Newyddion

Plaid Cymru'n amlinellu prif addewidion ymgyrch Ewrop

20190502_PlaidCymruEULaunch_26.jpg

Heddiw mae Plaid Cymru'n amlinellu ei phum prif addewid i bleidleiswyr ar gyfer yr etholiad Ewropeaidd a gynhelir 23 Mai.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae’r frwydr am gyfiawnder i deuluoedd cwm taf yn parhau

Helen_Mary_Jones2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi addo parhau i frwydro dros gyfiawnder i deuluoedd sgandal Cwm Taf wedi i’r bleidlais o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd Llafur fethu o 23 i 31 heb neb yn ymatal.

Darllenwch fwy
Rhannu

Senedd i bleidleisio ar gynnig o ddiffyg hyder yn y gweindiog iechyd Llafur

NCM_(1).jpg

Cynnig o ddiffyg hyder a gyflwynwyd gan Blaid Cymru yn erbyn Vaughan Gething yn cael ei drafod a’i bennu heddiw

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar Lywodraeth y DG ymyrryd wrth i ymprydiwr Cwrdaidd-Cymreig fod mewn ‘cyflwr difrifol’

_106115323_de27-4.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar i Lywodraeth y DG ymyrryd ‘fel mater o frys’ yn dilyn dirywiad sydyn yng nghyflwr y Cymro Cwrdaidd Imam Sis o Gasnewydd fu ar streic newyn amhenodol  ers 17 Rhagfyr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i ni ddatgan Argyfwng Hinsawdd ar ein telerau ein hunain, nid pan mae hi’n rhy hwyr.

climate.jpg

Leanne Wood a Grenville Ham sy'n nodi fod rhaid i unrhyw ddatganiad am argyfwng newid hinsawdd ddod law yn llaw gyda gweithredu go iawn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd dros fethiannau’r GIG

cwmtaf1.jpg

Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad annibynnol ar wasanaethau mamolaeth yng nghyn-Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf , cyflwynodd Plaid Cymru gynnig o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething, gaiff ei drafod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yr wythnos nesaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Chwit-chwatrwydd am y maniffesto yn dangos fod Llafur eisiau cyflwyno Brexit heb refferendwm o’r newydd

_105225251_adamprice17jan19.jpg

Cafwyd adroddiadau yn hwyr y prynhawn yma fod Cyngor Cenedlaethol Llafur wedi penderfynu na fydd maniffesto’r blaid ar gyfer etholiad Ewrop yn cynnwys addewid cadarn i gynnal Pleidlais y Bobl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Prif Weinidog yn methu â chadarnhau y bydd yr argyfwng hinsawdd yn ffactor yn y penderfyniad am yr M4

M4.jpg

Yn dilyn datgan argyfwng hinsawdd cyn dadl Plaid Cymru yn y Senedd dydd Mercher, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price y byddai bwrw ymlaen â  llwybr du ffordd liniaru arfaethedig yr M4  yn anghydnaws ag argyfwng hinsawdd o’r fath.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid gwella cyllid ysgolion a rhoi’r hyfforddiant angenrheidiol i athrawon neu gallai’r cwricwlwm newydd fod yn 'drychinebus'

33182209216_be8d9bb708_o.jpg

Mewn ymateb i gyhoeddi’r drafft o gwricwlwm i Gymru, mae Plaid Cymru wedi rhybuddio y gallai’r holl brosiect o ddiwygio’r cwricwlwm fethu oni fydd cyllideb ysgolion yn cael eu rhoi mewn cyflwr gwell, ac oni fydd athrawon yn cael mynediad at y datblygiad proffesiynol mae arnynt ei angen i allu cyflwyno’r cwricwlwm.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Pobl ifanc fydd yn penderfynu etholiad Ewrop”

44246073855_f3f9619651_o.jpg

Mae un o’r ymgeiswyr ieuengaf yn etholiad Ewrop wedi dweud mai pobl ifanc a myfyrwyr fydd yn penderfynu canlyniad yr etholiad.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd