Y newyddion diweddaraf.

Prydau ysgol am ddim i bawb a mynd i'r afael â’r argyfwng tai: Plaid Cymru yn lansio ymgyrch etholiad llywodraeth leol

“Dyma Blaid Cymru ar ei gorau: gweithredu a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl” – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am dreth ffawdelw ar gwmnïau ynni

“Os nad yw San Steffan am wneud hynny drosom, yna rhowch y pwerau inni fel y gallwn ei wneud ein hunain” – Luke Fletcher, AS

Parhau i ddarllen

5 peth pwysig o Gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru

Cynhaliodd Plaid Cymru ein Cynhadledd Wanwyn yng Nghaerdydd ddiwedd mis Mawrth. Os fethoch chi'r gynhadledd, dyma bum peth pwysig dylech eu gwybod.

Parhau i ddarllen

“Barnwch yn ôl ein record” – Mae Plaid Cymru yn gwneud gwahaniaeth i gymunedau Cymru

Mae arweinwyr cynghorau a arweinir gan Blaid Cymru wedi ysgrifennu at bleidleiswyr Cymru cyn etholiadau lleol

Parhau i ddarllen

Prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol uwchradd - addewid etholiad cyngor Plaid Cymru

Bydd cynghorau dan arweiniad Plaid Cymru yn “ymrwymo i’r nod o ymestyn prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol uwchradd” – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Parhau i ddarllen

Datganiad y Gwanwyn: Angen ‘rhaglen gynhwysfawr’ i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw – Ben Lake AS

Rhyddhad treth tanwydd gwledig, buddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni, a chynnydd mewn budd-daliadau ymysg galwadau Plaid Cymru cyn y gyllideb

Parhau i ddarllen

Record balch Plaid Cymru wrth groesawu ffoaduriaid

Record balch awdurdodau lleol Plaid Cymru wrth groesawu ffoaduriaid yn cael ei amlygu yn San Steffan

Parhau i ddarllen

Plaid yn galw am ganslo dyledion cinio ysgol

Mae Plaid Cymru wedi galw i drechu tlodi o fewn cost diwrnod ysgol

Parhau i ddarllen

Gwleidyddiaeth gydweithredol Cymru yn amddiffyn pobl rhag San Steffan “allan o gysylltiad”

Mae llefarydd cyllid Plaid Cymru Llyr Gruffydd AS yn dweud bod cyllideb heddiw (dydd Mawrth 8 Mawrth) yn “arwydd pendant ac ymarferol o’n hymrwymiad i helpu’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas.”

Parhau i ddarllen

Pam mae’r gyllideb hon yn cynnig llygedyn o obaith mewn byd heriol

Mae cyllideb gydweithredol a fydd yn darparu prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol gynradd yn rhywbeth gwerth ei ddathlu, yn ysgrifennu Sian Gwenllian AS

Parhau i ddarllen