Newyddion

Galw ar Mark Drakeford i weithio gyda Phlaid Cymru i beri bod llais Cymru’n cael ei glywed

30219189787_52eb282288_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi ysgrifennu at arweinydd newydd y blaid Lafur yng Nghymru, Mark Drakeford, yn galw arno i weithio gyda Phlaid Cymru er mwyn gwneud yn siŵr y ‘perchir’ ewyllys Cynulliad Cenedlaethol Cymru  yn dilyn y bleidlais i wrthod Cytundeb Ymadael y Prif Weinidog ar ddydd Mawrth. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio i wrthod bargen Brexit Theresa May

woo.png

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw wedi pleidleisio i wrthod Cytundeb Ymadael a Datganiad Gwleidyddol Brexit Theresa May mewn pleidlais ddramatig yn y Senedd – y senedd gyntaf yn y DG i wneud hynny.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y gallu i ddiddymu Erthygl 50 yn “newid y cyfan”, medd Plaid Cymru

ecj-1024x640.jpg

Mae ymgynghorydd pwysicaf y Llys Ewropeaidd heddiw wedi cadarnhau mai ei farn ef yw y gall y DG ddiddymu Erthygl 50 ac aros yn yr UE heb fod angen cytundeb gwledydd eraill Ewrop.

Darllenwch fwy
Rhannu

DWP yn ildio i bwysau dros gredyd cynhwysol a'r Gymraeg

Hywel_Cynhadledd.jpg

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon a llefarydd y Blaid ar Waith a Phensiynau, Hywel Williams wedi croesawu tro pedol gan y DWP sydd wedi cadarnhau y bydd siaradwyr Cymraeg bellach yn gallu ymgeisio am Gredyd Cynhwysol yn dilyn pryderon y byddai oedi sylweddol i’r ddarpariaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Cynnig Brexit Llywodraeth Lafur Cymru yn gwbl annigonol’

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn bwriadu cymu nol ar Brexit yn hytrach nag amddiffyn buddiannau Cymru unwaith yn rhagor, meddai Steffan Lewis AC.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dirprwy’r Blaid yn ysgrifennu at y BBC ynghylch cael eu heithrio o’r ddadl deledu ar Brexit

22333324188_f1cde4184d_k.jpg

Mae dirprwy arweinydd a chyfarwyddwr cyfathrebu Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AC, wedi ysgrifennu at bennaeth Newyddion a Materion Cyhoeddus y BBC yn gofyn iddo wahodd pleidiau eraill i gymryd rhan yn y ddadl deledu arfaethedig ar Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn datgelu cynllun economaidd ar gyfer Powys

HMJ1.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi papur trafod ar y ffordd ymlaen economaidd ym Mhowys.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Gall Cymru’ – arweinydd y Blaid yn cyhoeddi ‘maniffesto’ i annibyniaeth Cymru

44436082864_a8cd303f8b_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price heddiw’n cyhoeddi casgliad o erthyglau nodedig y gellir eu hystyried fel ‘maniffesto’ i annibyniaeth Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adam Price yn ysgrifennu at y Carwyn Jones yn annog Llywodraeth Cymru i gymryd safbwynt clir ar Brexit cyn bleidlais y Cynulliad

30219200567_30c66c2c7b_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Carwyn Jones yn dilyn cadarnhad ganddo yn y Senedd ddoe y caiff ACau bleidlais ystyrlon ar Gytundeb Ymadael Prif Weinidog y DG a gynhelir cyn y bleidlais yn San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn diddymu'r Ddeddf Barhad - gan ganiatau Brexit caled

repealvote.jpg

Mewn sylw wedi i Lafur, UKIP a’r Torïaid ddod at ei gilydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru i bleidleisio i ddiddymu Deddf Parhad Cymru, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion allanol, Steffan Lewis AC:

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd