Newyddion

Cwymp yn allforion Cymru yn “achos pryder gwirioneddol"

rhun.jpg

Mae ffigyrau newydd sy’n dangos fod gwerth allforion Cymreig wedi disgyn o fwy na biliwn o bunnoedd dros flwyddyn yn achos pryder gwirioneddol, yn ôl Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Torïaid yn israddio Cymru i statws 'llai na dinas' gyda phwerau cyfiawnder i Fanceinion

Cynhadledd2-2.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder a Materion Cartref, Liz Saville Roberts AS wedi cyhuddo'r Torïaid yn San Steffan o israddio Cymru i statws 'llai na dinas' drwy roi pwerau cyfiawnder troseddol i Fanceinion tra'n gwrthod eu trosglwyddo i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Gyllideb yn dangos yr angen am Gomisiwn Isadeiledd Cenedlaethol i Gymru

Cam_7_-_Rhaglen_Fuddsoddi_mewn_Isadeiledd.png

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ymateb i Gyllideb y Canghellor drwy ddweud fod Cymru angen ei Chomisiwn Isadeiledd Cenedlaethol ei hunan er mwyn rhoi hwb i'r economi Gymreig.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn adeiladu'r peiriant economaidd

Economic_Engine_CYM2.jpg

Bydd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru yn Llundain heddiw i ddadlau'r achos dros lywodraeth newydd i Gymru a phecyn o gynlluniau fyddai'n "adeiladu'r peiriant economaidd" drwy greu swyddi a rhoi hwb i dwf.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Pleidleisiwch dros Gymru fis Mai, pleidleisiwch dros Ewrop fis Mehefin' - Leanne Wood

Cymru_Mai_Ewrope_Mehefin.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi galw ar bobl Cymru i bleidleisio dros Gymru yn etholiad y Cynulliad fis Mai a dros Ewrop yn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd fis Mehefin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi cynllun i sefydlu Corff Arloesi Cenedlaethol i ddyblu Ymchwil a Datblygu yng Nghymru

Cars_at_night_720.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud heddiw y byddai llywodraeth o dan ei harweinyddiaeth hi yn sefydlu Corff Arloesi Cenedlaethol er mwyn cyrraedd targed y blaid o ddyblu gwariant ar Ymchwil a Datblygu ac adeiladu enw da rhyngwladol Cymru fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil ac arloesi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mesur Cymru amgen Llafur: "ble mae'r Prif Weinidog wedi bod?"

LWcynhadledd2015smaller.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ymateb i gyhoeddiad Mesur Cymru amgen gan y Prif Weinidog Llafur gan ddweud ei fod "yn rhy dila, yn rhy ychydig ac yn llawer rhy hwyr" o ystyried "record ddamniol" Llafur o fethu a sicrhau mwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Peidied neb a dweud na all Cymru fod yn genedl o gyfleoedd'

Price.jpg

Mae'r cyn-Aelod Seneddol a'r ymgeisydd i'r Cynulliad Cenedlaethol, Adam Price, wedi rhoi chwip o araith i ffyddloniaid y blaid yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llanelli y penwythnos hwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Un genedl, un uchelgais' - uchelgais Plaid dros y genedl yn apelio i Gymru gyfan: Rhun ap Iorwerth

Rhunmon2.jpg

Heddiw, bydd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, yn annog pobl ledled y wlad i uno y tu ol i weledigaeth y blaid am Gymru iach, glyfrach, gyfoethocach i roi terfyn ar 17 mlynedd o dranc dan arweiniad Llafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Drwg neu waeth' - Leanne yn amlinellu realiti'r dewis ffug rhwng Llafur a'r Ceidwadwyr

LeanneSpeech.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi defnyddio ei haraith i Gynhadledd Wanwyn ei phlaid i amlinellu realiti'r dewis ffug rhwng Llafur a'r Ceidwadwyr, gan ddweud fod Plaid Cymru'n cynnig dewis amgen clir i'r dyfodol 'drwg neu waeth' mae'r Gwasanaeth Iechyd yn ei wynebu dan y ddwy blaid honno.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd