Newyddion

Fydd gan Gymru ddim llais ar daliadau ffermio yn y dyfodol

profile.jpg

Fydd gan Gymru ddim llais ar lefel y cyllid i’r hyn ddaw yn lle taliadau fferm yr UE i’r DG, cadarnhaodd Gweinidog o Lywodraeth y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Beth mae'r Mesur Ymadael yn ei olygu i Gymru?

Rhannu

“Dylai dim bargen olygu dim Brexit” medd Dafydd Wigley

Wigley_conference_2.jpg

Dylai pleidlais yn erbyn telerau terfynol ymadawiad y Deyrnas Gyfunol o’r Undeb Ewropeaidd yn Nhŷ’r Cyffredin olygu bod y Deyrnas Gyfunol yn aros yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl arglwydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth San Steffan i roi’r ‘golau gwyrdd’ i Forlyn Llanw Bae Abertawe

tidal.jpg

Bydd Aelodau Cynulliad Plaid Cymru  yn Llundain yfory i drafod materion amgylcheddol gyda Llywodraeth San Steffan a Phwyllgorau Seneddol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Wedi diweddaru: Llywodraeth Llafur yn "bradychu Cymru" drwy ildio i’r Ceidwadwyr ar y Mesur Ymadael

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi datgan beirniadaeth chwyrn o Lywodraeth Llafur Cymru am "ildio" ar Fesur Ymadael yr UE, gan gyhuddo gweinidogion Llafur o "fradychu Cymru."

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn methu ag ymateb ar ffracio

fracking.jpg

Mae cais Rhyddid Gwybodaeth wedi datgelu fod Llywodraeth Cymru wedi methu ag ymateb i’r Awdurdod Olew a Nwy llynedd ynghylch moratoriwm ar ffracio ar waethaf ymdrechion gan yr awdurdod am eglurder.

Darllenwch fwy
Rhannu

Iechyd a lles emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc yn flaenoriaeth genedlaethol

iechyd_meddwl.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddiad adroddiad y Cynulliad ar gymorth iechyd meddwl emosiynol a meddyliol i blant a phobl ifanc yng Nghymru, meddai Llyr Gruffydd AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros addysg a dysgu gydol oes ac aelod o'r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg,

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymgais olaf gan Blaid Cymru i achub y grant gwisg ysgol

Mae Plaid Cymru wedi gwneud ymdrech olaf i arbed y grant gwisg ysgol rhag cael ei dorri gan Lywodraeth Cymru trwy orfodi pleidlais yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw am i’r iaith Gymraeg gael ei gwarchod dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb

Liz-Saville-Roberts-MP-Blaenau-Ffestiniog-.jpg

Dylai rhagfarn a chasineb a anelir at yr iaith Gymraeg fod yn anghyfreithlon dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb, bydd AS Plaid Cymru yn ddweud heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae’n bryd cael Deddf Awyr Lân i Gymru

awyrlas.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am fesurau newydd i wella ansawdd aer yng Nghymru gan gynnwys dirwyn i ben werthu cerbydau disel a phetrol yn unig erbyn 2030.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd