Y newyddion diweddaraf.

Plaid Cymru yn galw am dynhau rheolau rhoddion gwleidyddol

Ymgeisydd Ynys Môn, Llinos Medi, yn dweud bod sgandalau rhoddion Torïaidd a Llafur yn gostwng ffydd mewn gwleidyddiaeth

Parhau i ddarllen

Popeth ddywedodd Carmen Smith yn ei haraith i'r gynhadledd Wanwyn

Carmen yw aelod newydd Plaid Cymru yn Nhy'r Arglwyddi

Parhau i ddarllen

Popeth ddywedodd Rhun ap Iorwerth yn ei araith i'r gynhadledd Wanwyn

Rhun ap Iorwerth oedd yn rhoi’r brif araith yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yng Nghaernarfon.

Parhau i ddarllen

Dim ond pleidlais i Blaid Cymru fydd yn rhoi buddiannau Cymru gyntaf mewn etholiad cyffredinol

Bydd ethol mwy o ASau Plaid Cymru yn etholiad cyffredinol y DU yn cadw’r Torïaid allan, yn rhoi buddiannau Cymru yn gyntaf ac yn anfon neges i Lafur i beidio cymryd Cymru’n ganiataol, meddai arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AS heddiw.

Parhau i ddarllen

Rhun ap Iorwerth yn annog Prif Weinidog newydd Vaughan Gething i gefnogi cyllido teg i Gymru

Mae Starmer wedi “methu ar bob gyfle” i ymrwymo i ariannu teg i Gymru, medd Rhun ap Iorwerth

Parhau i ddarllen

“Pryderon dwfn” – Plaid Cymru yn ymateb i Vaughan Gething yn dod yn Arweinydd newydd Llafur Cymru – ac yn ddarpar Brif Weinidog Cymru

Mae Arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth wedi mynegi “pryderon dwys” wedi i Vaughan Gething gael ei ethol fel arweinydd nesaf Llafur Cymru.  

Parhau i ddarllen

Y Senedd i bleidleisio ar gynnig Plaid Cymru yn mynnu cyllid tecach i Gymru

"Mae cymunedau Cymru'n dioddef o ariannu annheg o San Steffan" medd Rhun ap Iorwerth

Parhau i ddarllen

Croesawu Corff Cyfathrebu newydd i Gymru fel ‘cam hanesyddol ymlaen’

Caiff Corff Cyfathrebu newydd ei sefydlu er mwyn braenaru’r tir ar gyfer datganoli pwerau darlledu i Gymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw (dydd Mawrth, 12fed Mawrth).

Parhau i ddarllen

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2024: ‘Dewch i ni ethol mwy o ferched Cymru nag erioed o’r blaen’

Tair ymgeisydd Plaid Cymru yn amlinellu cynrychiolaeth benywaidd mewn gwleidyddiaeth

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn cyhuddo Llafur o beidio â gwrando ar “sector dan warchae” -- wrth i’r Senedd wrthod cynigion ar gynllun ffermio cynaliadwy, taclo bTB o drwch blewyn

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo'r blaid Lafur o beidio gwrando ar y sector amaeth wrth i ddwy bleidlais fawr yn y Senedd ddisgyn o drwch blewyn nos Fercher.

Parhau i ddarllen