Newyddion

Credyd treth i'r rhai sy'n talu mwy na 30% o’u hincwm ar dai

Mae Plaid Cymru wedi addo buddsoddiad mawr mewn tai fforddiadwy a chredyd treth newydd i bobl sy'n talu mwy na 30% o'u hincwm ar gostau tai fel rhan o'u hymgyrch Etholiad Cyffredinol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn Gaddo Cronfa a £50M i Atal Trosedd a 1,600 o Swyddogion Heddlu Ychwanegol

Mae polisi'r blaid yn cynnwys creu system gyfiawnder Cymreig 'sy'n canolbwyntio ar bobl'

Darllenwch fwy
Rhannu

Edrychwch at Gymru i weld record Llafur o fethiant mewn llywodraeth, Liz Saville Roberts

Amseroedd aros adrannau brys, digartrefedd a thlodi plant yn cynyddu dan Lafur

Darllenwch fwy
Rhannu

Pôl piniwn: Dim plaid â mwy o ymddiriedaeth i gynrychioli buddiannau Cymru yn San Steffan na Phlaid Cymru

Adam_conference.jpg

Wrth i enwebiadau ar gyfer yr etholiad cyffredinol gau, mae ffigurau newydd yn dangos fod bron i 1 ymhob 3 pleidleisiwr (32%) yn ymddiried ym Mhlaid Cymru mwy nag unrhyw blaid arall i gynrychioli buddiannau Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cefnogaeth eang i'r enw uniaith 'Senedd' yn ol pol piniwn

Welsh_National_Assembly_Senedd.jpg

Mae cyfran eang o bobl yng Nghymru yn cefnogi ail-enwi’r Cynulliad yn ‘Senedd’ fel yr enw swyddogol yn Gymraeg ac yn Saesneg mae arolwg barn wedi’i ddarganfod.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn sefydlu comisiwn annibyniaeth

indycom3.jpg

Bydd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn cyhoeddi mewn digwyddiad yng Nghaernarfon heno y bydd ei blaid yn sefydlu comisiwn fydd yn edrych ar fanylion sut y gallai Cymru annibynnol weithio.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rydym yn rhoi buddiannau cenedlaethol Cymru yn gyntaf

Cyhoeddi cytundeb lle bydd pleidiau dros Aros yn rhoi un ymgeisydd Aros gerbron mewn nifer o etholaethau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cytundeb i Gymru: Gweithio gydag Eraill i Ddiogelu ein Dyfodol Ewropeaidd

Heno gallwn gadarnhau ein bod ni ym Mhlaid Cymru, ynghyd â’r Democratiaid Rhyddfrydol a’r Blaid Werdd, wedi dod i gytundeb hanesyddol ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru: ‘Byddwn yn ceisio cynrychioli dinasyddion Ewropeaidd hyd yn oed os na fedrant bleidleisio’

Mewn llythyr agored i ddinasyddion Ewropeaidd, mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi dweud y bydd y blaid yn ceisio eu cynrychioli, hyd yn oed os na fedrant bleidleisio.

Darllenwch fwy
Rhannu

Nid yw Llafur yn “cyflenwi gwasanaethau dechau neu ddefnyddiadwy” – AC Llafur

Ar ddechrau ymgyrch etholiad cyffredinol Llafur, mae un o ACau uchel ei barch y blaid wedi dweud fod Llywodraeth Cymru’n methu â chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus da i bobl Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.