Y newyddion diweddaraf.

Plaid Cymru yn amlinellu cynllun 5 pwynt i liniaru’r argyfwng

Annog y Canghellor i fabwysiadu cynigion ‘realistig, ymarferol, a theg’

Parhau i ddarllen

“Pam nad ydw i’n ‘Llafur, wir’ - Sioned Williams AS

Mae Sioned Williams AS yn ysgrifennu am yr natur egalitaraidd sy’n llunio safbwyntiau gwleidyddol llawer o bobl yng Nghymru, a sut mae'r blaid Lafur fodern yn camu i ffwrdd o'r gwerthoedd sosialaidd craidd hyn

Parhau i ddarllen

Gweinidog Iechyd Llafur yn gwrthod galwadau Plaid am ymchwiliad cyhoeddus i Betsi Cadwaladr

“Gyda’r Llywodraeth yn gwrthod y galwadau i gael gwared â’r bwrdd iechyd, gallai ymchwiliad cyhoeddus o leiaf cynnig atebion i gleifion a staff” - Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

“Rhowch y grym i ni drawsnewid systemau anghyfiawn” - Sioned Williams AS

Datganiad Plaid Cymru ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod

Parhau i ddarllen

Pedair miliwn yn ychwanegol o brydau ysgol am ddim, diolch i Blaid Cymru

Mae Cymru’n ennill pan fydd gan Blaid Cymru le wrth y bwrdd

Parhau i ddarllen

Mae angen cynllun newydd sy’n troi economi Cymru yn economi i Gymru

Mae Adam Price AS yn ysgrifennu ar gyfer y Sunday Times, ar yr angen am gynllun ymarferol

Parhau i ddarllen

“Os na fydd Eluned Morgan yn ymddiswyddo oherwydd methiant Betsi, mater i’r Prif Weinidog yw ei diswyddo” - Rhun ap Iorwerth AS

Gweinidogion Llafur yn gweithredu gyda’r ‘un haerllugrwydd’ â’r Torïaid wrth wrthod ysgwyddo cymryd cyfrifoldeb

Parhau i ddarllen

Popeth ddywedodd Adam Price yn ei araith i'r gynhadledd wanwyn

Popeth ddywedodd Adam Price yn ei araith i gynhadledd wanwyn Plaid Cymru 2023. 

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru i amlinellu "cynllun economaidd newydd" i drawsnewid economi cymru

"Dyma'r amser am weledigaeth newydd fydd yn troi economi Cymru yn un sy'n gweithio i bawb yng Nghymru" – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru: Rhaid i lywodraeth Lafur Cymru ddatganoli deddf cyflogaeth i amddiffyn hawliau gweithwyr Cymru rhag San Steffan

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru o dan y Blaid Lafur i fynnu datganoli pwerau dros hawliau cyfraith cyflogaeth i Gymru er mwyn amddiffyn hawl gweithwyr i streicio rhag deddfwriaeth gwrth-streicio San Steffan.

Parhau i ddarllen