Y newyddion diweddaraf.

Plaid Cymru yn galw am strategaeth brofi ar gyfer staff ysgolion cyn iddynt ddychwelyd i’r gwaith

Mae’r Gweinidog Cysgodol dros Addysg, Siân Gwenllian AS, wedi galw am drefn brofi glir i ar gyfer staff sy’n gweithio mewn ysgolion i fod ar waith yn barod cyn i ysgolion yn ail-agor.  

Parhau i ddarllen

Cynghorydd Llafur amlwg yn Sir Ddinbych yn ymuno â Phlaid Cymru

Mae Cynghorydd Llafur amlwg yn Sir Ddinbych wedi gadael y blaid Lafur ac wedi  ymuno â Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

“Yr achos dros annibyniaeth i Gymru yn y brif ffrwd” - Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS

Mae’r achos dros annibyniaeth i Gymru bellach “yn y brif ffrwd” meddai Arweinydd Plaid Cymru Adam Price ar ôl i arolwg barn newydd ddarganfod bod cefnogaeth i Gymru annibynnol ar 32%.

Parhau i ddarllen

Cynlluniau i agor amgueddfa filwrol yn “sarhad” i’r gymuned leol meddai Plaid Cymru

Mae cynlluniau i adeiladu amgueddfa filwrol ym Mae Caerdydd wedi cael eu beirniadu, gyda Phlaid Cymru yn galw’r penderfyniad yn “sarhad” i’r hanes cyfoethog lleol, ac yn lle hynny, yn galw am amgueddfa sydd yn adlewyrchu amrywiaeth y bobl sy’n byw yno.

Parhau i ddarllen

Gallai’r bil cwricwlwm newydd “danseilio” darpariaeth o’r Gymraeg

Mae Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Sian Gwenllian MS wedi annog Llywodraeth Cymru i ohirio cyhoeddi ei Bil Cwricwlwm drafft newydd yng nghanol pryderon y gallai danseilio cynlluniau trochi iaith Gymraeg awdurdodau lleol, a chael goblygiadau dinistriol ar y ddarpariaeth Gymraeg mewn ysgolion.

Parhau i ddarllen

Gwasanaeth cludo bwyd yn rhoi hwb i’r economi leol yn ystod argyfwng Covid-19

Mae busnesau ac entrepreneuriaid lleol wedi bod yn addasu ac yn arloesi er mwyn ymateb i’r argyfwng presennol, ac mae nifer o fentrau yn y diwydiant bwyd a diod, fel y gwasanaeth “Ymaichi” sydd wedi’i sefydlu yn Aberystwyth, wedi cael eu croesawu gan Blaid Cymru.

Parhau i ddarllen

“Manteision addysgol” mewn dwyn tymor yr Hydref ymlaen, medd y Blaid

Dywed Plaid Cymru y gallai “manteision addysgol” i ddwyn cychwyn tymor yr hydref ymlaen.

Parhau i ddarllen

“Rhy bwysig i'w hanwybyddu" - gwnewch y celfyddydau yn rhan o'r ateb i oroesi'r argyfwng

Plaid Cymru yn galw am i’r celfyddydau fod yn rhan o’r ateb yn hytrach na phroblem arall i’w datrys pan fydd y pandemig drosodd.

Parhau i ddarllen

“Achos pryder” fod 1,700 o gleifion wedi’u rhyddhau a hwythau’n dal angen help

Rhun ap Iorwerth yn galw am "ail-ffurfio" gwasanaethau iechyd meddwl yn Betsi Cadwaladr

Parhau i ddarllen

Prifysgolion – Un o bileri ein strwythur economaidd “mewn perygl o chwalu”

Helen Mary Jones AS, yn galw am i Lywodraeth Cymru gymryd argyfwng y prifysgolion o ddifrif

Parhau i ddarllen