Newyddion

Rydym yn rhoi buddiannau cenedlaethol Cymru yn gyntaf

Cyhoeddi cytundeb lle bydd pleidiau dros Aros yn rhoi un ymgeisydd Aros gerbron mewn nifer o etholaethau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cytundeb i Gymru: Gweithio gydag Eraill i Ddiogelu ein Dyfodol Ewropeaidd

Heno gallwn gadarnhau ein bod ni ym Mhlaid Cymru, ynghyd â’r Democratiaid Rhyddfrydol a’r Blaid Werdd, wedi dod i gytundeb hanesyddol ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru: ‘Byddwn yn ceisio cynrychioli dinasyddion Ewropeaidd hyd yn oed os na fedrant bleidleisio’

Mewn llythyr agored i ddinasyddion Ewropeaidd, mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi dweud y bydd y blaid yn ceisio eu cynrychioli, hyd yn oed os na fedrant bleidleisio.

Darllenwch fwy
Rhannu

Nid yw Llafur yn “cyflenwi gwasanaethau dechau neu ddefnyddiadwy” – AC Llafur

Ar ddechrau ymgyrch etholiad cyffredinol Llafur, mae un o ACau uchel ei barch y blaid wedi dweud fod Llywodraeth Cymru’n methu â chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus da i bobl Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lansio ymgyrch EC 2019: Bydd pobl Cymru a Phlaid Cymru yn unedig yn rym cadarnhaol na fydd modd ei atal

Wrth lansio ymgyrch etholiadol y blaid, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price, y bydd “pobl Cymru a Phlaid Cymru yn unedig yn rym cadarnhaol na fydd modd ei atal”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Data yn dangos fod San Steffan yn barod i aberthu ffermio Cymru er mwyn cyflwyno Brexit

Ben_Lake_-_Conf_image.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Amaethyddiaeth, Ben Lake AS, wedi dweud fod Boris Johnson yn barod i aberthu amaethyddiaeth Cymru er mwyn gwireddu ei gynlluniau Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyhuddo Llywodraeth y DU o “dwyll peryglus” dros borthladd Caergybi

Aled_ap_Dafydd_Caergybi.jpg

Wrth gael ei gwestiynu gan Delyth Jewell AC ym Mhwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Senedd y Prynhawn yma, cadarnhaodd Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn Michael Gove nad oes asesiad effaith wedi’i wneud am effaith y ddêl Brexit fondigrybwyll ar borthladd Caergybi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Argymhellion Comisiwn Thomas yn “garreg filltir i ddatganoli” – Plaid Cymru

Adam_Liz_Leanne.png

Y bore yma, cyhoeddodd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru dan arweiniad y cyn-Arglwydd Brif Ustus yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, ei argymhellion yn y Senedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynnydd mewn troseddau casineb yn erbyn y gymuned LDHT yng Nghymru angen ei drechu ar frys

221019.jpg

Rhaid mynd i’r afael â’r cynnydd mewn troseddau casineb yn erbyn pobl LDHT yng Nghymru a hynny ‘ar frys’ meddai Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru: “Rhaid i Lywodraeth y DU barchu ewyllys y Senedd”

Adam_Price_cynhadledd_1000x600.png

Heno mae’r Senedd wedi pleidleisio o blaid cynnig sy’n dweud nad yw ACau yn cytuno gyda Bil y Cytundeb Ymadael (ByCY) fel y’i gyflwynwyd yn Nhŷ’r Cyffredin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd