Y newyddion diweddaraf.

‘Siarter Cymru Yfory’ – galw am gymorth Comisiynwyr a gweithredu gan Lywodraeth i roi’r genhedlaeth nesaf yn gyntaf

Gan Llyr Gruffydd AS, Arweinydd Gweithredol Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn datgelu bod y Llywodraeth Lafur wedi gofyn i oedi trosglwyddo pwerau dros ddŵr i Gymru

Mae cais Rhyddid Gwybodaeth yn dangos bod Llywodraeth Lafur wedi gofyn i San Steffan ohirio'r broses ddatganoli

Parhau i ddarllen

Arweinydd Plaid Cymru yn galw ar Starmer i ‘addo mwy o bwerau i Gymru’

Arweinydd Dros Dro Plaid Cymru Llyr Gruffydd yn ysgrifennu at Arweinydd Llafur Keir Starmer ar drothwy gorymdaith annibyniaeth i Gymru

Parhau i ddarllen

Datganiad am Arweinyddiaeth Plaid Cymru

Mewn cyfarfod o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol (PGC) Plaid Cymru heno (dydd Mercher Mai 10fed) hysbysodd Adam Price MS yr aelodau y bydd yn camu lawr fel Arweinydd y Blaid unwaith y bydd trefniant dros dro mewn lle.

Parhau i ddarllen

Er y cytuno yn y Senedd ar galwadau Plaid Cymru am gyfran deg o gyllid HS2 i Gymru – mae’n rhaid i Sunak a Starmer gweithredu

Dywed Plaid Cymru fod rhaid i bleidiau San Steffan nawr rhoi’r cyllid sy’n ddyledus i Gymru

Parhau i ddarllen

“Rhaid i chi gywiro’r cofnod” ar Betsi Cadwaladr - Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru

“Cred gadarn” nad oedd datganiadau a wnaed gan y Prif Weinidog a Vaughan Gething “yn gynrychiolaeth gywir o’r ffeithiau”

Parhau i ddarllen

Hir yw pob ymaros… yn enwedig wrth aros am fws yng Nghymru

Mae Delyth Jewell AS yn ysgrifennu am y diffygion yng nghynlluniau trafnidiaeth Llywodraeth Cymru

Parhau i ddarllen

Addysg Gymraeg i bawb “gam yn nes” diolch i Blaid Cymru

“Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru – ni ddylai neb gael eu hamddifadu o’u cyfle i’w dysgu”

Parhau i ddarllen

Llythyr a gafodd ei ddatgelu’n dangos prif gynghorwyr Llafur yn rhannu barn Plaid Cymru y bydd cynlluniau Llywodraeth Cymru ar drafnidiaeth yn gwahanu cymunedau

Dywed Llyr Gruffydd o Blaid Cymru y bydd toriadau i fysiau yn gadael cymunedau “heb opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus”

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am ddiweddariad brys ar y Pwyllgor Diben Arbennig 3 mlynedd ar ôl cychwyn Covid

“Hygrededd” datganoli yn cael ei “danseilio” oherwydd diffyg tryloywder ynglŷn â phenderfyniadau Covid

Parhau i ddarllen