Y newyddion diweddaraf.

1.5 miliwn yn ychwanegol o brydau ysgol am ddim, diolch i “ymgyrchu diflino” Plaid Cymru

Mae un o addewidion allweddol Plaid Cymru o etholiad y Senedd wedi arwain at filoedd yn fwy o ddisgyblion ysgolion cynradd yn elwa o brydau ysgol am ddim

Parhau i ddarllen

Angen “cynllun radical” am “broblemau hirsefydlog” yn y Gwasanaeth Iechyd

Amser “i Lywodraeth Cymru ddeffro” a dangos eu bod “wir wedi ymrwymo” i achub y gwasanaeth iechyd yng Nghymru – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Gadewch i ni gael hyder yng Nghymru, gadewch i ni gerdded y ffordd i annibyniaeth

Mae Adam Price yn ysgrifennu ar gyfer ‘The Sunday Times’

Parhau i ddarllen

“Peidiwch â chuddio tu ôl i ddiffyg gweithredu San Steffan” – neges Plaid Cymru i Lywodraeth Cymru ar streic nyrsys

“Digon o gyfleoedd” wedi bod i Lywodraeth Cymru gwella’r cynnig tâl i nyrsys, medd Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i adfer Cynllun Gweithredu Tlodi Plant yng Nghymru

Cyflwyno dadl am yr angen am gynllun tlodi, wedi i Lafur gael gwared ar darged

Parhau i ddarllen

Grym gan Lywodraeth Cymru i amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus meddai Plaid Cymru o flaen y gyllideb ddrafft

Effaith ddinistriol ar wasanaethau cyhoeddus yn brawf na fydd San Steffan byth yn gweithio er budd Cymru – llefarydd cyllid Plaid Cymru Llyr Gruffydd AS

Parhau i ddarllen

Annibyniaeth yn opsiwn cyfansoddiadol “ymarferol” ar gyfer y dyfodol meddai Comisiwn y Llywodraeth

Mae Annibyniaeth i Gymru yn opsiwn cyfansoddiadol “ymarferol” i Gymru’r dyfodol, mae adroddiad interim arloesol Comisiwn Annibynnol Cymru ar Ddyfodol Cyfansoddiadol wedi dweud.

Parhau i ddarllen

Y Gymraeg wedi dirywio dan y Blaid Lafur

Mae ‘Miliwn o Siaradwyr’ yn bellach i ffwrdd heb “weithredu radical”, meddai Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Gweithio cydweithredol i wneud gwahaniaeth dros Gymru

Blwyddyn ers lansio’r Cytundeb Cydweithredu - Adam Price AS yn edrych ’nôl

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am Llu Heddlu Cymru Gyfan

Gall dull gweithredu Cymru’n un heddlu feithrin diwylliant plismona gwell yng Nghymru

Parhau i ddarllen