Y newyddion diweddaraf.

Popeth ddywedodd Adam Price yn ei araith i'r gynhadledd wanwyn

Popeth ddywedodd Adam Price yn ei araith i gynhadledd wanwyn Plaid Cymru 2023. 

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru i amlinellu "cynllun economaidd newydd" i drawsnewid economi cymru

"Dyma'r amser am weledigaeth newydd fydd yn troi economi Cymru yn un sy'n gweithio i bawb yng Nghymru" – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru: Rhaid i lywodraeth Lafur Cymru ddatganoli deddf cyflogaeth i amddiffyn hawliau gweithwyr Cymru rhag San Steffan

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru o dan y Blaid Lafur i fynnu datganoli pwerau dros hawliau cyfraith cyflogaeth i Gymru er mwyn amddiffyn hawl gweithwyr i streicio rhag deddfwriaeth gwrth-streicio San Steffan.

Parhau i ddarllen

Gwariant Llafur ar asiantaethau preifat i’r Gwasanaeth Iechyd “tu hwnt i reolaeth”

Mae’n “hurt” i weld cwmnïau’n “gwneud elw o ganlyniad i gamreolaeth Llafur” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

‘Rhaid i Rwsia dalu am ailadeiladu Wcráin’ – Plaid Cymru

Llywodraeth y DU ar ei hôl hi o’i gymharu â’r UE a Chanada ar ddefnyddio asedau Rwsiaidd wedi’u rhewi i ailadeiladu’r Wcráin, meddai Hywel Williams AS 

Parhau i ddarllen

Gallai’r grym i osod cyfraddau a bandiau treth helpu Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw meddai Plaid

Dylai Cymru allu gosod ei chyfraddau treth a bandiau ei hun i helpu mynd i’r afael â’r argyfwng costau byw, yn ôl Plaid Cymru.  

Parhau i ddarllen

Cyllideb Cymru: Annog Llafur i gefnogi cynlluniau’r Blaid i roi codiad cyflog “go iawn” i weithwyr y iechyd a gofal

Cynnig o 1.5% yn “blastr dros-dro” – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Parhau i ddarllen

“Mae’n rhaid i ni ysgrifennu ein straeon ein hunain a bod yn asiantau newyddion ein hunain”

Mae Adam Price AS yn ysgrifennu ar gyfer ‘Wales Online’ am annibyniaeth a phŵer sgwrsio

Parhau i ddarllen

Byddai cynlluniau Plaid Cymru yn rhoi’r ‘codiad cyflog cyntaf mewn termau real ers dros ddegawd’ i staff y gwasanaeth iechyd – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Byddai staff y gwasanaeth iechyd yn cael y codiad cyflog cyntaf mewn termau real ers dros ddegawd o dan gynlluniau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Blaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Argyfwng? Pa argyfwng! Mynd i’r afael â’r argyfwng iechyd yn wyneb gwadu’r llywodraeth

Mae Rhun ap Iorwerth AS yn ysgrifennu am yr argyfwng iechyd ac yn cynnig pum cam ymarferol i roi ein gwasanaeth iechyd yn ôl ar y trywydd iawn

Parhau i ddarllen