Newyddion

"Peidiwch â gadael i’r Torïaid droi’r cloc yn ôl ar ddatganoli " rhybuddia’r Blaid y llywodraeth Lafur

LW.jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw yn rhybuddio Llywodraeth Lafur Cymru i beidio â gadael i’r Llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan i "droi’r cloc yn ôl ar ddatganoli " gyda Mesur Ymadael â’r UE.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad Leanne Wood ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod

2016_LW6.jpg

Mae Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn cynnig cyfle i adnabod yr heriau rydym yn parhau i’w hwynebu, tra hefyd yn dathlu'r menywod sydd wedi gweithio tuag at gydraddoldeb i ni gyd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn lansio ymgyrch i ddiogelu eich dinasyddiaeth Ewropeaidd

I_Am_European.jpeg

Dylai pobl gael cadw dinasyddiaeth yr UE wedi Brexit, medd Plaid Cymru, cyn dadl diwrnod yr wrthblaid yn Nhŷ’r Cyffredin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn lansio deiseb i warchod dinasyddiaeth Ewropeaidd pobl y DG

WhatsApp_Image_2018-03-03_at_10.20.51.jpeg

Dylai pobl gael yr hawl i gadw eu dinasyddiaeth Ewropeaidd ar ôl Brexit, medd Plaid Cymru, wrth lansio deiseb ar-lein llofnodwch_y_ddeiseb.jpeg.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS y Blaid yn cynnig cyfraith newydd i atal pobl rhag cael eu gadael yn ddiamddiffyn wrth i fanciau gau

35294907142_956ece2421_k.jpg

Bydd AS Ceredigion, Ben Lake, heddiw yn cyflwyno Mesur yn y Senedd fydd yn ceisio sicrhau nad yw cwsmeriaid yn cael eu gadael heb wasanaethau ariannol sylfaenol pan fydd banciau yn cau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid i orfodi pleidlais yn y Cynulliad i geisio mwyafrif dros aelodaeth o’r undeb tollau

Undeb_Tollau.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi y bydd ei phlaid yn defnyddio pleidlais yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddydd Mercher i geisio mwyafrif dros aros yn undeb tollau presennol yr UE.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru'n dweud dim wrth i San Steffan ddwyn pwerau

caernarfon_17.jpg

Mae Llywodraeth Cymru gadael i San Steffan ddwyn pwerau o Gymru - dyna neges Plaid Cymru wrth i Lywodraeth San Steffan gael ei gorfodi i gynnig consesiynau i'r Alban ac nid i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganolwch ddarlledu i fynd i’r afael a’r diffyg democrataidd - Liz Saville Roberts

broadcasting_lsr.jpg

Mae dinasyddion Cymru yn cael eu hamddifadu o ran sylfaenol o ddemocratiaeth, honnodd Plaid Cymru, gan alw am ddatganoli’r cyfrifoldeb dros ddarlledu i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Dyma’r amser’ i ddatganoli plismona yn sgil setliad cyllido ‘twyllodrus’

Heddlu.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi gwneud yr achos o blaid datganoli plismona i Gymru “ar fyrder”, gan ddadlau fod Setliad Cyllido Heddlu Llywodraeth y DG yn “dwyllodrus.”

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i’r Prif Weinidog wneud yr undeb tollau yn ‘llinell goch’ neu fod mewn perygl o anhrefn ar y ffin

Caergybi.jpg

Mae AC Plaid Cymru Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth heddiw wedi ymbil ar y Prif Weinidog i wneud aelodaeth Cymru o’r undeb tollau yn “llinell goch” mewn unrhyw drafodaethau ar Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd