Y newyddion diweddaraf.

Adam Price: Bydd yr etholiad yn diffinio ffawd economaidd Cymru am genhedlaeth

Fe fyddai Prif Weinidog Plaid Cymru yn cymryd “cyfrifoldeb personol” dros yr economi ar ôl yr etholiad, mae’r blaid wedi cyhoeddi heddiw.

Parhau i ddarllen

6 rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru ar 6 Mai

Ddim yn siwr dros bwy y dylet bleidleisio yn etholiadau'r Senedd a Comisynwyr Heddlu a Throsedd? Dyma 6 rheswm pam y dylet bleidleisio dros Blaid Cymru ar 6 Mai. 

Parhau i ddarllen

Cronfa llifogydd £500m Plaid i helpu cymunedau a adawyd ar ôl gan Lafur

Byddai llywodraeth Plaid, pe bai’n cael ei hethol ar Fai 6ed, yn ymrwymo £500m i wella amddiffynfeydd llifogydd Cymru gan gefnogi’r cymunedau “a adawyd ar ôl gan Lafur” dros y blynyddoedd diwethaf.

Parhau i ddarllen

Plaid yn lansio ymgyrch etholiad y Senedd gyda’r addewid i “adeiladu economi newydd i bawb”

Byddai ethol Llywodraeth Plaid Cymru ar Fai 6ed yn galluogi Cymru i “adeiladu economi newydd” er mwyn trechu anghydraddoldeb, meddai arweinydd y blaid, Adam Price AS, heddiw.

Parhau i ddarllen

Llywodraeth Lafur yn trin busnesau â “dirmyg”

Mae'r Llywodraeth Lafur yn trin busnesau Cymru â “dirmyg” drwy beidio â darparu digon o gefnogaeth a llwybr cliriach allan o'r cyfyngiadau symud, meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Parhau i ddarllen

'Rhaid i gymorth i'r gweithlu fod wrth wraidd cynllun adfer y GIG'

Llywodraeth Plaid Cymru yn cynllunio cyflog teg a miloedd o recriwtiaid newydd mewn gwasanaeth iechyd a gofal trawsnewidiol

Parhau i ddarllen

Llywodraeth Plaid Cymru am gyflwyno Deddf Natur i "daclo argyfwng bioamrywiaeth"

Heddiw, mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Llyr Gruffydd AS, wedi cyhoeddi y byddai ei blaid yn cyflwyno Deddf Natur arloesol pe bai'n ennill yr etholiad ym mis Mai i fynd i'r afael â'r "argyfwng bioamrywiaeth" sy'n wynebu Cymru.

Parhau i ddarllen

Cynlluniau i newid system bleidleisio Comisiynwyr Heddlu yn dangos 'dirmyg tuag at ein democratiaeth'

System 'cyntaf i'r felin' yn anaddas i'r Gymru fodern - Ymgeisydd Comisiynydd Heddlu Plaid Cymru dros y Gogledd

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn mynnu diwedd ar wahaniaeth rhwng tâl gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Plaid Cymru wedi galw am ddiwygio cyflogau, telerau ac amodau er mwyn sicrhau triniaeth gyfartal i staff iechyd a gofal cymdeithasol.

Parhau i ddarllen

Adolygiad Gwrthsemitiaeth

Adolygiad gwrthsemitiaeth gan Liz Saville Robert AS a gomisiynwyd gan Blaid Cymru. Cliciwch i'w lawrlwytho.

Parhau i ddarllen