Newyddion

Gwthio porthladdoedd Cymru i’r ymylon mewn trafodaethau Brexit

porth.jpg

Nid yw Adran Brexit wedi ymweld ag unrhyw borthladd yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth y DG am fod yn ‘debygol o wrthod’ Morlyn Llanw Bae Abertawe

tidal_(1).jpg

Mae gweinidogion Llywodraeth y DG yn debygol o wrthod prosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe, yn ol ffynhonell.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cerdded y Cymoedd i Steffan

99081e6c-74ec-4536-8f2e-2cb046b00aab.jpg

Mae chwaer Steffan Lewis AC, Nia Davies, yn trefnu taith gerdded i godi arian tuag at Ganolfan Ganser Felindre ar Orffennaf 14eg, lle mae Steffan Lewis yn derbyn triniaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cadarnhau ffordd Osgoi Caernarfon a Bontenewydd yn ‘fuddugoliaeth ysgubol i Blaid Cymru’

bypass.jpg

Cadarnhad bydd ffordd Osgoi Caernarfon a Bontenewydd yn mynd yn ei flaen yn ‘fuddugoliaeth ysgubol i Blaid Cymru’.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Angen eglurder’ ar gladio mewn tai yn y sector preifat yn dilyn Grenfell

grenfell_cladding.jpg

Dywed Bethan Sayed AC fod trigolion yn y sector preifat yn ofni y bydd yn rhaid iddynt dalu costau uwchraddio mesurau diogelwch tân.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb i gyhoeddiad cytundeb rheilffyrdd Cymru

path-railroad-rails-1425.jpg

Plaid Cymru yn ymateb i gyhoeddiad cytundeb rheilffyrdd Cymru Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru i osod allan bedwar piler i ddiogelu addysg uwch wedi Brexit

uni.jpg

Hywel Williams AS i arwain dadl ar effaith Brexit ar brifysgolion.

Darllenwch fwy
Rhannu

"Ni ddaw Cymru yn rhydd tan bod ein dinaysddion LDHT hefyd yn rhydd" meddai Adam Price

lgbtadam.jpg

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia Deuffobia a Trawsffobia 2018, mae Adam Price AC yn adlewyrchu ar y brwydrau sydd wedi eu hennill a'r brwydrau o'n blaenau. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen trafodaeth cenedlaethol am aflonyddu rhywiol

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Mae Sian Gwenllian AC wedi dweud fod aflonyddu rhywiol yn ‘endemig’ yng Nghymru. Daw yn sgil cyhoeddi pwyllgor newydd ar Fenywod a Chydraddoldeb wedi ei gydsefydlu gan Sian Gwenllian AC Plaid Cymru a Jane Hutt AC Llafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn y Cynulliad yn tynnu sylw at record Llywodraeth Llafur Cymru ar niferoedd tlodi plant sy’n gwaethygu

labpoverty.jpg

Mae ACau Plaid Cymru, dan arweiniad yr ysgrifennydd cabinet cysgodol dros Gymunedau a Thlodi, Bethan Sayed, wedi amlinellu darlun sy’n gwaethygu o dlodi plant yng Nghymru, oherwydd bod ffigyrau yn awgrymu bod traen o blant Cymru bellach yn byw mewn tlodi (200,000) gyda 700,000 yn gyffredinol, yn byw mewn tlodi ledled y wlad – y gyfradd waethaf o bell ffordd yn y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd