Newyddion

5 rheswm pam fod angen i ni gryfhau ein Senedd

Heddiw, mae Plaid Cymru yn cynnal dadl ar gryfhau ein Senedd. Rydym yn cynnig datrysiadau clir i'r problemau sydd yn wynebu ein Senedd. Byddwn yn cynyddu'r nifer o Aelodau Cynulliad ac yn mabwysiadu system etholiadol gyfrannol.

Dyma'r amser i fod yn feiddgar. Mae Plaid Cymru'n barod. Y cwestiwn yw: ydy Llafur?

Dyma 5 rheswm pam bod angen cryfhau ein Senedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynllun Ffermio Cynaliadwy: Cynigion Llywodraeth Cymru yn newid tôn, ond nid newid llwybr

Llyrwrthygat.jpeg

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o feddalu eu rhethreg ond dal i fwrw ymlaen a newidiadau arwyddocaol i daliadau amaethyddol wedi Brexit, ar waethaf rhybuddion am y bygythiadau y bydd hyn yn creu i ddiwydiant amaethyddol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Darpar-arweinwyr y Toriaid heb fod yn gyfeillion i Gymru

43408549800_228bea19d9_k.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi dweud nad yw’r ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr “yn gyfeillion o gwbl i Gymru” cyn cyfarfod hystings yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adam Price: Rhaid i'r pleidiau sydd o blaid Aros gydweithio

Adam_conference.jpg

Yn syth ar ôl yr etholiad Ewropeaidd, ysgrifennais at arweinwyr y pleidiau eraill sydd o blaid Aros yn yr UE gyda’r nod o gydweithio, y tu hwnt i wleidyddiaeth bleidiol, er mwyn osgoi’r dinistr byddai Brexit yn ei beri i Gymru. Rwyf o’r gred ei bod yn ddyletswydd arnom fel pleidiau sydd o blaid Aros i gydweithio i warchod buddiannau cenedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Aelod Plaid yn cynnig bil i "atal Cwm Taf arall"

0606.jpg

Mae Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Helen Mary Jones AC heddiw wedi cynnig bil fyddai’n dal rheolwyr GIG Cymru i gyfrif ynghylch ‘methiannau rheoli systemaidd’ yn y gwasanaeth iechyd er mwyn atal sgandal arall fel un Cwm Taf rhag digwydd eto. 

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Mae Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns yn atal datganoli treth teithwyr awyr – yn erbyn ewyllys y Senedd’ – Plaid Cymru

Rhun-ap-Iorwerth-129-1024x683_(002).jpg

Cyn dadl trawsbleidiol heddiw (Mawrth 2 Gorffennaf) ar ddatganoli Treth Teithwyr Awyr (TTA) yn y Senedd, dywedodd Plaid Cymru fod Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn atal y grym dros drosglwyddo’r dreth i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Mae’r wladwriaeth Brydeinig yn gadael Cymru i lawr’ medd Plaid Cymru, wrth i ffigyrau newydd ddangos bwlch cyllidol o £13.7 biliwn

Rhun-ap-Iorwerth-129-1024x683_(002).jpg

Dywedodd Plaid Cymru fod y ‘wladwriaeth Brydeinig yn gadael Cymru i lawr’, yn dilyn cyhoeddi ffigyrau newydd o’r tîm ymchwil Dadansoddiad Cyllidol Cymru yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru heddiw (Mawrth 2 Gorffennaf).

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn galw am fodel o gydweithredu rhwng gwledydd Prydain ar ôl annibyniaeth sy'n seiliedig ar 'Benelux'

Adam_conference.jpg

Mewn araith gyweirnod, dan y teitl ‘Benelux Britain: Re-casting relations in the post-independence era’, yn y Ganolfan ar Newid Cyfansoddiadol ym Mhrifysgol Caeredin, mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dweud y dylai gwledydd Prydain fabwysiad model o gydweithredu yn seiliedig ar wledydd Benelux, unwaith iddynt ddod yn annibynnol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn talu teyrnged i’r cyn-ASE Eurig Wyn

Eurig_Wyn_and_Jill_Evans_MEP.jpg

Mae Plaid Cymru wedi talu teyrnged i’r cyn-ASE a chynghorydd Gwynedd Eurig Wyn, a fu farw yn 74 oed.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw am weithredu gan Lywodraeth Cymru ar yr argyfwng addysg uwch

IMG_0695.JPG

AC y Blaid Bethan Sayed yn galw ar i’r llywodraeth ymyrryd i atal yr argyfwng llywodraethiant a chyllido ym mhrifysgolion Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd