Y newyddion diweddaraf.

Annog gwahanol driniaethau ac ymyriad cynharach i ysgafnhau pwysau Covid19 ar y GIG ac achub bywydau

Mae Plaid Cymru yn galw am ymyriad cynharach i adnabod cymhlethdodau Covid19 posib a thrin cleifion yn y gymuned fel rhan o’r arfogaeth yn erbyn Covid-19.

Parhau i ddarllen

Rhaid i Airbnb roi’r gorau i osod llefydd gwyliau dros y cloi i lawr oherwydd Coronafeirws, Liz Saville Roberts AS

Ni ddylai Airbnb gymryd unrhyw archebion gwyliau yn ystod y cloi i lawr oherwydd Coronafeirws, medd arweinydd y Blaid yn San Steffan Liz Saville Roberts AS.

Parhau i ddarllen

Adam Price: Mae ar Gymru angen tsar caffael i fynd i’r afael â phroblemau profion a GCP

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price heddiw wedi dadlau y dylai Llywodraeth Cymru benodi tsar caffael i fynd i’r afael a’r prinder difrifol yng Nghymru o offer profi am Covid-19, Cyfarpar Gwarchod Personol (CGP) a dyfeisiadau meddygol i staff iechyd a gofal rheng-flaen.

Parhau i ddarllen

Byddai mwy o brofi yn helpu i fynd i’r afael â’r diffyg CGP yn sector gofal cymdeithasol Cymru

Mae penaethiaid Gwasanaethau Cymdeithasol cynghorau Cymru wedi dweud wrth bennaeth GIG Cymru fod diffyg cyfarpar gwarchod personol yn y sector gofal yn cael ei waethygu trwy ddiffyg profion.

Parhau i ddarllen

Pryderon fod pobl fregus dan yr argraff na fyddant yn derbyn gofal Covid-19

Dylai pobl hŷn a’r sawl sydd yn y dosbarth o fod â phroblemau iechyd blaenorol gael sicrwydd y byddant yn cael triniaeth feddygol gan y GIG, yn ôl AC Dwyrain De Cymru Delyth Jewell.

Parhau i ddarllen

Dilewch ddyledion myfyrwyr sy'n gweithio ar rheng flaen y frwydr yn erbyn Coronafeirws

Dylai myfyrwyr meddygol sy’n symud i’r rheng flaen gael rhan o’u dyled myfyrwyr wedi’i dileu, dywed Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Galw am gyllid ychwanegol i Gymru fynd i'r afael a'r Coronafeirws

Mae AC Plaid Cymru Helen Mary Jones wedi galw am gyllid ychwanegol i Lywodraeth Cymru fel y gall cyrff cyhoeddus ymateb yn fwy effeithiol i’r argyfwng coronafirws.

Parhau i ddarllen

Awdurdodau lleol Plaid yn galw am gyllid ar gyfer gwyliau treth gyngor

Rhaid i'r Llywodraeth Llafur gefnogi awdurdodau lleol 'rheng flaen' i helpu pobl mewn angen

Parhau i ddarllen

Y frwydr yn erbyn Covid-19 yn cael hwb enfawr trwy ddylunio a chynhyrchu dyfais anadlu newydd yng ngorllewin Cymru i arbed bywydau

Mae uwch-ymgynghorydd yn Ysbyty Glangwili Caerfyrddin a chwmni o Rydaman wedi cynllunio dyfais i helpu cleifion Covid-19 mewn ysbytai i anadlu.

Parhau i ddarllen

Cyflwynwch Incwm Sylfaenol Cyffredinol fel ymateb i’r argyfwng coronafirws – Plaid Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi galw ar Lywodraeth y DG i ddatblygu Incwm Sylfaenol Cyffredinol i helpu i reoli effaith yr argyfwng coronafirws ar bobl yng Nghymru.

Parhau i ddarllen