Newyddion

"Cyflwynwch drwyddedau gwaith Cymreig i amddiffyn staff y Gwasanaeth Iechyd" - Rhun ap Iorwerth

Rhun-ap-Iorwerth.jpg

Bydd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Rhun Ap Iorwerth heddiw yn amlinellu rhesymau pam y dylai fod gan Gymru y grym i roi trwyddedau gwaith i bobl sy’n dod i weithio i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i’r Llywodraeth roi’r gorau i ‘ideoleg methiannus llymder’

landscape_horse_carriage.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth y DG i roi’r gorau i’w ‘ideoleg llymder methiannus’ cyn Datganiad yr Hydref gan y Canghellor.

Darllenwch fwy
Rhannu

Awdurdodau lleol yn talu dros Llywodraeth y DG ar y Dreth Ystafell Wely

hywel_conf.jpg

Mae AS Plaid Cymru, Hywel Williams, wedi ymosod ar y Torïaid am orfodi awdurdodau lleol i dalu dros Lywodraeth y DG ar fater polisi ‘gwarthus’ y Dreth Ystafell Wely.

Darllenwch fwy
Rhannu

Steffan Lewis AC yn galw am adolygiad o gynllun pensiwn y glowyr

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Rhaid i lywodraeth y Deyrnas Gyfunol roi terfyn ar yr anghyfiawnder – Steffan Lewis

Mae AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, Steffan Lewis, heddiw wedi pwyso ar Lywodraeth y DG i roi terfyn ar yr “anghyfiawnder sy’n parhau” sy’n golygu bod symiau mawr o arian yn cael eu cymryd o Gronfa Bensiwn y Glowyr (MPS).

Darllenwch fwy
Rhannu

Sul y Cofio

RedWhite2.jpg

Ar achlysur Sul y Cofio, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Ar Sul y Cofio, yr ydym yn dwyn i gof y miliynau a gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd dros y byd.

“Mae’n gyfle hefyd i dalu teyrnged i holl gyn-aelodau’r lluoedd arfog a’r rhai sydd yn dal i beryglu eu bywydau heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood yn ymateb i fuddugoliaeth etholiad arlywyddiaeth Trump

LW1.jpg

 

Wrth ymateb i fuddugoliaeth Donald Trump yn yr etholiad arlywyddol, dywedodd Leanne Wood:

 

“Yn dilyn buddugoliaeth Mr Trump, nawr yw’r amser i bwyllo a rhoi’r gorau i’r rhethreg a glywsom yn ystod yr etholiad hwn. Os yw Trump am ddelio â gweddill y byd, rhaid iddi ymgilio oddi wrth y sylwadau erchyll a glywsom trwy gydol yr ymgyrch.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am Fesur Dilyniant yr UE i Gymru

SteffanSimon.jpg

Rhaid i Gymru barhau i gydymffurfio â rheoliadau’r UE er mwyn gwarchod yr amgylchedd, swyddi a’r economi

Mae Plaid Cymru yn galw am Fesur Dilyniant yr UE i Gymru, er mwyn ymgorffori holl reoliadau presennol yr UE yng nghyfraith Cymru. Byddai’r Mesur yn sicrhau y byddai rheoliadau’r UE yn yn parhau i fod yn gymwys yng Nghymru unwaith i Brexit gael ei gwblhau ac yn atal pwerau datganoledig rhag cwympo i ddwylo Llywodraeth San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dafydd Wigley yn ceisio cefnogaeth yr Arglwyddi i ddatganoli plismona

Wigley_conference.jpg

Bydd arglwydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, heddiw yn annog Tŷ’r Arglwyddi i gefnogi ei welliant i ddatganoli plismona i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Blaid yn Lansio Ymgyrch Brexit i 'Gael yr Atebion mae Cymru yn Haeddu'

joni_a_steff.PNG

Am y tro cyntaf, bydd Plaid Cymru yn lansio ymgyrch draws-seneddol heddiw gan alw llywodraethau Cymru a San Steffan i gyfrif ynghylch eu safbwynbt ar Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Leanne Wood i ddyfarniad yr Uchel Lys ar R (Miller ac eraill) v yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd

IMG_4367.JPG

Mae Plaid Cymru yn croesawu dyfarniad yr Uchel Lys nad oes gan Lywodraeth y DG y pŵer i roi cychwyn ar Erthygl 50 heb ganiatâd y senedd, sy’n golygu na all y broses ffurfiol o adael yr Undeb Ewropeaidd gychwyn cyn i’r Senedd fod wedi pleidleisio i wneud hynny.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd