Y newyddion diweddaraf.

Mae sector Twristiaeth Cymru yn cael ei ddal yn ôl gan San Steffan a Llywodraeth Cymru - Plaid Cymru

Wrth ymateb i adroddiad ar dwristiaeth yng Nghymru, mae Plaid yn galw ar Lywodraethau Cymru a San Steffan i ‘gael y pethau sylfaenol yn iawn’

Parhau i ddarllen

‘Dylid oedi gwiriadau ffiniau Brexit er mwyn diogelu biliau cartrefi,’ mae Plaid Cymru yn annog

Beirniadu Llafur a’r Torïaid am ‘balu eu pennau yn y tywod’ ar effaith Brexit

Parhau i ddarllen

Adroddiad newydd yn dangos llwybr a allai rymuso democratiaeth Cymru

Nawr yw’r amser i osod mas y camau ar gyfer datganoli darlledu, meddai Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Mae 1 o bob 2 o gleifion Offthalmoleg mewn perygl o golli eu golwg am byth

Plaid Cymru’n galw am adolygiad brys i wasanaethau gofal llygaid

Parhau i ddarllen

‘Gorfodi archfarchnadoedd ar-lein i’w gwneud hi’n hawdd dewis cig Cymreig’ – Plaid Cymru

Byddai rheoliadau i rymuso siopwyr i gefnogi ffermwyr lleol yn hybu amaethyddiaeth yng Nghymru, meddai Llyr Gruffydd AS

Parhau i ddarllen

Mae Cymru angen ymchwiliad Covid ei hun “heb os”

Gallai canfyddiadau’r pwyllgor “fod flynyddoedd i ffwrdd” – Adam Price AS

Parhau i ddarllen

Rhaid inni ddysgu gwersi o’r pandemig

“Os ydych chi'n mynnu'r cyfrifoldeb, mae dyletswydd arnoch i beidio ag osgoi hynny.” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

“Dim gwasnaeth iechyd mewn 75 mlynedd heb weithredu brys a llym” rhybuddia Plaid Cymru

Plaid Cymru yn talu teyrnged i staff y gwasanaeth iechyd ar ei phen-blwydd yn 75 oed

Parhau i ddarllen

Arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth yn cyhoeddi ei dîm yn y Senedd ar ei newydd wedd fydd yn adeiladu “Cymru decach, gwyrddach, fwy uchelgeisiol a llewyrchus”

Mae Arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AS heddiw wedi cyhoeddi ei dîm yn y Senedd fydd yn adeiladu “Cymru decach, wyrddach, uchelgeisiol, a mwy llewyrchus”.

Parhau i ddarllen

“Ail-ymuno â’r farchnad sengl i ddadwneud difrod Brexit” – Arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth

Dylai Cymru a gweddill y DU ail-ymuno â’r farchnad sengl i ddadwneud y difrod economaidd a achoswyd gan Brexit, meddai Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen