Y newyddion diweddaraf.

Llythyr i bobl Cymru

I bobl Cymru, Mae gennych chi a minnau y fraint o fyw yn un o’r cenhedloedd hyfrytaf ar y ddaear. O gopaon Eryri i resi tai lliwgar Dinbych y Pysgod, o draethau ysblennydd Penrhyn Gŵyr i fawredd Bannau Brycheiniog.

Parhau i ddarllen

Mesur y Farchnad Fewnol yn ymgais amlwg i gipio grym

Mae Plaid Cymru wedi disgrifio Mesur y Farchnad Fewnol Llywodraeth San Steffan fel “ymgais i gipio grym” yn dilyn cyhoeddi papur Gwyn ar y ddeddfwriaeth.

Parhau i ddarllen

Galwad i roi’r grym i Gymru gynnal refferendwm annibyniaeth

Dylai’r grym i gynnal refferendwm annibyniaeth gael ei ddatganoli i Gymru, meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS.

Parhau i ddarllen

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer Llywodraeth: Cenedl Gyfartal Lle Mae Pawb yn Gydradd

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, heddiw wedi nodi sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn rhoi diwedd ar dlodi fel blaenoriaeth gyda gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer gofal plant a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Parhau i ddarllen

Datganiad y Canghellor: Mae pandemig byd-eang yn galw am adferiad lleol

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Ben Lake AS, wedi galw am ‘adferiad lleol i’r pandemig byd-eang’, cyn datganiad economaidd Canghellor y DG yn Nhŷ’r Cyffredin (8 Gorffennaf).

Parhau i ddarllen

Charlotte Church a Catrin Finch ymhlith dwsinau o ffigyrau celfyddydol blaenllaw sy’n cefnogi galwad Plaid Cymru am “arweinyddiaeth gadarn” i arwain y sector allan o argyfwng

Llythyr agored at y Prif Weinidog Mark Drakeford gan Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS a Gweinidog Diwylliant yr Wrthblaid Sian Gwenllian AS yn rhybuddio y gallai’r sector gwympo o fewn “mis” heb weithredu brys

Parhau i ddarllen

Byddai gwneud hanes Cymru a hanes BAME yn rhan orfodol o'r cwricwlwm newydd yn "symudiad hanesyddol"

Byddai gwneud hanes Cymru a hanes pobl dduon a phobl groenliw yn rhan statudol o'r cwricwlwm newydd yn "symudiad hanesyddol", meddai Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS

Parhau i ddarllen

“Llwm iawn” yw dyfodol y theatr Gymraeg heb weithredu gan y Llywodraeth meddai Cyfarwyddwr theatr adnabyddus

Mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu ar fyrder i achub sector celfyddydau Cymru

Parhau i ddarllen

Byddai Plaid Cymru yn codi pob plentyn allan o dlodi llwyr

Dyw “gosod plastr” dros dlodi yng Nghymru ddim yn datrys y broblem, meddai Helen Mary Jones AS

Parhau i ddarllen

Ffrae ar ail-agor ysgolion ddim yn deg ar blant na staff meddai Plaid Cymru

Nid yw’r ffrae o amgylch ail-agor ysgolion yng Nghymru yn deg ar ddisgyblion na staff meddai gweinidog addysg cysgodol Plaid Cymru Sian Gwenllian.

Parhau i ddarllen