Y newyddion diweddaraf.

‘Cronfa Gweithwyr Llawrydd’ Plaid Cymru i helpu i sicrhau adferiad diwylliannol ôl-Covid

Mae ymgeisydd Etholiad Senedd Plaid Cymru ar gyfer Arfon, Sian Gwenllian wedi nodi cynlluniau ar gyfer sut y byddai llywodraeth Plaid yn cynorthwyo sector y celfyddydau i ddod allan o'r pandemig gyda Chronfa Gweithwyr Llawrydd Cymru.

Parhau i ddarllen

"Mae ein diwylliant yn gyfoethog, yn amrywiol ac yn esblygu, a dylai ein diwydiant twristiaeth adlewyrchu hynny” - Adam Price

Mae Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud y byddai ei blaid yn creu Academi Genedlaethol ar gyfer sector twristiaeth Cymru yn ei rhanbarth arfordirol gorllewinol ‘Arfor’ sydd newydd ei greu, pe bai’n cael ei hethol i ffurfio’r llywodraeth nesaf ym mis Mai.

Parhau i ddarllen

Plaid yn addo cyflwyno Deddf Awtistiaeth mewn llywodraeth

Plaid Cymru yn addo cyflwyno Deddf Awtistiaeth mewn llywodraeth

Parhau i ddarllen

5 peth y bydd Plaid Cymru yn eu gwneud i'r economi

Wedi'r pandemig, mae rhaid i ni roi adfer yr economi fel blaenoriaeth i bopeth.

Parhau i ddarllen

Mae argyfwng ail gartrefi yn bygwth “cenhedlaeth goll” wrth i bobl ifanc cael eu prisio allan o gymunedau

Heddiw, mae ymgeisydd Etholiad Senedd Plaid Cymru ar gyfer Dwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor, wedi rhybuddio bod yr argyfwng ail gartrefi sy’n wynebu cefn gwlad Cymru yn bygwth “cenhedlaeth goll” gyda phobl ifanc yn cael eu prisio allan o’u cymunedau ac yn cael eu gorfodi i adael.

Parhau i ddarllen

Adam Price: Bydd yr etholiad yn diffinio ffawd economaidd Cymru am genhedlaeth

Fe fyddai Prif Weinidog Plaid Cymru yn cymryd “cyfrifoldeb personol” dros yr economi ar ôl yr etholiad, mae’r blaid wedi cyhoeddi heddiw.

Parhau i ddarllen

6 rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru ar 6 Mai

Ddim yn siwr dros bwy y dylet bleidleisio yn etholiadau'r Senedd a Comisynwyr Heddlu a Throsedd? Dyma 6 rheswm pam y dylet bleidleisio dros Blaid Cymru ar 6 Mai. 

Parhau i ddarllen

Cronfa llifogydd £500m Plaid i helpu cymunedau a adawyd ar ôl gan Lafur

Byddai llywodraeth Plaid, pe bai’n cael ei hethol ar Fai 6ed, yn ymrwymo £500m i wella amddiffynfeydd llifogydd Cymru gan gefnogi’r cymunedau “a adawyd ar ôl gan Lafur” dros y blynyddoedd diwethaf.

Parhau i ddarllen

Plaid yn lansio ymgyrch etholiad y Senedd gyda’r addewid i “adeiladu economi newydd i bawb”

Byddai ethol Llywodraeth Plaid Cymru ar Fai 6ed yn galluogi Cymru i “adeiladu economi newydd” er mwyn trechu anghydraddoldeb, meddai arweinydd y blaid, Adam Price AS, heddiw.

Parhau i ddarllen

Llywodraeth Lafur yn trin busnesau â “dirmyg”

Mae'r Llywodraeth Lafur yn trin busnesau Cymru â “dirmyg” drwy beidio â darparu digon o gefnogaeth a llwybr cliriach allan o'r cyfyngiadau symud, meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Parhau i ddarllen