Y newyddion diweddaraf.

5 rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol nesaf

Bydd yr etholiad cyffredinol nesaf yn un pwysig. Felly pam pleidleisio Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol nesaf?

Parhau i ddarllen

Llais cryf i ddioddefwyr trosedd

Ymgeisydd Plaid Cymru am fod yn Gomisynydd Heddlu benywaidd cyntaf yng Nghymru

Parhau i ddarllen

Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn recriwtio 500 o feddygon teulu ac yn adfer lefelau cyflog meddygon iau

Mabon ap Gwynfor AS yn amlinellu cynllun Plaid Cymru i fynd i’r afael â’r Argyfwng Iechyd  

Parhau i ddarllen

Popeth ddywedodd Catrin Wager yn ei haraith i'r gynhadledd Wanwyn

Popeth ddywedodd Catrin Wager, ymgeisydd y Blaid ar gyfer sedd newydd Bangor Aberconwy yn yr etholiad cyffredinol nesaf, yn ystod y gynhadledd Wanwyn. 

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am dynhau rheolau rhoddion gwleidyddol

Ymgeisydd Ynys Môn, Llinos Medi, yn dweud bod sgandalau rhoddion Torïaidd a Llafur yn gostwng ffydd mewn gwleidyddiaeth

Parhau i ddarllen

Popeth ddywedodd Carmen Smith yn ei haraith i'r gynhadledd Wanwyn

Carmen yw aelod newydd Plaid Cymru yn Nhy'r Arglwyddi

Parhau i ddarllen

Popeth ddywedodd Rhun ap Iorwerth yn ei araith i'r gynhadledd Wanwyn

Rhun ap Iorwerth oedd yn rhoi’r brif araith yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yng Nghaernarfon.

Parhau i ddarllen

Dim ond pleidlais i Blaid Cymru fydd yn rhoi buddiannau Cymru gyntaf mewn etholiad cyffredinol

Bydd ethol mwy o ASau Plaid Cymru yn etholiad cyffredinol y DU yn cadw’r Torïaid allan, yn rhoi buddiannau Cymru yn gyntaf ac yn anfon neges i Lafur i beidio cymryd Cymru’n ganiataol, meddai arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AS heddiw.

Parhau i ddarllen

Rhun ap Iorwerth yn annog Prif Weinidog newydd Vaughan Gething i gefnogi cyllido teg i Gymru

Mae Starmer wedi “methu ar bob gyfle” i ymrwymo i ariannu teg i Gymru, medd Rhun ap Iorwerth

Parhau i ddarllen

“Pryderon dwfn” – Plaid Cymru yn ymateb i Vaughan Gething yn dod yn Arweinydd newydd Llafur Cymru – ac yn ddarpar Brif Weinidog Cymru

Mae Arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth wedi mynegi “pryderon dwys” wedi i Vaughan Gething gael ei ethol fel arweinydd nesaf Llafur Cymru.  

Parhau i ddarllen