Newyddion

Ymgais olaf i gefnogi yr enw 'Senedd'

081019_Senedd_Enw-1.jpg

Rhun ap Iorwerth yn galw ar y Prif Weinidog ganiatáu pleidlais rydd i weinidogion Llywodraeth Cymru ar enw'r Cynulliad

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i adroddiad annibynnol Cwm Taf

HMJ.jpg

Wrth ymateb i ganfyddiad panel adolygu annibynnol Cwm Taf fod gwasanaethau mamolaeth yn y bwrdd iechyd yn bell o fod yn ddiogel, dywedodd Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cysgodol Plaid Cymru Helen Mary Jones AC:

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cychwyn yr ymgyrch swyddogol dros annibyniaeth

Adam_conference.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi cychwyn yr ymgyrch dros annibyniaeth trwy wahodd y grwpiau sydd o blaid annibyniaeth, Yes Cymru, AUOB Cymru, ac Undod, i ymuno â chorff swyddogol cychwynnol yr ymgyrch.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai gofal cymdeithasol fod am ddim yn ol yr angen yn ol comisiwn arbennig

adult-care-elderly-748780.jpg

Dylai gofal cymdeithasol fod yn rhad ac am ddim yn ôl yr angen mae comisiwn mewn i ofal cymdeithasol yng Nghymru wedi'i ddarganfod.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adam Price: y flwyddyn gyntaf

Adam_launch_listicle.png

Mae heddiw yn nodi blwyddyn ers ethol Adam Price yn arweinydd Plaid Cymru. Yn yr amser yma, mae ein plaid wedi mynd o nerth i nerth. Wrth i ni baratoi am ein cynhadledd flynyddol yr wythnos nesaf, ymunwch â ni wrth i ni edrych yn ôl ar rai o lwyddiannau ein plaid ar hyd y flwyddyn ddiwethaf…

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhuddo Llywodraeth Cymru o “atgyfnerthu’r” amgylchedd anghyfeillgar at fudwyr

Adam_conference.jpg

Byddai polisi Brexit newydd Llywodraeth Cymru, Dyfodol Mwy Disglair i Gymru, yn atgyfnerthu’r amgylchedd anghyfeillgar tuag at fewnfudwyr, yn ôl Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinwyr pleidiau Iwerddon sydd o blaid Aros wedi'u gwahodd i Gynhadledd Plaid Cymru

Michelle_and_Mary_Lou.png

Bydd arweinwyr Sinn Féin yn siarad yng nghynhadledd flynyddol Plaid Cymru yn Abertawe (4-5 Hydref).

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn troi cefn ar nyrsys y Gogledd

RNP_MAI_081113_NHS01JPG.jpg

Llywodraeth Cymru yn ‘gywilyddus’ am wrthod ymyrryd

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog ymyrraeth Llywodraeth Cymru i sgrapio newidiadau rota nyrsys

170919.jpg

Rhybudd AC Plaid: ‘Peidiwch â cholli ewyllys da y nyrsys’

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynhadledd Plaid Cymru i bleidleisio ar bolisi tynnu Erthygl 50 yn ôl mewn etholiad cyffredinol

Adam_conference.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi cyhoeddi y bydd aelodau Plaid Cymru yn pleidleisio yn eu cynhadledd fis nesaf ar gynnig o blaid sefyll yn yr etholiad cyffredinol maes o law ar blatfform o dynnu Erthygl 50 yn ôl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd