Y newyddion diweddaraf.

Mae gan Lywodraeth Cymru y grym i wella cyflogau i nyrsys – mae rhaid iddyn nhw ei ddefnyddio

“Mae’r alwad yn glir gan nyrsys - mater i’r llywodraeth yw profi eu bod nhw’n gwrando” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Mae cyfnod newydd o gynildeb yn ddewis gwleidyddol, ac mae'n rhaid ei wrthod

Ysgrifenna Liz Saville Roberts AS i'r gwefan Politics Home (Iaith Saesneg yn unig)

Parhau i ddarllen

Cyllideb yr Hydref: angen cynnydd o £25 i’r tlotaf

Data yn dangos y bydd incwm gwario gwirioneddol y bobl dlotaf yn cwympo o 11% hyd yn oed os bydd budd-daliadau yn cael eu huwchraddio’n unol â chwyddiant

Parhau i ddarllen

Angen pecyn cynaliadwy o gymorth i helpu pob cartref i ymdopi’r gaeaf hwn

Ben Lake AS yn ymateb i gyhoeddiad cyfraddau llog

Parhau i ddarllen

Ddim yn rhy hwyr i sefydlu Ymchwiliad Covid Penodol i Gymru

Plaid Cymru’n ymateb i gydnabyddiaeth Cadeirydd ymchwiliad Covid na fydd yn bosib ystyried pob penderfyniad a wneir yng Nghymru fel rhan o ymchwiliad y DU

Parhau i ddarllen

S4C yn 40: Galw ar Lywodraeth San Steffan i ddarparu ‘setliad tecach’ – Plaid Cymru

‘Sianel yn parhau i chwarae rhan ganolog fel hyrwyddwr allweddol y Gymraeg’

Parhau i ddarllen

Galw ar Rishi Sunak i gefnogi cyfraith i wahardd celwydd mewn gwleidyddiaeth

Mesur Cynrychiolwyr Etholedig (Gwahardd Twyll) wedi'i osod ar gyfer Ail Ddarlleniad yn Nhŷ'r Cyffredin

Parhau i ddarllen

‘Rhaid i Lafur wrthod celwyddau Brexit’ – Plaid Cymru

Liz Saville Roberts yn rhybuddio bydd Llafur yn wynebu’r un problemau enbyd â’r Torïaid

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru a'r Blaid Werdd yn creu Fforwm Dyfodol Cymru i dyfu’r achos o blaid annibyniaeth

Mae arweinwyr y ddwy brif blaid sy’n cefnogi annibyniaeth i Gymru wedi cyhoeddi sefydlu fforwm newydd i dyfu’r achos o blaid annibyniaeth

Parhau i ddarllen

Plaid yn lansio "Cynllun y Bobl" i daclo costau byw gyda San Steffan mewn anhrefn llwyr

Mae torri prisiau ynni, rhewi rhent a sicrhau trafnidiaeth gyhoeddus fwy fforddiadwy wrth galon cynllun Plaid Cymru i warchod aelodau mwyaf bregus cymdeithas rhag effeithiau'r argyfwng costau byw - dyna fydd neges Adam Price yfory.

Parhau i ddarllen