Newyddion

Gadewch i ni gymryd cam arall tuag at Gymru Newydd yn y Flwyddyn Newydd

44246021535_fc36a8abe3_k.jpg

Neges Blwyddyn Newydd Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neges Nadolig Adam Price

Dros gyfnod y Nadolig, mae ein meddyliau ni ym Mhlaid Cymru gyda’r bobl niferus yng Nghymru sy’n byw gydag ansicrwydd, a llawer ohono wedi ei achosi gan lymder a pholisïau Brexit llywodraeth Llundain.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arolwg yn dangos fod Mark Drakeford wedi gweithredu yn erbyn ewyllys y bobl

WhatsApp_Image_2018-12-23_at_9.40.24_AM.jpeg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan Leader, Liz Saville Roberts, wedi dweud fod arolwg sy’n dangos fod mwyafrif llethol pobl Cymru o blaid cadw neu gynyddu pwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn arwydd bod y Prif Weinidog Llafur wedi gweithredu yn erbyn dymuniadau’r bobl pan ddaeth i gytundeb gyda San Steffan a olygodd gwtogi ar bwerau’r sefydliad.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyllideb anghynaliadwy yn mynd i daro Llywodraeth Leol

Rhun-ap-Iorwerth-129-1024x683_(002).jpg

Mae Plaid Cymru wedi mynegi siom yng Nghyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 gan ei nodi fel cyfle coll i liniaru'r pwysau sydd ar Lywodraeth Leol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae dwy flynedd o chwarae gemau yn golygu bod yn rhaid i ni stopio’r cloc ar Brexit

37785799926_4a5d8b74d7_k.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS, wedi dweud bod yn rhaid cymryd Dim Bargen oddi ar y bwrdd trwy ymestyn Erthygl 50 neu os bydd angen ei diddymu.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am Uwch-gynhadledd y Cenhedloedd er mwyn datrys argyfwng Brexit

Dr98ekVXQAEkpIU-2.jpg

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol wedi galw am ‘Uwch-gynhadledd y Cenhedloedd’ er mwyn datrys yr argyfwng Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gweithred gyntaf y Prif Weindiog - ymddiheuro am roi grym Cymru i ffwrdd

131218.jpg

Mae penderfyniad Mark Drakeford i ddiddymu Deddf Parhad Cymru wedi methu mewn modd trychinebus, wrth i’r newyddion dorri bod y ddeddfwriaeth Albanaidd wedi ennill cefnogaeth y Goruchaf Lys.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwnewch Canabis Meddyginiaethol ar gael i'r rhai sydd ei angen

MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Leanne Wood has called for Wales to take a progressive approach to the prescription of medicinal cannabis.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn cynnig 'gofal plant’ sy’n cosbi rhai rhieni

44499210124_0aa71eff2c_k.jpg

Mae’r cynnig gofal plant yn gadael rhai rhieni i lawr, medd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd angen uwch-gynhadledd o arweinwyr y pleidiau pan fydd cytundeb Brexit yn methu, medd Adam Price

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, wedi galw am “Uwch-Gynhadledd” o arweinwyr y pleidiau pan fydd Tŷ’r Cyffredin yn trechu Cytundeb Brexit y Prif Weinidog.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd