Newyddion

Does ar Ewropeaid Cymru ddim angen plaid newydd, mae un yn bod eisoes, medd Adam Price

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, wedi dweud nad oes rhaid i’r sawl sydd wedi eu dadrithio â phleidiau cynyddol begynol San Steffan edrych ddim pellach na Phlaid Cymru os ydym am helpu i gyflwyno dyfodol synhwyrol,  pleidiol i Gymru ac o blaid Ewrop ar gyfer eu dyfodol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Delyth Jewell yw Aelod Cynulliad De Ddwyrain Cymru

Delyth-jewell.png

Mae Delyth Jewell wedi tyngu ei llw a’i derbyn fel aelod Cynulliad newydd dros De Ddwyrain Cymru. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cwrdd â myfyrwyr nyrsio Bangor ar adeg o ofn am doriadau i ddysgu

Bangor_School_of_Health_Sciences.jpg

Heddiw, cyfarfu Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon Siân Gwenllian a’r Gweinidog cysgodol dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Helen Mary Jones AC â myfyrwyr a darlithwyr yn Ysgol Gwyddorau iechyd Prifysgol Bangor, wrth i bryderon gynyddu ynghylch toriadau arfaethedig i’r tîm darlithio Anabledd Dysgu ym Mhrifysgol Bangor.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peidiwch gwneud Cymru yn dir dympio niwclear

45157450571_a5244c419a_o.jpg

Ni ddylai Cymru fod yn dir dympio niwclear.

Darllenwch fwy
Rhannu

7 ffaith anghywir am ddi-gartrefedd

_105238735_tents5.jpg

Dyma saith anwiredd am ddigartrefedd sydd angen eu cywiro - yn gyflym. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Byddai plismona Cymru yn elwa o ddifidend datganoli, medd Plaid Cymru

WhatsApp_Image_2019-01-16_at_1.48.54_PM_(1).jpeg

Bydd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, yn galw am ddatganoli plismona i Gymru mewn dadl yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Awgrymu fod y Prif Weindiog wedi camarwain y Cynulliad ar amseroedd aros

DHP_MAI_311214rqueue_01JPG.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Mark Drakeford yn gofyn iddo gywiro ei honiad fod y methiant i gwrdd â thargedau adrannau brys i’w briodoli i fwy o bobl yn cael eu derbyn - ffigwr a brofwyd bellach yn anghywir.

Darllenwch fwy
Rhannu

Digwydd twf y Canolbarth yn pwysleisio cydweithrediad rhwng Ceredigion a Phowys

midwales.jpg

Teithiodd arweinyddion busnes a swyddogion cyngor o Geredigion a Phowys trwy dywydd gaeafol ar ddydd Iau i fynd i ddigwyddiad er mwyn hybu bargen Twf y Canolbarth yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gollwng Bil y Gymraeg yn "gyfle" i symud ymlaen tua'r miliwn

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad fod Llywodraeth Cymru wedi gollwng cynlluniau Bil y Gymraeg a chadw swydd Comisiynydd y Gymraeg, dywedodd Sian Gwenllian AC, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r Gymraeg,

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen uwchgynhadledd economaidd frys yn sgil colli swyddi Ford

BeFunky-collage_(2).jpg

Wrth ymateb i'r adroddiadau y bydd safle Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael gwared ar 400 o swyddi, meddai gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr economi, Rhun ap Iorwerth AC,

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd