Newyddion

Llywodraeth Cymru yn claddu eu pennau yn y tywod dros yr "argyfwng cynyddol " mewn addysg uwch

IMG_0713.JPG

Dywedodd Bethan Sayed, llefarydd Plaid Cymru dros addysg ôl-16 fod Llywodraeth Cymru yn "gwadu" ac yn claddu eu pennau yn y tywod ynghylch y gyfres gynyddol o heriau yn y sector AU yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dim cynlluniau i'r amgylchedd wedi Brecsit

1902192.jpg

Mae’r Gweinidog Cysgodol dros yr amgylchedd a materion gwledig, AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am beidio â chael unrhyw gynlluniau ar gyfer diogelu amgylchedd Cymru ar ôl Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Penodi Elfyn Llwyd yn gwnsler cyffredinol cysgodol

Adam_Price_Elfyn_Llwyd.JPG

Mae’r cyn Aelod Seneddol a’r bargyfreithiwr Elfyn Llwyd wedi ei benodi yn gwnsler cyffredinol cysgodol dros Blaid Cymru yn y Cynulliad.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd y Blaid yn San Steffan yn ymosod ar ddiffyg busnes Seneddol ystyrlon

8737181234_3fac28af34_b.jpg

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, fod y diffyg busnes yn Nhŷ’r Cyffredin yn arwydd o “droi cefn ar ddyletswydd” a “difrawder yn wyneb yr anhrefn y mae gwledydd y DG yn wynebu.” 

Darllenwch fwy
Rhannu

Delyth Jewell AC yn rhoi teyrnged i’r ‘digymar’ Steffan Lewis yn ei haraith forwynol yn y Senedd

delyth1.png

Mae Aelod Cynulliad De Ddwyrain Cymru Delyth Jewell wedi rhoi teyrnged i Steffan Lewis mewn araith forwynol deimladwy yn y Senedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylid dysgu hanes LDHT Cymru yn ein hysgolion

lgbtschool_J9aOnAx.jpg.750x400_q85_box-69_0_631_300_crop_detail.jpg

Mae gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros addysg a'r iaith Gymraeg, Sian Gwenllian AC, wedi galw i addysg am hanes Cymru mewn ysgolion gynnwys agweddau ar hanes LDHT Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Does ar Ewropeaid Cymru ddim angen plaid newydd, mae un yn bod eisoes, medd Adam Price

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, wedi dweud nad oes rhaid i’r sawl sydd wedi eu dadrithio â phleidiau cynyddol begynol San Steffan edrych ddim pellach na Phlaid Cymru os ydym am helpu i gyflwyno dyfodol synhwyrol,  pleidiol i Gymru ac o blaid Ewrop ar gyfer eu dyfodol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Delyth Jewell yw Aelod Cynulliad De Ddwyrain Cymru

Delyth-jewell.png

Mae Delyth Jewell wedi tyngu ei llw a’i derbyn fel aelod Cynulliad newydd dros De Ddwyrain Cymru. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cwrdd â myfyrwyr nyrsio Bangor ar adeg o ofn am doriadau i ddysgu

Bangor_School_of_Health_Sciences.jpg

Heddiw, cyfarfu Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon Siân Gwenllian a’r Gweinidog cysgodol dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Helen Mary Jones AC â myfyrwyr a darlithwyr yn Ysgol Gwyddorau iechyd Prifysgol Bangor, wrth i bryderon gynyddu ynghylch toriadau arfaethedig i’r tîm darlithio Anabledd Dysgu ym Mhrifysgol Bangor.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peidiwch gwneud Cymru yn dir dympio niwclear

45157450571_a5244c419a_o.jpg

Ni ddylai Cymru fod yn dir dympio niwclear.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd