Newyddion

Cyhuddo Mark Drakeford o ‘falu awyr’ dros Brexit

Adam_conference.jpg

Mae Plaid Cymru wedi barnu neges fideo a bostiwyd i gyfrif swyddogol Prif Weinidog Cymru, @fmwales, ddydd Mawrth, pan i Mark Drakeford alw ar y Prif Weinidog Boris Johnson i “ganolbwyntio ar fargen gyda’r Undeb Ewropeaidd.”

Darllenwch fwy
Rhannu

Canlyniadau triniaeth iechyd meddwl yn aneglur serch gwariant

HMJ.jpg

Mae canlyniadau gwasanaethau iechyd meddwl yn aneglur er fod 11% o holl gyllideb GIG Cymru yn cael ei gwario ar y gwasanaethau hynny, yn ôl adroddiad newydd gan Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw y Cynulliad Ceneldaethol a Senedd San Steffan yn ôl ar frys i drafod ‘Brexit heb gytundeb’

Adam_and_Liz_at_Downing_Street.jpeg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, ac arweinydd y blaid yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, heddiw wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Mark Drakeford a Phrif Weinidog San Steffan Boris Johnson i ofyn am alw’r Senedd a senedd San Steffan yn  ôl rhag blaen.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cryfhau addysg Gymraeg yn 'flaenoriaeth ddeddfwriaethol' i lywodraeth Plaid Cymru

Sian_Gwenllian.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r Gymraeg, wedi cyhoeddi cynigion ar gyfer deddfwriaeth newydd i gryfhau’r gyfundrefn addysg cyfrwng Cymraeg.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pryder fod Gweinidog y Gymraeg yn pwyso ar Gomisiynydd y Gymraeg i beidio ymchwilio i gwynion

Sian_Gwenllian.jpg

Mae Gweinidog Cysgodol y Gymraeg Plaid Cymru, Siân Gwenllian AC, wedi mynegi pryder fod Llywodraeth Cymru yn ceisio ymyrryd yn annibyniaeth Comisiynydd y Gymraeg a gwanhau’r gyfundrefn safonau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru ar frig pôl Cynulliad am y tro cyntaf yn hanes y blaid

Barometer_0719.jpg

Am y tro cyntaf yn ei hanes, mae Plaid Cymru ar frig pôl piniwn newydd o fwriadau pleidleisio’r Cynulliad, a ryddhawyd heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Brexit eisoes yn gwneud gwyliau haf pobl yn fwy anodd

Cwymp y bunt ac ansicrwydd yn broblem ‘wirioneddol y funud hon’ i bobl sy’n mynd ar eu gwyliau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Newyddiadurwr y BBC Aled ap Dafydd i ymuno â thîm Plaid Cymru

Logo_Plaid_Cymru_Gwyn.jpg

Mae Plaid Cymru wedi apwyntio Prif Ohebydd Newyddion 9 Aled ap Dafydd fel ei Chyfarwyddwr Strategaeth Wleidyddol a Chysylltiadau Allanol newydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

HS2: Colledion Cymru wedi eu cloi i mewn gyda chostau yn codi i’r entrychion

WhatsApp_Image_2019-03-15_at_11.25.55_AM.jpeg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Drafnidiaeth, Jonathan Edwards AS, wedi dweud bod yn rhaid dileu HS2, yn dilyn tystiolaeth bellach o gostau cynyddol a’i effeithiau ‘hynod niweidiol’ uniongyrchol ac anuniongyrchol ar Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Angen mwy na chodiad cyflog i helpu ein athrawon'

46547683545_ac794f00ef_k.jpg

AC Plaid Sian Gwenllian yn galw am ‘gynllunio bwriadur, hir dymor’ i recriwtio a chadw athrawon

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd