Newyddion

Plaid Cymru: ‘Mae’r system wleidyddol wedi torri – ac mae angen ei diwygio’

Rhannu

‘Helpwch fusnesau bach trwy wneud Parthau Cyfle i ganol ein trefi’ - Adam Price

Bydd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn ymweld â stryd fawr Caergybi brynhawn Sadwrn i nodi Dydd Sadwrn Busnesau Bach.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Bydd ffermoedd teuluol Cymru yn diflannu os yw ffermwyr yn colli taliadau uniongyrchol' - Adam Price

Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn rhybuddio y bydd dyfodol amaethyddiaeth Cymru mewn perygl os bydd ffermwyr yn colli taliadau uniongyrchol.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Mae isadeiledd rheilffyrdd Cymru ar chwâl, ac yn fwy priodol i’r 19eg ganrif na heddiw’

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn galw am “chwyldro rheilffyrdd” i ddatrys system reilffyrdd ffaeledig Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pum peth bydd Plaid Cymru yn ei wneud dros ein ffermwyr

Ffermio yw asgwrn cefn cymunedau gwledig ar draws Cymru ac y mae amaethyddiaeth yn sector pwysig o ran economi ehangach Cymru. Ond mae dan fygythiad Brexit - boed hynny yn Brexit Llafur neu Brexit Ceidwadol. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Yr unig reswm mae San Steffan yn cofio fod ein cenedl yn bodoli yw oherwydd Plaid Cymru, Adam Price

EC 2019: Arweinydd y Blaid yn dweud y bydd San Steffan yn gwrando ar Gymru os etholir mwy o ASau Plaid Cymru

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw am fwy o 'arian a pharch' i athrawon yn sgil canlyniadau PISA

Mae gweindiog cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Sian Gwenllian AC wedi dweud fod angen mwy o arian a pharch i athrawon yn sgil darlun cymysg yng nghanlyniadau PISA eleni. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Deddfwriaeth newydd i sicrhau addysg Gymraeg gyflawn ‘ar frig yr agenda wleidyddol’

33182209216_be8d9bb708_o.jpg

Mae angen newid i’r gyfraith er mwyn sicrhau fod gan bawb yng Nghymru fynediad i addysg Gymraeg gyflawn, yn ôl Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru: Datganolwch ddarlledu a gwnewch ddadleuon arweinwyr yng Nghymru yn gyfraith

Devolve_broadcasting_CY.png

Cyn dadl etholiad cyffredinol y BBC rhwng arweinwyr a chynrychiolwyr saith plaid, mae Plaid Cymru wedi galw am ddatganoli darlledu i’r Senedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru: Angen cyfraith i atal Boris Johnson rhag werthu’r GIG

HMJ.jpg

Dylid pasio deddf newydd yng Nghymru i warchod y Gwasanaeth Iechyd rhag Brexit a phreifateiddio, yn ôl Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd