Y newyddion diweddaraf.

Dadl San Steffan dros wadu biliynau oddi wrth Gymru yn chwalu

Gyda dadl San Steffan dros wadu biliynau o arian HS2 oddi wrth Gymru ar chwal, beth am atgoffa'n hunain o honiadau amheus y Torïaid.

Parhau i ddarllen

Troeon pedol polisi di-ddiwedd Keir Starmer

Wrth i Gymru wynebu etholiad San Steffan hollbwysig, rydym wedi casglu troeon pedol polisi diddiwedd arweinydd Llafur Keir Starmer. Daliwch yn dynn...

Parhau i ddarllen

Pwy sy’n brwydro dros Gymru wrth i aeaf caletach fyth fod ar y gorwel?

“Rwy’n gwybod nad y sefyllfa fel y mae hi yw’r gorau y gall fod i’n cenedl” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Tai, Gwaith, Iaith – Angen strategaeth newydd i atal diboblogi

Ar drothwy sesiwn banel arbennig ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan, mae Arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AS wedi galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i ddatblygu strategaeth newydd gynhwysfawr i atal diboblogi mewn cymunedau Cymreig.

Parhau i ddarllen

Angen i Lywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol bellach wedi agor ym Moduan, mae llefarydd Plaid Cymru dros y Gymraeg a diwylliant, Heledd Fychan AS, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i sicrhau dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol.

Parhau i ddarllen

Mae sector Twristiaeth Cymru yn cael ei ddal yn ôl gan San Steffan a Llywodraeth Cymru - Plaid Cymru

Wrth ymateb i adroddiad ar dwristiaeth yng Nghymru, mae Plaid yn galw ar Lywodraethau Cymru a San Steffan i ‘gael y pethau sylfaenol yn iawn’

Parhau i ddarllen

‘Dylid oedi gwiriadau ffiniau Brexit er mwyn diogelu biliau cartrefi,’ mae Plaid Cymru yn annog

Beirniadu Llafur a’r Torïaid am ‘balu eu pennau yn y tywod’ ar effaith Brexit

Parhau i ddarllen

Adroddiad newydd yn dangos llwybr a allai rymuso democratiaeth Cymru

Nawr yw’r amser i osod mas y camau ar gyfer datganoli darlledu, meddai Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Mae 1 o bob 2 o gleifion Offthalmoleg mewn perygl o golli eu golwg am byth

Plaid Cymru’n galw am adolygiad brys i wasanaethau gofal llygaid

Parhau i ddarllen

‘Gorfodi archfarchnadoedd ar-lein i’w gwneud hi’n hawdd dewis cig Cymreig’ – Plaid Cymru

Byddai rheoliadau i rymuso siopwyr i gefnogi ffermwyr lleol yn hybu amaethyddiaeth yng Nghymru, meddai Llyr Gruffydd AS

Parhau i ddarllen