Newyddion

Galw am sefydlu corff ynni newydd ar Ynys Môn

BeFunky-collage_(2).jpg

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru angen gweithredu ar frys i ddatblygu dewisiadau amgen i Wylfa Newydd ar Ynys Môn, yn ôl AC Gogledd Cymru Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymchwil yn dangos fod yr anghydraddoldeb gwaethaf yn Ewrop rhwng Llundain a Chymru

BeFunky-collage_(1).jpg

Mae’r anghydraddoldeb rhanbarthol gwaethaf yn Ewrop rhwng Llundain a Chymru, yn ôl ymchwil newydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Brwydr hirfaith pensiynau Allied Steel and Wire "heb ei hennill o hyd"

DxnvpP8WkAAz11q.jpg

Cyflwynodd AC Plaid Cymru Bethan Sayed ddadl a’i hagor yn y Cynulliad Cenedlaethol ar ran ymgyrchwyr o’r Grŵp Gweithredu Pensiynau, oedd yn ceisio iawn am bensiynau a gollwyd o ganlyniad i gau Allied Steel and Wire yn 2002.

Darllenwch fwy
Rhannu

Teuluoedd trallodus yn cael eu methu gan bolisi camwahaniaethol y Llywodraeth, medd Liz Saville Roberts

WhatsApp_Image_2019-01-22_at_3.20.48_PM.jpeg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi cyhuddo Llywodraeth y DG o fethiannau systemaidd ac o dactegau oedi yn y modd mae’n cefnogi teuluoedd mewn profedigaeth, gan annog yr Ysgrifennydd Gwladol i weithredu i weithredu ar ddyfarniad y Goruchaf Lys yr haf diwethaf a roes hawl i fam weddw ddibriod i gael Lwfans Cymar Gweddw i’w phlant.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais y Bobl yw’r unig ffordd i fargen y Prif Weinidog oroesi

26ba248e-ba4a-4849-8643-b6f79727f07b.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC, ac arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yn dilyn cyfarfodydd adeiladol gyda hi ddydd Mercher a chyda Gweinidogion eraill y  Llywodraeth ddydd Iau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwrthod Bil Awtistiaeth yn gadael teuluoedd i lawr

autism_bill_pembs_group.JPG

Mae Plaid Cymru wedi mynegi ei ‘siom’ wrth i’r Bil Awtistiaeth gael ei wrthod gan y Cynulliad gan ddweud fod pobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd wedi cael eu ‘gadael i lawr’.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwnewch Gymru yn lle mwy diogel i fenywod gyda rhwydwaith

BeFunky-collage_(2).jpg

Mae Leanne Wood wedi helpu i lansio rhwydwaith fydd wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag aflonyddu ac ymosodiadau rhywiol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Senedd Cymru yn cefnogi cynnig y Blaid i wrthod Brexit heb gytundeb

DxDYecdXcAE77f6.jpg

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw wedi pleidleisio o blaid cynnig Plaid Cymru i wrthod gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen dan unrhyw amgylchiadau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Newidiwch y broses Seneddol i osgoi dim bargen yn ddiofyn

BeFunky-collage_(1).jpg

Byddai trefn newydd o bleidleisio yn sicrhau bod Tŷ’r Cyffredin yn dod i benderfyniad ar Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw ar Lafur i wrando ar ‘ddefnyddwyr’ nid ‘darparwyr’ ar y Bil Awtistiaeth

BeFunky-collage.jpg

Gan gadarnhau y byddai ACau Plaid Cymru yn pleidleisio o blaid y bil awtistiaeth, mae gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros iechyd Helen Mary Jones AC wedi annog Llafur i wrando ar bobl ag awtistiaeth a'u teuluoedd a chefnogi'r bil.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd