Newyddion

Os ydych yn parchu ein hardaloedd diwydiannol, rhowch y gorau i wneud tro gwael â’r glowyr

WhatsApp_Image_2019-03-15_at_11.25.55_AM.jpeg

Mae AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards, wedi cyhuddo Llywodraeth San Steffan o wneud tro gwael â chyn-lowyr mewn dadl yn Nhŷ’r Cyffredin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn condemnio camreoli Llafur o’r GIG wrth i filoedd o gleifion fod mewn perygl ‘diangen’ o fynd yn ddall oherwydd amseroedd aros

int_caf_from_L.jpg

Dylai amseroedd aros offthalmoleg fod yn ‘funud o drobwynt’ medd Helen Mary Jones AC y Blaid

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw am uwch-gynhadledd rynglywodraethol frys ar Ford

0606.jpg

Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw fod Ford yn bwriadu cau eu gwaith ym Mhen-y-bont, mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr economi a Chyllid Rhun ap Iorwerth AC wedi ysgrifennu at Weinidog Economi Cymru, Ysgrifennydd Busnes Llywodraeth y DG, a’r Comisiynydd Diwydiant Ewropeaidd yn galw am uwch-gynhadledd economaidd fel mater o frys.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru at Brif Weithredwr Byd-eang Ford: “Ail-ystyriwch gau Gwaith Ford"

Adam_conference.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi anfon sylwadau brys at Brif Weithredwr Byd-Eang Ford, James Hackett, ac wedi gofyn am gyfarfod brys yn dilyn penderfyniad Ford i gau eu gwaith ym Mhen-y-bont - gan ddiweddu 1,700 o swyddi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais y Bobl yw'r unig ffordd allan o'r cawlach Brexit yma

Delyth_Jewell1.png

Cyn dadl y prynhawn yma ar gynnig Plaid Cymru am refferendwm cadarnhau ar yr Undeb Ewropeaidd, mae llefarydd y blaid ar Brexit wedi dweud mai “pleidlais y bobl yw’r unig ffordd allan o’r cawlach Brexit yma”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru yn peryglu “gwthio ffermio yng Nghymru dros glogwyn” dros daliadau amaethyddiaeth wedi Brecsit

Llyrwrthygat.jpeg

Mae AC Plaid Cymru a’r gweinidog cysgodol dros yr amgylchedd a materion gwledig wedi rhybuddio bod Llywodraeth Cymru yn peryglu “gwthio ffermio yng Nghymru oddi ar glogwyn” yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Lesley Griffiths y bydd y Cynllun Taliad Sylfaenol yn cael ei ddileu ar ôl 2021.

Darllenwch fwy
Rhannu

Oedi M4 Llafur wedi gwastraffu blynyddoedd

_104418718_price20nov18.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddiad na fydd Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen gyda yr M4, meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru'n dymuno Eid Mubarak i Fwslemiaid ar draws Cymru

Ramadan_mubarak_Ramadan_kareem.png

Yn siarad mewn ymweliad â Chanolfan Addysg a Lles Fwslemaidd Dar Ul-Isra yn Cathays, Caerdydd nos Lun, dymunodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price Eid heddychlon i holl Fwslemiaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru'n galw am gydweithio rhwng y pleidiau Aros er mwyn curo Brexit

Adam_conference.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, wedi ysgrifennu at arweinwyr y pleidiau eraill sydd o blaid Ewrop i ofyn am gyfarfodydd brys i drafod cydweithio rhyngbleidiol er mwyn curo Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

5 rheswm pam mai Plaid Cymru yw'r blaid dros Aros yng Nghymru

Copy_of_2_Days_(1).png

Gall Plaid Cymru fod yn gartref gwleidyddol i bawb sy'n credu y dylai dyfodol Cymru fod fel cenedl yn Ewrop. Dal ddim yn siŵr? Darllenwch ymlaen a phenderfynwch drosoch eich hun ...

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd