Newyddion

Rhaid i Lywodraeth y DG atal uniad Dur Tata-ThyssenKrupp

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth San Steffan i atal uniad Dur Tata -ThyssenKrupp oni roddant addewidion pendant am ddyfodol tymor hir gwaith Port Talbot.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad ar farniad yr Uchel Lys ar Erthygl 50

joni.jpg

Wrth wneud sylw ar ddyfanriad yr Uchel Lys fod yn rhaid i Senedd y DG bleidleisio i weld a all Llywodraeth y DG gychwyn y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards:

Darllenwch fwy
Rhannu

AC Plaid Cymru yn gosod allan bedwar egwyddor ar gyfer diwygio llywodraeth leol yn effeithiol

SianG.jpg

Wrth siarad yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd, datganodd AC Plaid Cymru, Sian Gwenllian, bedwar egwyddor ar gyfer diwygio llywodraeth leol yn effeithiol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Negeseuon cymysg ar ryddid i symud yn tanseilio’r sector addysg uwch yng Nghymru - Plaid Cymru

LlyrG.jpg

Llyr Gruffydd yn galw ar weithredu i ddiogelu enw da Cymru fel cyrchfan o fri i fyfyrwyr ac academyddion rhyngwladol.

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Llyr Gruffydd, wedi galw am fesurau brys i hybu recriwtio myfyrwyr ac academyddion rhyngwladol gan brifysgolion Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyn i gytundeb Paris ar newid hinsawdd ddod i rym, Simon Thomas AM yn dweud fod yn rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy

ST.jpg

Mae Simon Thomas o Blaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddechrau bod o ddifrif ynghylch eu cyfrifoldeb i fynd i’r afael â newid hinsawdd yn ystod dadl Plaid Cymru yn siambr y Senedd.

Cyn i Gytundeb Paris ddod i rym ddydd Sadwrn, dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig nad oedd gan y Cabinet Llafur gynllun clir i gyrraedd eu targed tymor byr o leihau allyriadau carbon o 40% erbyn 2020 a’u targed tymor hir o ostyngiad o 80% erbyn 2050.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Safbwynt UKIP ar Orgreave yn gwneud cam â'r glowyr' - Bethan Jenkins

BJenkins.jpg

Plaid Cymru yn galw am ryddhau unrhyw wybodaeth am y Cymry yn Orgreave

Ddylai pleidleiswyr yn y Cymoedd fod yn hollol glir am natur UKIP, yn ôl Plaid Cymru.

Siaradodd Aelod Cynulliad UKIP Gareth Bennett, a etholwyd i gynrychioli rhanbarth Canol De Cymru, yn erbyn galwadau yn y Cynulliad Cenedlaethol am ymchwiliad i ymddygiad gwladwriaeth y DG yn ystod ‘brwydr Orgreave’ ym 1984.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i annibyniaeth sefydliadau fod yn ‘llinell goch’ wrth ddiwygio Cymru Hanesyddol

00_Dai_Lloyd.jpg

AC y Blaid yn rhybuddio yn erbyn tanseilio gwarcheidwaid treftadaeth Cymru

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Ddiwylliant, Dr Dai Lloyd AC, wedi dweud heddiw fod gwarchod annibyniaeth prif gyrff treftadaeth Cymru yn 'linell goch' iddo mewn trafodaethau diwygio gyda Llywodraeth Lafur Cymru.

Yn gynharach eleni, sefydlodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, weithgor gyda golwg ar greu corff newydd, Cymru Hanesyddol, trwy uno gwaith masnachol cyrff a mudiadau treftadaeth megis Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galwad traws-bleidiol am ffocws ar y gwledydd datganoledig ar Bwyllgor Brexit

landscape_horse_carriage.jpg

Mae grŵp traws-bleidiol o ASau wedi ysgrifennu at Hillary Benn, Cadeirydd Pwyllgor San Steffan ar adael yr Undeb Ewropeaidd, yn galw arno i sicrhau bod y Pwyllgor yn canolbwyntio ar ddiddordebau y gwledydd datganoledig wrth graffu ar drafodaethau’r Llywodraeth gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne: Brexit yn cryfhau'r achos o blaid system gyfreithiol i Gymru

2016_LW_3_(1).JPG

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud heddiw fod pleidlais y DG i adael yr Undeb Ewropeaidd yn cryfhau'r achos o blaid creu system gyfreithiol ar wahan i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog gweithredu ar blant ar eu pennau eu hunain yn Calais

hywel.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i weithredu ar frys yn dilyn adroddiadau fod ffoaduriaid o blant ar eu pennau eu hunain yn Calais o hyd er i’r awdurdodau yn Ffrainc honni fod y gwersyll ffoaduriaid wedi ei glirio.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd