Y newyddion diweddaraf.

Datganiad ar farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

Datganiadau swyddogol wedi marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn ymateb i waharddiad Undeb Rygbi Cymru ar ferched traws yn y gêm

Rhaid i’r corff chwaraeon dychwelyd i'r dull blaenorol o weithredu

Parhau i ddarllen

Cyhuddo Truss o ‘ochri gyda chwmnïau ynni mawr’

‘Tra bod mawrion y byd ynni yn gwneud elw mawr, hwy ddylent fod yntalu’r bil trwy dreth elw estynedig’

Parhau i ddarllen

Bydd diffyg gweithredu gan San Steffan yn difetha busnesau’n ariannol - Ben Lake

‘Angen lefel ffyrlo o gefnogaeth i fusnesau bach’ – Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Ni all plant dysgu heb fwyd maethlon yn eu boliau – ac mae gan Gymru gynllun i fynd i'r afael â hyn

Sioned Williams AS yn ysgrifennu am ein polisi arloesol i fwydo holl blant ysgolion cynradd

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn adnewyddu’r galw am brydiau i ysgolion uwchradd am ddim

“Dyw tlodi ddim yn dod i ben ar ôl yr ysgol gynradd” – y Cynghorydd Darren Price, Arweinydd Cyngor Sir Gar

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn adnewyddu ei galwadau: “Peidiwch ddefnyddio tir amaethyddol ar gyfer coed”

“Rhaid dysgu gwersi” o’r “saga druenus” plannu coed

Parhau i ddarllen

Plaid yn ymateb i adroddiad pryderus Archwilio Cymru ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae Plaid Cymru wedi atgyfnerthu ei galwadau ar i Lywodraeth Cymru sicrhau “Cynllun B” ar gyfer darpariaeth gofal iechyd ar draws ogledd Cymru

Parhau i ddarllen

Neges Plaid Cymru i gymuned LHDTC+

“Ni ellir cael Cymru rydd nes bod pawb yn rhydd” – Adam Price AS yn ailddatgan cefnogaeth i gymuned LHDTC+ cyn Pride Cymru

Parhau i ddarllen

Argyfwng ynni: Gostyngwch y cap prisiau a’i rewi yn awr

‘Absenoldeb rhyfeddol yr arweinyddiaeth’ gan San Steffan yn ‘hollol anfaddeuol’, medd Liz Saville Roberts

Parhau i ddarllen