Y newyddion diweddaraf.

Rhaid i’r Torïaid ‘roi ideoleg wrth-mewnfudo o’r neilltu’ er mwyn datrys argyfwng y gadwyn gyflenwi

AS y Blaid yn galw ar Lywodraeth y DG i weithredu wrth i brinder o yrwyr HGV droi’n argyfwng

Parhau i ddarllen

Pedwar Mantais i Wythnos Pedwar Diwrnod

Llai o oriau. Yr un cyflog. Dyma'r math o ddyfodol iwtopaidd mae Plaid Cymru yn brwydro drosto.

Parhau i ddarllen

Wythnos pedwar diwrnod gyda “manteision” honna Plaid Cymru

“Mae angen meddwl yn radical am yr effeithiau ar ôl y pandemig, ond chwyldro cyn-awtomeiddio – gallai Cymru arwain y ffordd” – Luke Fletcher AS

Parhau i ddarllen

Sgandal arall i uned iechyd meddwl Betsi sy’n dweud fod symud allan o fesurau arbennig yn “gynamserol”

“Rhaid i gyfrifoldeb fod gyda Llywodraeth Cymru” meddai Rhun ap Iorwerth AS, wrth i chwythwr chwiban ddatgelu bod y prif reolwyr wedi cael eu hadleoli yn dilyn marwolaeth cleifion

Parhau i ddarllen

Galwad Plaid Cymru am ysgol feddygol ar gyfer gogledd Cymru ‘gam yn nes’

AS Plaid Cymru dros Arfon Sian Gwenllian yn dathlu cyhoeddiad ar raglen hyfforddi myfyrwyr meddygol

Parhau i ddarllen

“Ergyd arall i hyder sydd eisoes yn crwydro” – Rhun ap Iorwerth AS yn ymateb i fethiannau pellach ym mwrdd iechyd Betsi

Mae llefarydd iechyd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AS wedi mynegi “pryder mawr” am ganfyddiadau diweddar camweinyddu mewn perthynas â chleifion ar restrau aros Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Parhau i ddarllen

Adolygiad ffiniau: San Steffan yn cipio rheolaeth a lleihau llais democrataidd Cymru - Liz Saville Roberts AS

Cynllun Torïaidd i leihau nifer ASau Cymru wrth 20% wedi'i feirniadu gan Blaid Cymru

Parhau i ddarllen

Methiant Afghanistan yn dangos ei bod yn bryd ffarwelio â rhodres gwenwynig ‘Prydain Fyd-eang’

Roedd Plaid Cymru yn llygad ei lle yn gwrthwynebu rhyfel Afghanistan yn 2001 – Hywel Williams AS yn ysgrifennu yn y Sunday Times

Parhau i ddarllen

Angen eglurder ar strategaeth aer glân “shambolig” i ysgolion – Rhun ap Iorwerth AS

Mae llefarydd iechyd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AS, wedi gofyn am fwy o eglurder ynglŷn â'r broses o wneud penderfyniadau yn sgil penderfyniad Llywodraeth Cymru i ariannu 1,800 o beiriannau diheintio osôn ar gyfer pob ysgol, coleg a phrifysgol yng Nghymru.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am gynllun ar gyfer trydydd dos o’r brechiad

Mae Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru Sian Gwenllian AS wedi galw am fwy o fanylion gan Lywodraeth Cymru am eu cynllun brechu, gan gynnwys sut y byddai trydydd dos posibl yn cael ei gyflwyno ledled Cymru.

Parhau i ddarllen