Newyddion

Rhestr llawn o'r ASau wnaeth bleidleisio i adael y Farchnad Sengl neithiwr

Cymru-EU.jpg

Neithiwr, fe bleidleisiodd Senedd San Steffan i adael Ardal Economaidd Ewrop (EEA) gan 327 pleidlais i 126, ac felly i aberthu ein aelodaeth o'r Farchnad Sengl. 

Darllenwch fwy
Rhannu

'Dewch â’r sector at ei gilydd i fynd i’r afael a’r argyfwng mewn cyllido ysgolion’

ysgol.jpg

Plaid Cymru yn rhybuddio fod cyllid ysgolion ar fin torri.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn croesawu tro pedol y Llywodraeth ar y grant gwisg ysgol

gwisg.jpg

Llyr Gruffydd AC a llefarydd Plaid Cymru ar addysg yn croesawu datganiad Llywodraeth Cymru ar y grant newydd i wisgoedd ysgol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y gyfraith ar erthylu yn “gwneud troseddwyr o ferched sydd wedi cyrraedd pen eu tennyn” - Liz Saville Roberts AS

LSR_conf_3_small.jpg

Mae llywodraeth erthylu y DG yn “gwneud troseddwyr o ferched ar ben eu tennyn a meddygon trugarog”, dywedodd AS Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

ACau Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu cwmni ynni mewn dwylo cyhoeddus

energy.jpg

Bydd ACau Plaid Cymru heddiw yn galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i sefydlu cwmni ynni mewn dwylo cyhoeddus. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad ar flaenoriaethau'r Gymraeg yn ymgais i 'wadu hawliau pobl Cymru i'r Gymraeg'

22246538709_ae1e6aa612_o.jpg

Ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros y Gymraeg, Sian Gwenllian AC, yn beirniadu datganiad y gweindiog dros yr iaith Gymraeg a dysgu gydol oes ar flaenoriaethau'r Gymraeg.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru gael ‘cynllun wrth gefn’ rhag ofn fod Llywodraeth y DG yn gwrthod morlyn Abertawe

tidal2.jpg

Mae rhaid i Lywodraeth Cymru gael ‘cynllun wrth gefn’ os bydd Llywodraeth y DG yn penderfynu yn erbyn cyllido Morlyn Llanw Bae Abertawe, yn ôl Plaid Cymru.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau ymrwymiad i greu cynllun lleoliadau mewn carchardai i ASau

Prison.jpg

Bydd ASau yn cael eu hanfon i gysgodi swyddogion carchar ar gynllun lleoliadau seneddol newydd, yn dilyn ymgyrch lwyddiannus gan AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw i ASau dreulio amser ‘dan glo’ mewn carchardai

profile.jpg

Dylai Aelodau Seneddol fynd i gysgodi swyddogion carchar er mwyn deall yr “amodau gwaith dychrynllyd”, yn ôl AS Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen trefnu gynllunio fydd yn rhoi mwy o lais i bobol leol meddai Sian Gwenllian AC

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Sian Gwenllian AC Plaid Cymru am weld mwy o lais i gymunedau leol yn y broses o gynllunio datblygiadau tai.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd