Y newyddion diweddaraf.

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i adfer Cynllun Gweithredu Tlodi Plant yng Nghymru

Cyflwyno dadl am yr angen am gynllun tlodi, wedi i Lafur gael gwared ar darged

Parhau i ddarllen

Grym gan Lywodraeth Cymru i amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus meddai Plaid Cymru o flaen y gyllideb ddrafft

Effaith ddinistriol ar wasanaethau cyhoeddus yn brawf na fydd San Steffan byth yn gweithio er budd Cymru – llefarydd cyllid Plaid Cymru Llyr Gruffydd AS

Parhau i ddarllen

Annibyniaeth yn opsiwn cyfansoddiadol “ymarferol” ar gyfer y dyfodol meddai Comisiwn y Llywodraeth

Mae Annibyniaeth i Gymru yn opsiwn cyfansoddiadol “ymarferol” i Gymru’r dyfodol, mae adroddiad interim arloesol Comisiwn Annibynnol Cymru ar Ddyfodol Cyfansoddiadol wedi dweud.

Parhau i ddarllen

Y Gymraeg wedi dirywio dan y Blaid Lafur

Mae ‘Miliwn o Siaradwyr’ yn bellach i ffwrdd heb “weithredu radical”, meddai Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Gweithio cydweithredol i wneud gwahaniaeth dros Gymru

Blwyddyn ers lansio’r Cytundeb Cydweithredu - Adam Price AS yn edrych ’nôl

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am Llu Heddlu Cymru Gyfan

Gall dull gweithredu Cymru’n un heddlu feithrin diwylliant plismona gwell yng Nghymru

Parhau i ddarllen

Gwrthbleidiau y Senedd yn galw am sefydlu pwyllgor craffu ar ymdriniaeth Llywodraeth Cymru o Covid

Y pleidiau’n galw ar y cyd am Bwyllgor Craffu Covid y Senedd i ddysgu gwersi o’r pandemig

Parhau i ddarllen

Trin Cymru fel ‘atodiad i Loegr’ yn arwain at fethiannau yn y system gyfiawnder

Plaid Cymru yn annog Llywodraeth San Steffan i ollwng ‘gwrthwynebiad ideolegol’ i ddatganoli cyfiawnder

Parhau i ddarllen

Mae gan Lywodraeth Cymru y grym i wella cyflogau i nyrsys – mae rhaid iddyn nhw ei ddefnyddio

“Mae’r alwad yn glir gan nyrsys - mater i’r llywodraeth yw profi eu bod nhw’n gwrando” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Mae cyfnod newydd o gynildeb yn ddewis gwleidyddol, ac mae'n rhaid ei wrthod

Ysgrifenna Liz Saville Roberts AS i'r gwefan Politics Home (Iaith Saesneg yn unig)

Parhau i ddarllen