Y newyddion diweddaraf.

Dim ond llywodraeth Plaid Cymru fydd yn diogelu, amddiffyn a hyrwyddo Cymru wledig

Bydd Plaid Cymru yn lansio ei Maniffesto Gwledig heddiw (Dydd Mawrth Ebrill 20fed) gan addo mai nhw yw’r unig blaid fydd wir yn “diogelu, amddiffyn a hyrwyddo’r Gymru wledig”.

Parhau i ddarllen

“Canolfannau Lles Ieuenctid” Plaid Cymru i atal pobl ifanc rhag llithro trwy’r rhwyd

Mae ymgeisydd Etholiadau Senedd Plaid Cymru ar gyfer Ynys Mon Rhun ap Iorwerth, heddiw wedi addo creu rhwydwaith o 14 o ‘ganolfannau lles ieuenctid’ ledled Cymru i gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc.

Parhau i ddarllen

Plaid yn addo “cymdogaethau 20 munud” gyda mynediad i fannau gwyrdd i bawb

Heddiw mae ymgeisydd Etholiad Senedd Plaid Cymru ar gyfer Pontypridd a Canol De Cymru, Cynghorydd Heledd Fychan wedi amlinellu gweledigaeth ei phlaid i creu ‘cymdogaethau 20 munud’ mewn pob dre a dinas.

Parhau i ddarllen

Plaid yn cyflwyno gweledigaeth ‘trawsnewidiol’ ar gyfer gofal – “am ddim yn ol yr angen”

Heddiw (Dydd Iau 15 Ebrill), mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS wedi cyflwyno gweledigaeth ei blaid ar gyfer sicrhau newid trawsnewidiol i ofal cymdeithasol yng Nghymru drwy weithio tuag at gynnig gofal sy’n “rhad ac am ddim yn ol yr angen”.

Parhau i ddarllen

Llywodraeth Torïaidd San Steffan yn “brawf” o ba mor niweidiol fyddai Llywodraeth Gymreig Torïaidd - Plaid Cymru

Ymgeisydd Aberconwy yn ymosod ar record 'cywilyddus' y Ceidwadwyr o gyni ac ymosodiadau ar ddatganoli

Parhau i ddarllen

Llywodraeth Plaid Cymru i recriwtio 4,500 o athrawon a chodi cyflog cychwynnol

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Addysg Siân Gwenllian AS heddiw wedi nodi addewid ei phlaid i recriwtio 4,500 o athrawon ychwanegol a staff cymorth arbenigol yn ysgolion Cymru, pe bai'n ffurfio'r llywodraeth nesaf ar ôl yr etholiad ym mis Mai.

Parhau i ddarllen

“£25miliwn y flwyddyn yn ychwanegol a 6 Adduned ar gyfer Plismona - Plaid Cymru yn nodi ei gweledigaeth ar gyfer Plismona a Chyfiawnder yn lansiad maniffesto CHTh

Heddiw, bydd Plaid Cymru yn datgelu ei maniffesto ar gyfer etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd ar Fai 6ed gyda’i Chwe Adduned ar gyfer Plismona - dywed Arweinydd y blaid ymrwymiadau, Adam Price a all greu Cymru tecach a mwy diogel.

Parhau i ddarllen

7 peth o lansiad maniffesto Plaid Cymru

Lansiodd Plaid Cymru eu maniffesto radical, uchelgeisiol (a sy'n gwbl bosibl i'w gyflawni ei lansio ddoe. Dyma rai uchafbwyntiau.

Parhau i ddarllen

Plaid yn addo refferendwm annibyniaeth a’r “rhaglen fwyaf radical er 1945”

Plaid yn addo refferendwm annibyniaeth a’r “rhaglen fwyaf radical er 1945”

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn addo creu Ynni Cymru - cwmni ynni cenedlaethol i Gymru

Heddiw, mae Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wedi nodi sut y byddai cynlluniau ei blaid i greu cwmni ynni cenedlaethol - Ynni Cymru - sydd wedi’i leoli ar Ynys Môn yn rhoi hwb i’r economi leol ac yn helpu Cymru i gyrraedd ei thargedau parthed newid hinsawdd.

Parhau i ddarllen