Y newyddion diweddaraf.

Cyllideb yr Hydref: angen cynnydd o £25 i’r tlotaf

Data yn dangos y bydd incwm gwario gwirioneddol y bobl dlotaf yn cwympo o 11% hyd yn oed os bydd budd-daliadau yn cael eu huwchraddio’n unol â chwyddiant

Parhau i ddarllen

Angen pecyn cynaliadwy o gymorth i helpu pob cartref i ymdopi’r gaeaf hwn

Ben Lake AS yn ymateb i gyhoeddiad cyfraddau llog

Parhau i ddarllen

Ddim yn rhy hwyr i sefydlu Ymchwiliad Covid Penodol i Gymru

Plaid Cymru’n ymateb i gydnabyddiaeth Cadeirydd ymchwiliad Covid na fydd yn bosib ystyried pob penderfyniad a wneir yng Nghymru fel rhan o ymchwiliad y DU

Parhau i ddarllen

S4C yn 40: Galw ar Lywodraeth San Steffan i ddarparu ‘setliad tecach’ – Plaid Cymru

‘Sianel yn parhau i chwarae rhan ganolog fel hyrwyddwr allweddol y Gymraeg’

Parhau i ddarllen

Galw ar Rishi Sunak i gefnogi cyfraith i wahardd celwydd mewn gwleidyddiaeth

Mesur Cynrychiolwyr Etholedig (Gwahardd Twyll) wedi'i osod ar gyfer Ail Ddarlleniad yn Nhŷ'r Cyffredin

Parhau i ddarllen

‘Rhaid i Lafur wrthod celwyddau Brexit’ – Plaid Cymru

Liz Saville Roberts yn rhybuddio bydd Llafur yn wynebu’r un problemau enbyd â’r Torïaid

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru a'r Blaid Werdd yn creu Fforwm Dyfodol Cymru i dyfu’r achos o blaid annibyniaeth

Mae arweinwyr y ddwy brif blaid sy’n cefnogi annibyniaeth i Gymru wedi cyhoeddi sefydlu fforwm newydd i dyfu’r achos o blaid annibyniaeth

Parhau i ddarllen

Plaid yn lansio "Cynllun y Bobl" i daclo costau byw gyda San Steffan mewn anhrefn llwyr

Mae torri prisiau ynni, rhewi rhent a sicrhau trafnidiaeth gyhoeddus fwy fforddiadwy wrth galon cynllun Plaid Cymru i warchod aelodau mwyaf bregus cymdeithas rhag effeithiau'r argyfwng costau byw - dyna fydd neges Adam Price yfory.

Parhau i ddarllen

“Nid yw diffyg gweithredu’n opsiwn” - Mae angen mesurau brys i atal digartrefedd y gaeaf

“Rhewi pob rhent a gwahardd pob troi allan” – Plaid Cymru yn adnewyddu galwadau i ddiogelu rhentwyr

Parhau i ddarllen

Plaid yn galw ar y Prif Weinidog i dynnu yn ôl ei sylwadau ar grŵp ymgyrchu COVID-19

“Fel arwydd o barch i’r ymgyrchwyr, dylai’r Prif Weinidog ail-ystyried y dewis o eiriau a ddefnyddiodd ddoe” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen