Y newyddion diweddaraf.

Codi’r gwastad: dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru - Plaid Cymru

Adroddiad gan bwyllgor o ASau yn arwain at alwadau eto am ddatganoli cronfeydd

Parhau i ddarllen

"Hwb enfawr i ddemocratiaeth Cymru" - Plaid Cymru yn croesawu adroddiad allweddol ar ddiwygio'r Senedd wrth i'r Senedd gryfach symud gam yn nes

Bydd Senedd mwy a diwygiedig yn "hwb enfawr i ddemocratiaeth Cymru", yn ol Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Ystadegau brawychus yn dangos nad yw targedau y GIG yn cael eu cyrraedd o hyd

Mae Plaid Cymru yn galw am chwyldro yn y maes iechyd a gofal i wella amseroedd aros y Gwasanaeth Iechyd

Parhau i ddarllen

Mae angen Strategaeth Iechyd Menywod i Gymru

Mae ‘na fwlch cyfoeth rhwng y rhywiau – ond mae ‘na hefyd fwlch iechyd rhwng y rhywiau. Ac mae’n brifo menywod.

Parhau i ddarllen

“Maen nhw’n dweud bod diwrnod yn amser hir mewn gwleidyddiaeth..”

Delyth Jewell AS yn myfyrio ar yr etholiadau lleol.

Parhau i ddarllen

Cytundeb ar Senedd fwy â chydbwysedd rhywedd yn ‘hwb i ddemocratiaeth’

“Bydd rhai o ymrwymiadau maniffesto allweddol Plaid Cymru nawr yn cael eu gweithredu.”

Parhau i ddarllen

“Pleidleisiwch dros y Blaid er mwyn i ni allu gwneud gwahaniaeth” - Adam Price yn ennyn cefnogaeth ar drothwy Etholiadau Lleol

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price heddiw wedi annog pleidleiswyr ym mhob rhan o Gymru i gefnogi ei blaid yn y blwch pleidleisio ddydd Iau fel y gall barhau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol mewn cymunedau ledled y wlad.

Parhau i ddarllen

7 rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru yn etholiadau'r Cyngor 2022

Diolch am ystyried pleidleisio dros Blaid Cymru. A ydych am wybod mwy amdanom, yr hyn yr ydym yn sefyll drosto a’r hyn a gewch pan fyddwch yn pleidleisio drosom? Dyma ychydig o bwyntiau...

Parhau i ddarllen

Pam cofrestru i bleidleisio yn etholiadau'r cyngor?

A yw'r syniad o bleidleisio mewn etholiadau cyngor yn eich llenwi â chyffro? Na? Dydych chi ddim ar eich pen eich hun – peidiwch â phoeni!   Ond nid yw pleidleisio yn yr etholiadau Cyngor erioed wedi bod yn bwysicach nag yw hi ar hyn o bryd, ac fe fydd y canlyniad yn sicrhau bod bywyd yn decach yn eich cymuned.  

Parhau i ddarllen

Gweithredu a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn ysgrifennu ar gyfer 'The Sunday Times'

Parhau i ddarllen