Newyddion

San Steffan, nid Ewrop, ddylem ni fod yn ei adael

30219189787_52eb282288_o.jpg

Yr achos dros annibyniaeth Cymru’n cael ei hyrwyddo gan lanast cabinet San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

5 rheswm i beidio â chefnogi cytundeb Brexit y DG

WhatsApp_Image_2018-11-15_at_6.02.50_PM.jpeg

Heb unrhyw sôn o gwbl am Gymru yn y gytundeb ymadael, mae’n amlwg nad yw San Steffan yn poeni dim am Gymru.

Rhannu

Plaid Cymru yn cadarnhau na fydd yn cefnogi Cytundeb Ymadael Llywodraeth San Steffan

2dce31b4-e13d-4ded-89d4-85e5045fd892.JPG

Mae angen cytundeb newydd – nid cytundeb gwael, ar Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb i ddatganiad y Prif Weindiog ar gytundeb Brecsit

Plaid_Cymru_-_The__Party_of_Wales_Official_Logo_1200x600.jpg

Nid oes rhaid dewis rhwng bargen wael neu dim bargen, mae dewis arall.

Darllenwch fwy
Rhannu

Addysg Feddygol ym Mangor yn fuddugoliaeth i Blaid Cymru, medd Rhun ap Iorwerth

40279180992_eda3f26b39_o.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn Rhun ap Iorwerth wedi dweud ei fod wrth ei fodd wedi i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd Prifysgol Bangor yn cynnig cyrsiau meddygol i fyfyrwyr o 2019 ymlaen, gan ddweud fod y cyhoeddiad yn fuddugoliaeth sylweddol i  Blaid Cymru a’r gogledd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Llafur Cymru i roi’r gorau i roi arian i gwmniau sy’n gwerthu arfau i Sawdi

saudiadam.png

Mae wedi dod i’r amlwg bod Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu at fuddsoddiad o filiwn o bunnoedd i gwmni amddiffyn yr Unol Daleithiau, Raytheon.

Darllenwch fwy
Rhannu

7 peth dyw Llafur ddim eisiau i ni wybod am y GIG y gaeaf hwn

frost-snow-theme-new-year-76657.jpg

Wrth i weithwyr y GIG baratoi am amser prysur dros fisoedd y gaeaf, mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi dechrau sôn am y pwysau ychwanegol y gaeaf hwn ar ein gwasanaeth iechyd. Ond er bod y llywodraeth Lafur yn ddigon parod i ddweud wrthych pam fod rhestri aros hir, staff dan bwysau ac oedi cyn trosglwyddo gofal yn anorfod dros gyfnodau oeraf y flwyddyn, mae rhai pethau nad ydynt am i chi wybod …

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyn-filwyr Cymreig wedi cael tro gwael gan ddwy lywodraeth, medd arweinydd y Blaid yn San Steffan

22521492905_e8bbdcc62c_k.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi dweud fod cyn-filwyr Cymreig yn dioddef tro gwael gan lywodraeth Cymru a San Steffan fel ei gilydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai Llywodraeth Cymru gondemnio hyfforddi peilotiaid Saudi ym Maes Awyr yr Awyrlu yn y Fali, medd Rhun ap Iorwerth

Runway-restoration-unveiled-at-RAF-Valley-Anglesey.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn Rhun ap Iorwerth heddiw wedi annog Llywodraeth Cymru i gondemnio’r defnydd o RAF Fali fel canolfan hyfforddi i beilotiaid Awyrlu Saudi Arabia.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhun ap Iorwerth yn rhoi pwysau ar Drakeford gyda galwad i "beidio bod mor galed ar gynghorau"

43407852330_fb4c09bf47_k.jpg

Cynhaliwyd cyfarfod rhwng sgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi a Chyllid, Rhun ap Iorwerth AC â Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru Mark Drakeford dros 'bryderon difrifol' Plaid Cymru ynghylch drafft y gyllideb ddiweddar a'i oblygiadau ar gyfer cyllid llywodraeth leol. Gofynnodd Rhun ap Iorwerth am sicrwydd gan y Gweinidog y byddai arian ychwanegol yn cael ei ddyrannu i awdurdodau lleol yn y gyllideb derfynol .

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.