Y newyddion diweddaraf.

Llywodraeth Plaid Cymru i recriwtio 4,500 o athrawon a chodi cyflog cychwynnol

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Addysg Siân Gwenllian AS heddiw wedi nodi addewid ei phlaid i recriwtio 4,500 o athrawon ychwanegol a staff cymorth arbenigol yn ysgolion Cymru, pe bai'n ffurfio'r llywodraeth nesaf ar ôl yr etholiad ym mis Mai.

Parhau i ddarllen

“£25miliwn y flwyddyn yn ychwanegol a 6 Adduned ar gyfer Plismona - Plaid Cymru yn nodi ei gweledigaeth ar gyfer Plismona a Chyfiawnder yn lansiad maniffesto CHTh

Heddiw, bydd Plaid Cymru yn datgelu ei maniffesto ar gyfer etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd ar Fai 6ed gyda’i Chwe Adduned ar gyfer Plismona - dywed Arweinydd y blaid ymrwymiadau, Adam Price a all greu Cymru tecach a mwy diogel.

Parhau i ddarllen

7 peth o lansiad maniffesto Plaid Cymru

Lansiodd Plaid Cymru eu maniffesto radical, uchelgeisiol (a sy'n gwbl bosibl i'w gyflawni ei lansio ddoe. Dyma rai uchafbwyntiau.

Parhau i ddarllen

Plaid yn addo refferendwm annibyniaeth a’r “rhaglen fwyaf radical er 1945”

Plaid yn addo refferendwm annibyniaeth a’r “rhaglen fwyaf radical er 1945”

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn addo creu Ynni Cymru - cwmni ynni cenedlaethol i Gymru

Heddiw, mae Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wedi nodi sut y byddai cynlluniau ei blaid i greu cwmni ynni cenedlaethol - Ynni Cymru - sydd wedi’i leoli ar Ynys Môn yn rhoi hwb i’r economi leol ac yn helpu Cymru i gyrraedd ei thargedau parthed newid hinsawdd.

Parhau i ddarllen

‘Cronfa Gweithwyr Llawrydd’ Plaid Cymru i helpu i sicrhau adferiad diwylliannol ôl-Covid

Mae ymgeisydd Etholiad Senedd Plaid Cymru ar gyfer Arfon, Sian Gwenllian wedi nodi cynlluniau ar gyfer sut y byddai llywodraeth Plaid yn cynorthwyo sector y celfyddydau i ddod allan o'r pandemig gyda Chronfa Gweithwyr Llawrydd Cymru.

Parhau i ddarllen

"Mae ein diwylliant yn gyfoethog, yn amrywiol ac yn esblygu, a dylai ein diwydiant twristiaeth adlewyrchu hynny” - Adam Price

Mae Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud y byddai ei blaid yn creu Academi Genedlaethol ar gyfer sector twristiaeth Cymru yn ei rhanbarth arfordirol gorllewinol ‘Arfor’ sydd newydd ei greu, pe bai’n cael ei hethol i ffurfio’r llywodraeth nesaf ym mis Mai.

Parhau i ddarllen

Plaid yn addo cyflwyno Deddf Awtistiaeth mewn llywodraeth

Plaid Cymru yn addo cyflwyno Deddf Awtistiaeth mewn llywodraeth

Parhau i ddarllen

5 peth y bydd Plaid Cymru yn eu gwneud i'r economi

Wedi'r pandemig, mae rhaid i ni roi adfer yr economi fel blaenoriaeth i bopeth.

Parhau i ddarllen

Mae argyfwng ail gartrefi yn bygwth “cenhedlaeth goll” wrth i bobl ifanc cael eu prisio allan o gymunedau

Heddiw, mae ymgeisydd Etholiad Senedd Plaid Cymru ar gyfer Dwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor, wedi rhybuddio bod yr argyfwng ail gartrefi sy’n wynebu cefn gwlad Cymru yn bygwth “cenhedlaeth goll” gyda phobl ifanc yn cael eu prisio allan o’u cymunedau ac yn cael eu gorfodi i adael.

Parhau i ddarllen