Newyddion

Anghofiwch yr addewidion ffug o ddim cytundeb er mwyn amaethyddiaeth Cymru

Ben_Lake_-_Conf_image.jpg

Cyn y Sioe Amaethyddol Frenhinol, mae Ben Lake AS  o Blaid Cymru wedi galw ar i’r Prif Weinidog newydd ddewis rhwng “addewidion ffug dim cytundeb neu ddyfodol ffermio yng Nghymru”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Annibyniaeth yn ‘gwestiwn o pryd nid os’ – arweinydd Plaid Cymru Adam Price

20190502_PlaidCymruEULaunch_07.jpg

Wrth ysgrifennu ym mhapur newydd y Scotsman heddiw (Gwener, 19 Gorffennaf), dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC mai mater o amser yn unig yw cyn i bobl Cymru a’r Alban ddewis dod yn genhedloedd annibynnol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Blaid yn galw am gyfarfod gyda Gove i fynd i’r afael â’r gyfraith am ymosodiadau gan gŵn

LlyrMSP.jpg

Mae ASau ac ACau Plaid Cymru wedi dod at ei gilydd i alw am gyfarfod gyda gweinidog amaethyddiaeth y DG Michael Gove am broblem gynyddol ymosodiadau gan gŵn ar dda byw ar ffermydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Buddugoliaeth i’r Blaid wedi tro pedol Brexit a’n Tir

Llyrwrthygat.jpeg

Wrth ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru na fyddant yn cyflwyno Bil Amaethyddiaeth Cymru i weithredu ar ganlyniadau polisi Brexit a’n Tir yn ystod y Cynulliad hwn, meddai Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig, Llyr Gruffydd AC:

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am dîm criced cenedlaethol i Gymru erbyn 2020

Jonathan_Edwards_AS.jpg

Ar ddiwrnod olaf Cwpan Criced y Byd ICC, galwodd Plaid Cymru am sefydlu tîm cenedlaethol i Gymru erbyn tymo 2020 sy’n dechrau fis Ebrill nesaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y ddadl am arweinyddiaeth y Torïaid yn ‘sarhad i Gymru’

Y Blaid yn berinadu Johnson a Hunt am fethu â chrybwyll Cymru unwaith yn y ddadl deledu

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi beirniadu’r ddadl ar ITV neithiwr rhwng yr ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr am fethu â chrybwyll Cymru o gwbl, gan honni fod hyn yn dangos nad yw Cymru yn ‘amherthnasol’ iddynt.

Darllenwch fwy
Rhannu

5 rheswm pam fod angen i ni gryfhau ein Senedd

Heddiw, mae Plaid Cymru yn cynnal dadl ar gryfhau ein Senedd. Rydym yn cynnig datrysiadau clir i'r problemau sydd yn wynebu ein Senedd. Byddwn yn cynyddu'r nifer o Aelodau Cynulliad ac yn mabwysiadu system etholiadol gyfrannol.

Dyma'r amser i fod yn feiddgar. Mae Plaid Cymru'n barod. Y cwestiwn yw: ydy Llafur?

Dyma 5 rheswm pam bod angen cryfhau ein Senedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynllun Ffermio Cynaliadwy: Cynigion Llywodraeth Cymru yn newid tôn, ond nid newid llwybr

Llyrwrthygat.jpeg

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o feddalu eu rhethreg ond dal i fwrw ymlaen a newidiadau arwyddocaol i daliadau amaethyddol wedi Brexit, ar waethaf rhybuddion am y bygythiadau y bydd hyn yn creu i ddiwydiant amaethyddol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Darpar-arweinwyr y Toriaid heb fod yn gyfeillion i Gymru

43408549800_228bea19d9_k.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi dweud nad yw’r ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr “yn gyfeillion o gwbl i Gymru” cyn cyfarfod hystings yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adam Price: Rhaid i'r pleidiau sydd o blaid Aros gydweithio

Adam_conference.jpg

Yn syth ar ôl yr etholiad Ewropeaidd, ysgrifennais at arweinwyr y pleidiau eraill sydd o blaid Aros yn yr UE gyda’r nod o gydweithio, y tu hwnt i wleidyddiaeth bleidiol, er mwyn osgoi’r dinistr byddai Brexit yn ei beri i Gymru. Rwyf o’r gred ei bod yn ddyletswydd arnom fel pleidiau sydd o blaid Aros i gydweithio i warchod buddiannau cenedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd