Newyddion

Pôl newydd yn dangos fod mwy yn credu y caiff Brexit effaith negyddol ar Gymru

Brexit_Poll_image.jpg

Mae pôl newydd gan YouGov wedi datgelu fod mwy o bobl yng Nghymru yn credu y bydd i DG adael yr UE gael effaith negyddol ar Gymru na’r nifer sy’n credu y caiff effaith gadarnhaol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diffyg o £5.6 biliwn mewn seilwaith trafnidiaeth yng Nghymru ers 1999

Jonathan_Treasury_2.jpg

Mae Plaid Cymru heddiw wedi ymateb i ffigyrau a gafwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru trwy alw cydgyfrannu hanesyddol arian trethdalwyr yn Llundain yn ‘warthus’.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lansiad Ymgyrch Arweinyddol Plaid Cymru

Eleni mae aelodau Plaid Cymru yn dewis ein harweinydd a cafodd yr etholiad ei lansio’n swyddogol, mewn noson anffurfiol, yn ystod yr Eisteddfod.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Gymraeg "dan anfantais" ar-lein o gymharu a ieithoedd eraill

arlein.jpg

Plaid Cymru yn galw am strategaeth i fuddsoddi yn y Gymraeg ar gyfryngau digidol

Darllenwch fwy
Rhannu

Amser i fod yn onest - tynnwch “ddim bargen” oddi ar y bwrdd

“Fydd o ddim yn gweithio ac mae Theresa May yn gwybod hynny” - Hywel Williams

Mae Hywel Williams AS heddiw wedi galw ar Lywodraeth Prydain i roi’r gorau i chwarae gemau gyda bywoliaethau pobl a dweud yn bendant unwaith ac am byth na fydd senario “dim bargen”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae'n amser i ni wahodd y 'Tour' i Gymru

29577592951_5bc6f95d4a_b.jpg

Yn dilyn buddugoliaeth anhygoel Geraint Thomas dros y Sul fel y Cymro cyntaf i ennill y Tour de France, mae Plaid Cymru wedi dweud y gallai Cymru wneud cais i gael cymal o’r gystadleuaeth yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

"Gallai Cymru gael gwasanaeth gofal cenedlaethol ei hunan," meddai Plaid Cymru

care_service.jpg

Comisiwn nodedig y Blaid i gwrdd am y tro cyntaf i edrych ar sefydlu gwasanaeth gofal cenedlaethol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen ehangu cronfa £30 miliwn ar gyfer ysgolion Cymraeg i ateb galw meddai Plaid

addysg.jpg

Dyw’r arian ar gyfer ehangu addysg Gymraeg ddim yn ddigon i ateb y galw, yn ôl ffigyrau swyddogol mae Plaid Cymru wedi gweld.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn dweud wrth Lywodraeth y DG i beidio "disodli brand Cymreig"

welsh_food.jpg

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu diffyg brandio Cymreig ar fwyd o Gymru yn y Sioe Fawr eleni.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Gallai Cymru fod yn genedl bwyd organig mewn degawd’

o2.jpg

Gallai Cymru fod yn genedl bwyd organig mewn degawd – dyna’r neges gan gynrychiolwyr Plaid Cymru pan fyddant yn cwrdd â chynrychiolwyr ffermwyr ddydd Iau ar fferm yn Llanybri, Sir Gaerfyrddin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.