Y newyddion diweddaraf.

Plaid Cymru yn barod i ymladd am degwch i Gymru yn yr etholiad cyffredinol

Fe fydd etholiad cyffredinol ar 4 Gorffennaf, 2024.

Parhau i ddarllen

Datganiad gan Arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth ar y Cytundeb Cydweithio

Mae Plaid Cymru wedi dod a’r Cytundeb Cydweithio gyda Llywodraeth Cymru i ben ar unwaith.

Parhau i ddarllen

Llafur yn ‘dawel’ ar faterion Cymreig allweddol – arweinydd Plaid Cymru

Rhun ap Iorwerth yn gofyn am gyfarfod gyda Keir Starmer i drafod ariannu teg, Ystâd y Goron a HS2

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn beirniadu Arweinydd Llafur Cyngor Caerdydd am feio staff Sain Ffagan am heriau Amgueddfa Cymru

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant, Heledd Fychan AS, wedi beirniadu Arweinydd Llafur Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, a wnaeth sylwadau "sarhaus a di-sail" neithiwr yn beio staff a Sain Ffagan am heriau sylweddol yr Amgueddfa Genedlaethol.

Parhau i ddarllen

Rhagrith Starmer yn agored wrth i Llafur peidio 'malio dim am ddiwylliant' yng Nghymru

Mae 25 blynedd o reolaeth Llafur yng Nghymru wedi arwain at y sector diwylliant yn cael eu torri i’r briw, medd Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn addo brwydro dros ariannu teg, strydoedd mwy diogel, a phwerau dros gyfiawnder wrth lansio maniffesto etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Plaid Cymru yn addo brwydro dros ariannu teg, strydoedd mwy diogel, a phwerau dros gyfiawnder wrth lansio maniffesto etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Parhau i ddarllen

5 rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol nesaf

Bydd yr etholiad cyffredinol nesaf yn un pwysig. Felly pam pleidleisio Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol nesaf?

Parhau i ddarllen

Llais cryf i ddioddefwyr trosedd

Ymgeisydd Plaid Cymru am fod yn Gomisynydd Heddlu benywaidd cyntaf yng Nghymru

Parhau i ddarllen

Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn recriwtio 500 o feddygon teulu ac yn adfer lefelau cyflog meddygon iau

Mabon ap Gwynfor AS yn amlinellu cynllun Plaid Cymru i fynd i’r afael â’r Argyfwng Iechyd  

Parhau i ddarllen

Popeth ddywedodd Catrin Wager yn ei haraith i'r gynhadledd Wanwyn

Popeth ddywedodd Catrin Wager, ymgeisydd y Blaid ar gyfer sedd newydd Bangor Aberconwy yn yr etholiad cyffredinol nesaf, yn ystod y gynhadledd Wanwyn. 

Parhau i ddarllen