Newyddion

Plaid Cymru yn annog datganoli system gyfiawnder a throsedd yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar garchardai

datganolicyfraith.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â sefydlu unrhyw garchardai pellach yng Nghymru - gan gynnwys y carchar enfawr arfaethedig ym Mhort Talbot, nes y bydd trafodaethau ‘ystyrlon’ wedi cael eu cynnal gyda llywodraeth y DG. Ond mae’r blaid hefyd wedi ailadrodd ei galwadau i Gymru reoli ei system cyfiawnder troseddol ei hun yn dilyn y datganiad gan Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus y prynhawn yma.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog San Steffan i ganiatáu bwrw ymlaen â’r Morlyn Llanw

21898762034_db37eacb6f_z_(1).jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth San Steffan i roi caniatâd i fwrw ymlaen â Morlyn Llanw Bae Abertawe, yn dilyn adroddiadau fod diddordeb a disgwyliadau cefnogwyr ariannol y prosiect yn pylu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gofynion masnach Awstralia yn amlygu’r angen am agwedd bedair-cenedl at gytundebau masnach

joni_europe.jpg

Dylai Cymru gael yr hawl i wahardd cytundebau masnach sydd yn niweidio ei buddiannau cenedlaethol, dywedodd Plaid Cymru, yn dilyn datgeliadau fod San Steffan ar fin llofnodi cytundeb masnach gydag Awstralia, a fyddai’n cynnwys agor marchnadoedd Cymru i gig eidion wedi ei drin â hormonau o Awstralia.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gadwch i ni adeiladu cenedl drydan gyfan – Simon Thomas

21898591153_67ae4a6c5a_z.jpg

Dywedodd Simon Thomas wrth gynhadledd ei blaid bod yn bryd i greu cenedl drydan gyfan.

Darllenwch fwy
Rhannu

"Hawl i iechyd meddwl i’n pobl ifanc”: Leanne Wood yn datgelu polisi newydd yng Nghynhadledd y Blaid

15430533540_53328e5d0b_z.jpg

Mae Plaid Cymru wedi lansio polisi iechyd meddwl newydd i bobl ifanc yn eu Cynhadledd Wanwyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

10 pwynt allweddol o araith Leanne Wood yng nghynhadledd 2018 Plaid Cymru

Rhannu

Rhaid i San Steffan geisio estyniad i Erthygl 50 - Liz Saville Roberts AS

21898762034_db37eacb6f_z_(1).jpg

Dylai Llywodraeth San Steffan geisio estyniad i broses Erthygl 50 o ymadael â’r UE, dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS.

Darllenwch fwy
Rhannu

Hyfforddwch Gymorthyddion Dysgu gyda gradd i ddod yn athrawon

Bydd Ysgrifennydd Addysg cysgodol Plaid Cymru Llŷr Gruffydd heddiw yn datgelu cynlluniau i hyfforddi cymorthyddion dysgu profiadol a hynod fedrus i ddod yn athrawon.

 

Wrth annerch Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llangollen, bydd Llŷr Gruffydd AC yn cyhoeddi’r polisi hwn a fwriadwyd i gyfrannu tuag at ymdrin â’r argyfwng sydd ar y gorwel o ran recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn safonau iaith "annigonol"

maxresdefault.jpg

Heddiw mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru wedi pleidleisio yn erbyn Safonau'r Iaith Gymraeg arfaethedig ar gyfer y sector iechyd sydd, yn eu tyb hwy, yn "gwbl annigonol."

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i’r Prif Weinidog osod gwaharddiadau ar werthu sylweddau niwclear i Rwsia

LSR_conf_small.jpg

Rwsia yw cwsmer mwyaf y DG am wraniwm diffygiol, datgelodd Plaid Cymru, gyda gwerth £1.2 miliwn o’r sylwedd graddfa-arfau wedi ei werthu i Rwsia yn 2016.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd