Newyddion

Bydd gemau Brexit San Steffan yn gwneud y DG yn ‘esgymun yn rhyngwladol’

Mae gwyro cyngor cyfreithiol i dawelu Brexitwyr yn ‘foesol lwgr’  

Mae agwedd fyrbwyll San Steffan at agweddau cyfreithiol Brexit yn rhoi’r DG mewn perygl o ddod yn “esgymun yn rhyngwladol”, medd Jonathan Edwards AS Plaid Cymru. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru yn methu darparu prentisiaethau drwy'r Gymraeg

App12032019.jpg

Plaid Cymru and Cymdeithas yr Iaith have hit out at the Welsh Government, after figures obtained by Cymdeithas yr Iaith have shown that only 0.3% of apprenticeships in Wales -  or 230 of the 58,665 total taken – were offered via the medium of Welsh.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid am bleidleisio yn erbyn y cytundeb ac yn pwyso am ymestyn erthygl 50 i roi llais terfynol i’r bobl ar brexit.

Deal120319.jpg

Llanast o gytundeb y Prif Weinidog yn brawf pellach fod San Steffan wedi torri y tu hwnt i unrhyw obaith o wella.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen strategaeth gydlynol i gefnogi ysgolion yng ngwyneb yr argyfwng ariannu ysgolion

109-NEU_March_2019_LoRes-7657.jpg

Wrth ymateb i'r datganiad ar y cyd gan undebau addysg Cymru ar argyfwng ariannu ysgolion yng Nghymru, meddai Sian Gwenllian AC, gweinidog cysgodol dros addysg Plaid Cymru,

Darllenwch fwy
Rhannu

Cwestiynau difrifol ynghylch bargen arall gwerth miliynau o bunnoedd gyda’r DUP

44499356734_abf6ec47f7_k.jpgRhaid i Gymru gael ei chyfran deg o gyllid -Jonathan Edwards AS

Darllenwch fwy
Rhannu

Pol Gwyl Ddewi y BBC yn rhagweld canlyniad etholiad gorau erioed i'r Blaid

D0jxYFwWwAAkuaq.jpg

Mae pol piniwn dydd Gwyl Dewi y BBC yn rhagweld y bydd Plaid Cymru yn cipio 19 sedd yn etholiadau 2021 gyda 27% o'r bleidlais - y canlyniad gorau erioed i'r Blaid.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galwad i gynyddu nifer o dai cymdeithasol fel ateb i argyfwng tai Cymru

stream_img_(1).jpg

Mae gweinidog cysgodol Plaid Cymru ar gyfer tai, Leanne Wood AC, wedi dweud bod Cymru angen 20,000 yn fwy o gartrefi yn y sector tai cymdeithasol i ateb y galw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn rhoi rhybudd llym i San Steffan yn nadl Dydd Gŵyl Dewi

00100dPORTRAIT_00100_BURST20190114131120061_COVER.jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, yn rhoi rhybudd llym i San Steffan mewn dadl Dydd Gŵyl Dewi, sydd i fod i ddigwydd heddiw yn Nhŷ’r Cyffredin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llwyddiant yn Trelai!

Isetholad Trelai

Buddugoliaeth! Llongyfarchiadau enfawr i Andrea Gibson ar ennill isetholiad Drelái neithiwr!

Darllenwch fwy
Rhannu

Mwyafrif o Awdurdodau Lleol dal i fethu â defnyddio eu grymoedd i fynd i'r afael â thai gwag

210219.jpg

Mae mwyafrif o awdurdodau lleol yng Nghymru yn parhau i fethu â defnyddio eu grym i fynd i’r afael â chartrefi gwag.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd