Newyddion

Cymunedau dosbarth gweithiol yn wynebu anghydraddoldeb mewn diagnosis am ganser

clinic-doctors-glass-127873.jpg

Plaid Cymru yn galw am darged o ddiagnosis ymhen 28 diwrnod i Gymru gyfan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sefydlu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru fel anrheg penblwydd i’r GIG yn 70

gofal.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am sefydlu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol fel ‘anrheg penblwydd’ i’r GIG wrth iddo nodi ei benblwydd yn 70 heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae pennaeth Trago Mills “allan o gysylltiad ac yn hollol anghywir”

26825027497_0cd80979e8_k.jpg

Mewn llythyr deifiol, mae Siân Gwenllian o Blaid Cymru wedi amlygu’r ymosodiadau di-sail a rhagfarnllyd ar yr iaith Gymraeg gan Bennaeth y siopau disgownt Trago Mills.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais ar greu strategaeth economaidd hydrogen newydd

hydrogen_(1).jpg

Cynhelir pleidlais ar gynigion Plaid Cymru i hybu’r economi hydrogen yng Nghymru yn nes ymlaen heddiw yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynulliad Cenedlaethol Cymru am bleidleisio ar gynnig diffyg hyder yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Senedd__Welsh_parliament__Cardiff_Bay.jpg

Heddiw, bydd Aelodau Cynulliad yn pleidleisio ar gynnig diffyg hyder yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns AS, yn dilyn cynnig a gyflwynwyd gan grŵp Cynulliad Plaid Cymru mewn ymateb i benderfyniad Llywodraeth y DU i wrthod y morlyn llanw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dioddefwyr #SpyCops i annerch Cynulliad Cenedlaethol Cymru

spycops.jpg

Bydd menywod o Gymru yr effeithiodd #SpyCops arnynt yn sôn am eu profiadau, yr ymchwiliad cyhoeddus sy’n digwydd i blismona cudd, a’r ymgyrch am well tryloywde,r mewn digwyddiad a gynhellir yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan yn dal Cymru’n ôl trwy wrthod y morlyn llanw

LSR_conf_3_small.jpg

Mae Cymru’n cael ei dal yn ôl gan San Steffan, medd Plaid Cymru, yn dilyn penderyfniad i wrthod Morlyn Llanw Bae Abertawe, er bod cefnogaeth drawsbleidiol iddo yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diffyg darpariaeth Gymraeg yn golygu bod cleifion yng Nghymru yn cael “gwasanaeth eilradd”

cym.jpg

Mae’r diffyg darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg i gleifion meddygon teulu yng Nghymru yn golygu fod pobl yn cael gwasanaeth eilradd, medd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lansio adroddiad o bwys ar botensial hydrogen i Gymru mewn cwmni cynhyrchu eco-geir yn Llandrindod

hydro1.jpg

Mae AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi lansio adroddiad o bwys sydd yn dadansoddi potensial hydrogen i ddatgarboneiddio trafnidiaeth yng Nghymru. 

Darllenwch fwy
Rhannu

ASau ac Aelodau Cynulliad Plaid Cymru yn uno i alw am Ddeddf Awyr Lân i Gymru

aer.jpg

Mae llygredd aer yn cyfrannu at tua 2,000 o farwolaethau yng Nghymru y flwyddyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd