Newyddion

Grwp Cynulliad Plaid Cymru yn penodi dau AC yn ddirprwyon

BeFunky-collage-2.jpg
Yn dilyn y datganiad ddydd Gwener diwethaf am y cabinet cygsodol newydd, Sian Gwenllian AC ac Rhun ap Iorwerth AC wedi eu hapwyntio yn ddirprwy arweinyddion yng ngrwp Plaid Cymru yn y Cynulliad. 
Darllenwch fwy
Rhannu

“Cabinet Newydd i Gymru Newydd” Plaid yn datgelu eu cabinet cysgodol newydd

ShadCab1.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi datgelu cabinet cysgodol newydd Plaid Cymru fydd yn arwain y Llywodraeth nesaf yn 2021.

Darllenwch fwy
Rhannu

Estyniad i Erthygl 50yw’r unig ddewis synhwyrol

Llun: Wikimedia Commons

Rhowch y gorau i’r’ Final Countdown’ er lles ein heconomi

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS, wedi galw am estyniad i Erthygl 50 yn dilyn adroddiadau o Frwsel fod y Prif Weinidog wedi methu â dod i gytundeb gyda’r UE.  Er y bu disgwyl dros y dyddiau diwethaf na fyddai modd dod i gytundeb, roedd y Prif Weinidog cyn  hyn wedi gobeithio gwneud cryn gynnydd erbyn i arweinyddion yr UE gyfarfod.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Dathlu Hanes Mis Pobl Dduon yng Nghymru

EW_BHMWales_Logo.png

Talodd Sian Gwenllian, AC Plaid Cymru, deyrnged i Mis Hanes Pobl Dduon yn y siambr yn y Senedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adolygiad Ymgyrchu Plaid Cymru

Mae arweinydd newydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi datgan y bydd cyn dirprwy arweinydd yr SNP, Angus Robertson yn cynnal adolygiad o strwythurau ymgyrchu’r Blaid.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynnydd o 25% yn aelodaeth Plaid Cymru mewn pythefnos

Mae dros 2,000 o aelodau newydd wedi ymuno â'r blaid ers i Adam Price gael ei ethol yn arweinydd

Mae aelodaeth Plaid Cymru wedi cynyddu o chwarter ers etholiad arweinyddiaeth y blaid bythefnos yn ôl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid penderfynu ar gyllid teg i ffermydd trwy agwedd pedair cenedl, medd Plaid Cymru

31283979918_620337a777_o.jpg

Mae AS Ceredigion a llefarydd Plaid Cymru ar Defra Ben Lake wedi galw am systemau newydd i sicrhau fod gan Gymru lais ar gyllido ffermydd wedi Brexit. Gwnaeth AS Ceredigion yr alwad yn ystod Ail Ddarlleniad Mesur Amaethyddiaeth San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Deg ymrwymiad o weledigaeth Adam Price o Gymru Newydd

30219196997_3b946b1a4b_k.jpg

Deg ymrwymiad o araith gynhadledd gyntaf Adam Price fel Arweinydd Plaid Cymru.

Rhannu

Gwleidydd amlwg o’r Blaid Werdd yn ymuno â Phlaid Cymru

Mae’r gwleidydd amlwg o’r Blaid Werdd, Grenville Ham, wedi cyhoeddi ei fod wedi ymuno â Phlaid Cymru.

Daw’r newyddion ar drothwy Cynhadledd Flynyddol Plaid Cymru yn Aberteifi lle bydd cynrychiolwyr yn cwrdd am y gynhadledd gyntaf ers ethol yr arweinydd newydd Adam Price.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adam Price yn cael ei ethol fel Arweinydd newydd Plaid Cymru

Etholwyd Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, fel arweinydd newydd Plaid Cymru heddiw. 

Cyhoeddwyd y canlyniad ar ddydd Gwener y 28 o Fedi 2018 yng ngwesty Novotel, Caerdydd. 

Derbyniodd Adam Price 49.7% o’r pleidleisiau ar y rownd gyntaf, gyda dim ond 37 pleidlais i ffwrdd o ennill y rownd gyntaf. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.