Newyddion

Pôl piniwn - Plaid Cymru yw'r unig Blaid 'Aros' all ennill yng Nghymru

2.png

Mae Plaid Cymru’n apelio am gefnogaeth pleidleiswyr sy’n ffafrio Aros i roi eu cefnogaeth i’r Blaid yn yr etholiad Ewropeaidd er mwyn sicrhau mwyafrif dros Aros.

Darllenwch fwy
Rhannu

Annibyniaeth yw “cais Cymru i anelu at y lleuad” medd arweinydd y Blaid

Gadewch i ni wneud Cymru’n barod am annibyniaeth erbyn 2030

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dweud y gall Cymru fod yn annibynnol erbyn 2030.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw am Strategaeth unswydd ar Gerbydau Allyriadau Hynod Isel

electric-car-charging-parking.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i gymryd yr awenau a dangos fod Cymru’n awyddus i groesawu’r dyfodol o ran Cerbydau Allyriadau Hynod Isel , wedi lansio adroddiad yn amlinellu’r gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yn rhannau eraill y DG ar y pwnc, a sut y mae Cymru’n cael ei gadael ar ôl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffynhonnell arian mewnfudo yn prisio anwyliaid allan o’r DG

Rhowch y gorau i elwa o ffioedd annheg am fisas, medd Hywel Williams AS

Mewn dadl seneddol heddiw, bydd Hywel Williams AS yn galw ar y Gweinidog Mewnfudo i “edrych mewn difrif calon” ar ffioedd fisa, sydd wedi dod yn “ffynhonnell arian reit ddel” i Lywodraeth Prydain.  Bydd Mr Williams yn gwneud hyn mewn dadl yn Neuadd San Steffan a lwyddodd i’w chael ar bwnc y strwythur ffioedd am geisiadau am fewnfudo.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Mae’r llanw’n troi” ar annibyniaeth i Gymru

32521158137_e557205cb1_k.jpg

Mae’r “llanw’n troi” ar annibyniaeth i Gymru, yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Adam Price.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ni ddylai taflen Pleidlais y Bobl gynnwys Llafur - maen nhw o blaid Brexit

Jonathan_Edwards_AS.jpg

Mae adroddiadau heddiw fod ymgyrch Pleidlais y Bobl wedi argraffu miliynau o daflenni sy'n annog pobl i bleidleisio dros bleidiau Pleidlais y Bobl ac maen nhw wedi cynnwys Llafur yn y disgrifiad hwn - er fod Llafur o blaid Brexit ac er fod maniffesto Llafur wedi methu cefnogi Pleidlais y Bobl yn ddiamod.

Darllenwch fwy
Rhannu

Croesawu buddugoliaeth ar arolygiaeth gynllunio i Gymru

llyr.jpg

Mae Plaid Cymru heddiw wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd arolygiaeth gynllunio annibynnol i Gymru fel “buddugoliaeth fawr” i Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru'n amlinellu prif addewidion ymgyrch Ewrop

20190502_PlaidCymruEULaunch_26.jpg

Heddiw mae Plaid Cymru'n amlinellu ei phum prif addewid i bleidleiswyr ar gyfer yr etholiad Ewropeaidd a gynhelir 23 Mai.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae’r frwydr am gyfiawnder i deuluoedd cwm taf yn parhau

Helen_Mary_Jones2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi addo parhau i frwydro dros gyfiawnder i deuluoedd sgandal Cwm Taf wedi i’r bleidlais o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd Llafur fethu o 23 i 31 heb neb yn ymatal.

Darllenwch fwy
Rhannu

Senedd i bleidleisio ar gynnig o ddiffyg hyder yn y gweindiog iechyd Llafur

NCM_(1).jpg

Cynnig o ddiffyg hyder a gyflwynwyd gan Blaid Cymru yn erbyn Vaughan Gething yn cael ei drafod a’i bennu heddiw

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd