Y newyddion diweddaraf.

Gwariant Llafur ar asiantaethau preifat i’r Gwasanaeth Iechyd “tu hwnt i reolaeth”

Mae’n “hurt” i weld cwmnïau’n “gwneud elw o ganlyniad i gamreolaeth Llafur” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

‘Rhaid i Rwsia dalu am ailadeiladu Wcráin’ – Plaid Cymru

Llywodraeth y DU ar ei hôl hi o’i gymharu â’r UE a Chanada ar ddefnyddio asedau Rwsiaidd wedi’u rhewi i ailadeiladu’r Wcráin, meddai Hywel Williams AS 

Parhau i ddarllen

Gallai’r grym i osod cyfraddau a bandiau treth helpu Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw meddai Plaid

Dylai Cymru allu gosod ei chyfraddau treth a bandiau ei hun i helpu mynd i’r afael â’r argyfwng costau byw, yn ôl Plaid Cymru.  

Parhau i ddarllen

Cyllideb Cymru: Annog Llafur i gefnogi cynlluniau’r Blaid i roi codiad cyflog “go iawn” i weithwyr y iechyd a gofal

Cynnig o 1.5% yn “blastr dros-dro” – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Parhau i ddarllen

“Mae’n rhaid i ni ysgrifennu ein straeon ein hunain a bod yn asiantau newyddion ein hunain”

Mae Adam Price AS yn ysgrifennu ar gyfer ‘Wales Online’ am annibyniaeth a phŵer sgwrsio

Parhau i ddarllen

Byddai cynlluniau Plaid Cymru yn rhoi’r ‘codiad cyflog cyntaf mewn termau real ers dros ddegawd’ i staff y gwasanaeth iechyd – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Byddai staff y gwasanaeth iechyd yn cael y codiad cyflog cyntaf mewn termau real ers dros ddegawd o dan gynlluniau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Blaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Argyfwng? Pa argyfwng! Mynd i’r afael â’r argyfwng iechyd yn wyneb gwadu’r llywodraeth

Mae Rhun ap Iorwerth AS yn ysgrifennu am yr argyfwng iechyd ac yn cynnig pum cam ymarferol i roi ein gwasanaeth iechyd yn ôl ar y trywydd iawn

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn lansio Cynllun 5 Pwynt i fynd i'r afael â Argyfwng Iechyd yng Nghymru

Mae angen ffordd newydd o fynd i’r afael ag argyfwng iechyd meddai Plaid Cymru wrth iddynt gynnig “cynllun ymarferol” i wneud “gwahaniaeth go iawn” i staff a chleifion

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru’n galw am ddatganiad Argyfwng Iechyd yng Nghymru

“Peidiwch anwybyddu'r argyfwng iechyd rhagor” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Cyflog tegach i nyrsys yn bosibl, meddai Plaid Cymru

“Mae yna ffordd, ond mae diffyg ewyllys gan Lywodraeth Cymru” – Adam Price AS

Parhau i ddarllen