Newyddion

Plaid Cymru’n barnu Yellowhammer fel “ergyd ddeuol” i Ynys Môn

Rhun_ac_Aled.png

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o ddangos “dirmyg” tuag at Ynys Môn wedi i ddogfennau Operation Yellowhammer fethu a sôn am yr ynys o gwbl.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Byddwch yn barod i uchel-gyhuddo Boris Johnson’ dywed Plaid Cymru wrth arweinwyr y gwrthbleidiau

methode_sundaytimes_prod_web_bin_870db12c-b619-11e9-999a-fecd54b2f716.jpg

Efallai y bydd angen uchelgyhuddo os bydd Johnson yn torri’r gyfraith trwy fethu â gofyn am estyniad

Darllenwch fwy
Rhannu

Aros yn Ewrop am ddylanwad i wrthod cytundebau masnach gwael

jill_evans_amazon_huni_kuin.JPG

ASE yn cyfarfod pobl frodorol a effeithiwyd gan dân yn yr Amazon

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd y Blaid Adam Price yn galw ar Lafur i edrych yn ffurfiol ar ddyfodol cyfansoddiadol Cymru yn nadl frys y Senedd

32521158137_e557205cb1_k.jpg

Plaid yn cynnig Confensiwn Cyfansoddiadol Cenedlaethol i Gymru i edrych ar ddewisiadau o ran dyfodol Cymru

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai pleidiau aros sefyll ar blatfform o ddirymu erthygl 50 mewn etholiad cyffredinol

welsh-and-eu-flags-at-brexit-protest-1550308222-herowidev4-0.jpg

Os oes Etholiad Cyffredinol yn lle refferendwm yna dylai pleidiau sydd o blaid aros ymgyrchu ar bolisi o ddirymu Erthygl 50 ac aros yn yr UE meddai Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymerwch waith orb i ddwylo cyhoeddus i arbed swyddi lleol – Plaid

0606.jpg

Rhaid i Lywodraeth Cymru wneud “popeth yn ei gallu” i atal y cau fydd yn “ergyd enbyd”

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd cynllun tri-phwynt Plaid Cymru yn dileu ‘mannau gwan’ band eang erbyn 2025

35294907142_956ece2421_k.jpg

Mae Plaid Cymru heddiw wedi datgelu cynllun tri-phwynt i ddileu mannau gwan band eang o Gymru erbyn 2025. Bydd y blaid yn gwneud hynny trwy wrando ar bryderon y diwydiant a mynd at wraidd y problemau a wynebir gan ddarparwyr telathrebu wrth geisio gosod band eang ffibr llawn mewn ardaloedd anodd eu cyrraedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Dylem aros yn yr UE er mwyn sicrhau fod y DG yn gallu atal y cytundeb masnach gyda chyfundrefn erchyll Bolsonaro’ – Delyth Jewell AC

Forest_Burning_Free_Copyright.png

Aros yn yr UE yw’r unig ffordd y gall y Deyrnas Gyfunol (DG) sicrhau feto dros y cytundeb masnach newydd rhwng yr UE a gwledydd de America, yn ôl Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gysylltiadau Rhyngwladol Delyth Jewel AC.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Dylem aros yn yr UE er mwyn sicrhau fod y DG yn gallu atal y cytundeb masnach gyda chyfundrefn erchyll Bolsonaro’ – Delyth Jewell AC

_106115323_de27-4.jpg

Plaid Cymru yn dadlau bod angen aros yn yr UE er mwyn sicrhau bod ein gwerthoedd amgylcheddol a chymdeithasol yn cael eu hadlewyrchu ar y llwyfan rhyngwladol

Darllenwch fwy
Rhannu

A yw Jeremy Corbyn yn anwybyddu'r ffaith fod ei blaid ei hun mewn llywodraeth yng Nghymru, neu ddim ond yn wleidyddol anllythrennog?

Bethan.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Jeremy Corbyn o anwybyddu'r ffaith fod ei blaid ei hun mewn llywodraeth yng Nghymru ac y gallasai weithredu ar ddigartrefedd a thlodi pe bai'n dymuno gwneud, wrth i Mr Corbyn ymweld â'r Gŵyr heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd