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais y Bobl yw’r unig ffordd i fargen y Prif Weinidog oroesi

26ba248e-ba4a-4849-8643-b6f79727f07b.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC, ac arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yn dilyn cyfarfodydd adeiladol gyda hi ddydd Mercher a chyda Gweinidogion eraill y  Llywodraeth ddydd Iau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwrthod Bil Awtistiaeth yn gadael teuluoedd i lawr

autism_bill_pembs_group.JPG

Mae Plaid Cymru wedi mynegi ei ‘siom’ wrth i’r Bil Awtistiaeth gael ei wrthod gan y Cynulliad gan ddweud fod pobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd wedi cael eu ‘gadael i lawr’.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwnewch Gymru yn lle mwy diogel i fenywod gyda rhwydwaith

BeFunky-collage_(2).jpg

Mae Leanne Wood wedi helpu i lansio rhwydwaith fydd wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag aflonyddu ac ymosodiadau rhywiol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Senedd Cymru yn cefnogi cynnig y Blaid i wrthod Brexit heb gytundeb

DxDYecdXcAE77f6.jpg

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw wedi pleidleisio o blaid cynnig Plaid Cymru i wrthod gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen dan unrhyw amgylchiadau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Newidiwch y broses Seneddol i osgoi dim bargen yn ddiofyn

BeFunky-collage_(1).jpg

Byddai trefn newydd o bleidleisio yn sicrhau bod Tŷ’r Cyffredin yn dod i benderfyniad ar Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw ar Lafur i wrando ar ‘ddefnyddwyr’ nid ‘darparwyr’ ar y Bil Awtistiaeth

BeFunky-collage.jpg

Gan gadarnhau y byddai ACau Plaid Cymru yn pleidleisio o blaid y bil awtistiaeth, mae gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros iechyd Helen Mary Jones AC wedi annog Llafur i wrando ar bobl ag awtistiaeth a'u teuluoedd a chefnogi'r bil.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhun ap Iorwerth yn galw am Uwch Gynhadledd i drafod heriau sy'n wynebu economi Cymru

43407852330_fb4c09bf47_k.jpg

Gan amlygu’r heriau sy’n wynebu pob rhan o economi Cymru ar hyn o bryd - yn enwedig oherwydd yr ansicrwydd ynghylch Brexit - mae llefarydd Plaid Cymru ar yr Economi a Chyllid Rhun ap Iorwerth wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynnull uwch-gynhadledd i drafod yr heriau sy’n wynebu economi’r wlad yn y dyfodol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Prif Weindiog yn cytuno edrych ar gynnig Plaid i ddatganoli rheolaeth dros les

30282101087_a47d975361_k_(1).jpg

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cytuno i ‘edrych i mewn’ i ddatganoli gweinyddu lles mewn buddugoliaeth nodedig i’r cynnig gan Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diffyg gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yn gorfodi mamau fyndi wardiau seiciatrig heb eu babanod

44499210124_0aa71eff2c_k.jpg

Mae diffyg gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yng ngogledd Cymru yn gorfodi i famau gael eu derbyn i wardiau seiciatrig heb eu babanod.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.