Y newyddion diweddaraf.

‘Ffermwyr yn dioddef colledion ac amser yn mynd yn brin’, rhybuddia Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi mynnu cael cynllun cefnogi brys i helpu ffermwyr Cymru i oroesi effaith trychinebus pandemig covid-19, gan ddisgrifio ymateb Llywodraeth Cymru fel un arswydus o araf.

Parhau i ddarllen

“Miloedd yn disgyn drwy’r craciau” yn y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws, honna’r Blaid

Mae miloedd o bobl yn disgyn drwy’r craciau yng Nghynllun Cadw Swyddi Coronafeirws Llywodraeth y DG, dywed Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Dychweliad Tŷ’r Cyffredin yn gam yn y cyfeiriad iawn, ond dylai’r holl drafodaethau fod yn ddigidol

Mae Prif Chwip Plaid Cymru, Jonathan Edwards AS, wedi croesawu’r ffaith fod Tŷ’r Cyffredin yn dychwelyd, ond wedi lleisio pryderon fod perygl i’r fformat ‘hybrid’ fel y’i gelwir roi’r ASau hynny nad ydynt yn byw yn agos i Lundain dan anfantais ddybryd.

Parhau i ddarllen

Sefydlwch ymchwiliad cyhoeddus rhag blaen i “ddysgu gwersi nawr” o’r ymateb i Covid-19

Dylai ymchwiliad Cymreig dan arweiniad barnwr gynhyrchu adroddiad interim erbyn diwedd yr haf

Parhau i ddarllen

Rhowch ddinasyddiaeth i’r sawl sy’n brwydro yn erbyn coronafeirws ar y rheng flaen

Mae AS Plaid Cymru Hywel Williams wedi galw am i bawb nad ydynt yn Brydeinwyr sy’n gweithio ar y rheng flaen yn yr argyfwng Coronafeirws gael dinasyddiaeth os ydynt wedi gwneud cais amdano.

Parhau i ddarllen

Galw am godiad cyflog i staff iechyd a gofal

Mae Plaid Cymru wedi galw am godiadau cyflog i holl staff y GIG a staff gofal cymdeithasol fel cydnabyddiaeth o’u gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

Parhau i ddarllen

Pryderon Covid-19 wrth i farwolaethau yng nghartrefi gofal Cymru i oedolion ddyblu ym mis Ebrill

Dengys ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru fod marwolaethau mewn cartrefi gofal i oedolion yng Nghymru wedi mwy na dyblu ym mis Ebrill o gymharu â’r cyfnod cyfatebol llynedd.

Parhau i ddarllen

Condemnio Llywodraeth Cymru am system brofi "gymhleth a di-drefn" wrth fethu â chyrraedd y targed o 5,000

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu system “gymhleth a di-drefn” Llywodraeth Cymru o brofi am Covid-19 wrth i’r targed o gynnal 5,000 prawf y dydd erbyn yfory gael ei fethu.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am fwy o gefnogaeth economaidd i amaethyddiaeth Cymru

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys a’r Amgylchedd a Materion Gwledig, Ben Lake AS, wedi galw am “becyn unswydd o gefnogaeth economaidd” i amaethyddiaeth, wrth i fesurau cloi i lawr olygu y gallai ffermwyr Cymru golli blwyddyn gyfan o incwm.  

Parhau i ddarllen

Dirwywch Bobl £1,000 am Deithio’n Ddiangen, Medd Arweinydd Y Blaid Adam Price

Dylai dirwyon fod yn “rhwystr gwirioneddol” i bobl nad ydynt yn parchu’r gwaharddiad ar deithio diangen, medd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price.

Parhau i ddarllen