Y newyddion diweddaraf.

Vaughan Gething yn ymddiswyddo fel Prif Weinidog

Mae Plaid Cymru yn galw am etholiad Senedd snap

Parhau i ddarllen

Llafur mewn llanast

Mae Plaid Cymru yn galw ar Vaughan Gething i ymddiswyddo ar unwaith

Parhau i ddarllen

Araith y Brenin: Plaid Cymru yn cyflwyno gwelliant i sicrhau cyllid teg i wasanaethau cyhoeddus Cymru

Dywed Ben Lake AS fod y blaid yn ‘wrthblaid ddifrifol ac adeiladol’ i Lywodraeth Lafur y DU  

Parhau i ddarllen

Mae cwestiynau'n parhau o amgylch gweithredoedd y Prif Weinidog, ond eto mae'n parhau i osgoi craffu.

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i'r dystiolaeth a roddwyd gan Vaughan Gething i'r sesiwn Craffu ar y Prif Weinidog a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf.

Parhau i ddarllen

‘Y ‘newid’ mwyaf pwerus fyddai cael gwared ar y terfyn dau blentyn’

Dywed Ann Davies AS fod polisi yn cael ‘effaith ddinistriol’ ar blant yn Sir Gaerfyrddin

Parhau i ddarllen

PLAID CYMRU YN RHOI LLYWODRAETH LAFUR CYMRU AR BRAWF I SEFYLL FYNY DROS GYMRU

“A fyddan nhw bob amser yn gwanhau galwadau Plaid Cymru ac yn lleddfu uchelgais Cymru?” gofynnodd Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn dathlu canlyniad “rhagorol” yn yr etholiad cyffredinol

Mae Plaid Cymru wedi dathlu canlyniad “rhagorol” yn yr etholiad cyffredinol ar ôl cadw dwy sedd ac ennill dwy.

Parhau i ddarllen

Liz Saville Roberts wedi ei hail-ethol yn arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan

‘Grŵp cryf a deinamig yn helpu i adeiladu momentwm tuag at 2026’

Parhau i ddarllen

Mae’n amlwg nawr nad oes gan Lafur gynllun ar gyfer Dur Cymru

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i sylwadau a wnaed gan yr ysgrifennydd busnes newydd Jonathan Reynolds AS ynghylch trafodaethau gyda TATA Steel er mwyn arbed swyddi a'r gallu i wneud dur ym Mhort Talbot.

Parhau i ddarllen

‘Ni ellir ailosod y berthynas rhwng Llywodraethau’r DU a Chymru oni bai bod cynrychiolwyr etholedig Cymru yn cael eu parchu’ – Plaid Cymru

Mae Rhun ap Iorwerth yn dweud wrth y Prif Weinidog mai Plaid Cymru yw’r ‘wrthblaid swyddogol Gymreig yn San Steffan’ wrth iddo ofyn am gyfarfod.

Parhau i ddarllen