Y newyddion diweddaraf.

Plaid Cymru yn adnewyddu galwadau am ganllawiau ar awyru mewn ysgolion

“Rhaid i ni ddefnyddio’r amrediad llawn o ddulliau sydd ar gael i gadw ein plant a’n pobl ifanc yn ddiogel” – Sian Gwenllian AS

Parhau i ddarllen

Teuluoedd incwm isel yn wynebu “storm berffaith o ansicrwydd ariannol” yn y misoedd nesaf mae Plaid Cymru yn rhybuddio

Sioned Williams yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod Cronfa Cymorth Dewisol yn parhau i fod ar gael i gefnogi teuluoedd sy’n ei chael yn anodd

Parhau i ddarllen

“Rhaid i wacáu cyflym a diogel fod yn flaenoriaeth yn anad dim arall

Liz Saville Roberts AS Plaid Cymru yn pwyso ar Lywodraeth y DU  

Parhau i ddarllen

“Hollol anghynaliadwy” - Plaid yn herio diffyg gweithredu llywodraeth ynghylch yr argyfwng tai wrth i Gymru weld y cynnydd mwyaf ym mhrisiau tai yn y DU

Cymru wedi gweld y cynnydd mwyaf ym mhrisiau tai yn y DU

Parhau i ddarllen

Ymateb Plaid Cymru i'r sefyllfa yn Affganistan

Ymateb Plaid Cymru i'r sefyllfa yn Affganistan.

Parhau i ddarllen

Rhaid i'r sector iechyd a gofal roi "chwarae teg" i'w weithwyr, mae Plaid Cymru wedi dweud

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i'r data diweddaraf ar absenoldebau staff y GIG

Parhau i ddarllen

Galw ar lywodraethau'r DU a Chymru i amddiffyn y “mwyaf agored i niwed” rhag aeaf o galedi economaidd

Plaid Cymru yn rhybuddio am fygythiad driphlyg wrth i deuluoedd Cymru wynebu gaeaf o ddyled a thlodi wrth i filiau godi a’r ychwanegiad i Gredyd Cynhwysol gael ei dorri

Parhau i ddarllen

Argyfwng hinsawdd: “Dim mwy oedi, dim mwy o ragrith, a dim mwy o gemau gwleidyddol”

Plaid Cymru yn annog llywodraethau i weithredu ar frys mewn ymateb i adroddiad yr IPCC

Parhau i ddarllen

“Gyda mwy o ryddid rhaid cael myfyrdod”

Plaid Cymru yn galw am sicrwydd bod gwersi wedi cael eu dysgu gan lywodraeth

Parhau i ddarllen

“Mae pobl Cymru yn haeddu gwell na bod yn bennod mewn ymchwiliad gohiriedig i’r DU”

Plaid Cymru yn adnewyddu galwadau am ymchwiliad COVID sy’n benodol i Gymru

Parhau i ddarllen