Newyddion

Honiad yr ymgyrch i adael y daw arian i Gymru yn 'ffantasi llwyr'

LeanneBBCroof.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi beirniadu honiad yr ymgyrch i Adael y bydd Cymru'n derbyn iawndal am unrhyw golled cronfeydd strwythurol yr UE yn achos pleidlais i Adael, gan ei alw'n "ffantasi llwyr."

Darllenwch fwy
Rhannu

Ewrop yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i’n pobl ifanc

4a_Academic_Students.jpg

Dywedodd Llyr Gruffydd AC, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, fod y cynllun Erasmus Plus yn sicrhau cyfleoedd i’n pobl ifanc astudio a theithio dramor mewn dinasoedd Ewropeaidd megis Barcelona yng Nghatalonia, yn ogystal â hyrwyddo cydweithio rhyngwladol ym mhob agwedd o addysg, o ymchwil prifysgol i brentisiaethau i athrawon ysgol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gadael yr Undeb Ewropeaidd yn fygythiad i brifysgolion Cymru

LlyrHuws.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod posib y caiff prifysgolion Cymreig eu niweidio gan adael yr Undeb Ewropeaidd, gan gyfeirio at y nifer o staff a myfyrwyr rhyngwladol sy’n cael eu denu i Gymru gan sefydliadau addysg uwch ledled y wlad.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhybudd gan Blaid Cymru – “Dyw gadael yr UE ddim yn golygu cael gwared ar TTIP”

TTIP_EU_(Jill)_CYM_(small).png

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio na fydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu rhoi diwedd ar y cytundeb masnach-rydd, TTIP, sydd yn cael ei hyrwyddo gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ni ddylid gwadu neb eu hawl ddemocrataidd i bleidleisio - Leanne

Leanne_Pinc.jpg

Mae Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru wedi galw am ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yn refferendwm yr UE yn dilyn gwall technegol neithiwr a wnaeth atal miloedd o bobl rhag cael pleidlais ar Fehefin 23ain.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidleisiwch i aros i warchod hawliau gweithwyr - Leanne

protect_workers_rights_CYM_2b_(small).png

Heddiw mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dadlau fod pleidlais i aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn bleidlais i ddiogelu hawliau gweithwyr.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Peidiwch gadael i eraill benderfynu ar eich dyfodol” – arweinydd Plaid yn apelio i bobl ifanc

Leanne_Cofrestru.png

Heddiw mae Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru wedi annog pobl ifanc ledled y DG i beidio colli’r cyfle olaf i gofrestru i bleidleisio yn refferendwm yr UE ar Fehefin 23, ac i beidio gadael i eraill benderfynu ar eu dyfodol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cefnogwyr pêl droed yn arbed ar gostau ffôn symudol diolch i'r UE

Mobile_charges_EU_CYM_2_(small).jpg

Bydd cefnogwyr pêl droed Cymru sy'n teithio i Ffrainc yn fuan ar gyfer Pencampwriaeth Ewro 2016 yn arbed arian diolch i'r ffaith fod yr Undeb Ewropeaidd wedi sicrhau lleihad mewn costau crwydro ffonau symudol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyllid Ewropeaidd yn ffordd o wella rhwydwaith trafnidiaeth Gymreig

Isadeiledd.png

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Mon, Rhun ap Iorwerth, wedi galw am ddefnyddio cyllid yr Undeb Ewropeaidd i gryfhau a gwella rhwydwaith trafnidiaeth Cymru, er gwaethaf ymdrechion Llywodraeth y DG i adael Cymru oddi ar y map Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pryder Plaid dros gynnyrch Cymreig yn achos statws yr UE yn dilyn pleidlais i Adael

Cynnyrch.png

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig, Simon Thomas AC, wedi mynegi pryder y gall cynnyrch bwyd Cymreig golli statws enw gwarchodedig gan yr Undeb Ewropeaidd pe bai'r DG yn pleidleisio i adael yr UE yn y refferendwm.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd