Y newyddion diweddaraf.

Plaid Cymru yn codi “pryderon dwfn” a fydd yr holl weithwyr iechyd ar £9.50 yn derbyn codiad cyflog o 3%

“Mae’r ffiasgo cyflog GIG hwn yn enghraifft o roi gydag un llaw, a mynd â’r llall” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

"Dylai gweithwyr iechyd a gofal yng Nghymru fod â masgiau FFP3" – Plaid Cymru

Credir bod masgiau FFP3 hyd at gant y cant yn effeithiol o ran atal heintiadau Covid-19

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am bwll nofio maint Olympaidd i ogledd Cymru

Mae chwe aelod o dîm Nofio Cymru wedi ennill lle yn y Gemau Olympaidd eleni – record newydd

Parhau i ddarllen

Ni all plant ysgol ddysgu os ydynt yn llwglyd

Sioned Williams AS, llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb, yn ysgrifennu am gydraddoldeb economaidd, tlodi plant a phrydau ysgol am ddim

Parhau i ddarllen

‘Nid yn ein henw ni’ – Cymru’n sefyll i fyny yn erbyn deddfwriaeth ‘greulon’ Priti Patel ar loches

Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan yn ymuno gydag ymgyrchydd dros ffoaduriaid yn erbyn y Mesur Ffiniau

Parhau i ddarllen

“Bradychu difrifol” o ffermwyr Cymru gan gytundeb masnach “amgylcheddol anllythrennog”

AS Plaid Cymru yn galw am frand ‘Gwnaed yng Nghymru’

Parhau i ddarllen

Penodi Carl Harris yn Brif Weithredwr Plaid Cymru

Yn dilyn proses recriwtio gystadleuol a chynhwysfawr, mae Carl Harris wedi ei benodi’n Brif Weithredwr newydd Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am Gronfa Gymorth Awyru i helpu i atal lledaeniad Covid

"Rhaid i ni ddefnyddio'r holl offer sydd ar gael i ni i gadw plant yn ddiogel" – Sian Gwenllian

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am “benderfyniad cywir” ar rannu brechlyn

Mae Plaid Cymru wedi ychwanegu at alwadau gan elusennau Cymraeg dan arweiniad Oxfam Cymru i Brif Weinidog Cymru annog Prif Weinidog y DU i rannu gwybodaeth a thechnoleg brechlyn covid â gwledydd incwm isel.

Parhau i ddarllen

Gwerthwyd “bron i hanner” o stoc dai Dwyfor Meirionnydd fel ail gartref y llynedd yn ol ystadegau newydd

“Mae hwn yn argyfwng fydd yn dinistrio cymunedau oni chymerir camau brys” - Mabon ap Gwynfor AS – Plaid Cymru

Parhau i ddarllen