Y newyddion diweddaraf.

Doedd stoc wrth gefn Llywodraeth Cymru ar gyfer pandemig ddim yn cynnwys unrhyw wisgoedd llawfeddygol cyn yr argyfwng Coronafeirws – yn groes i’r hyn ddywedodd y Gweinidog Iechyd

Datgelwyd nad oedd stoc wrth gefn Llywodraeth Cymru ar gyfer pandemig yn cynnwys unrhyw wisgoedd llawfeddygol cyn i’r argyfwng Coronafeirws daro Cymru – yn groes i’r hyn a ddywedodd y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wrth y cyhoedd bythefnos yn ôl.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn dweud mai cyflwyno cynllun profi ac olrhain Llywodraeth Cymru yn gyflym yw’r allwedd i lacio cyfyngiadau

Mae Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth ASC wedi dweud y bydd cyflwyno rhaglen effeithiol a lleol o brofi ac olrhain yn “allweddol” i lacio’r cyfyngiadau cloi.

Parhau i ddarllen

Gwnewch yn siŵr fod y cynllun seibiant ar gael i ardaloedd a all fod angen cloi i lawr am gyfnodau hwy

Mae Liz Saville Roberts AS, Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, wedi galw ar i’r Canghellor beidio â “diffodd y tapiau economaidd” cyn i arbenigwyr iechyd cyhoeddus Cymru gytuno ei bod yn ddiogel i bobl ddychwelyd i’r gwaith.

Parhau i ddarllen

“Gwarthus” nad yw gwasanaethau cludo bwyd hanfodol “ar gael” i bobl ddall yng Nghymru

ASC Plaid Cymru Dr Dai Lloyd MS yn galw ar i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu slotiau hanfodol cludo bwyd i bobl sydd wedi colli eu golwg

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am gynnydd yn syth mewn dirwyon i atal pobl rhag gyrru i fannau poblogaidd gydag ymwelwyr yng Nghymru

Ofnau am ddiogelwch y cyhoedd wedi i Loegr lacio cyfyngiadau teithio

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn datgelu cynllun 7-pwynt i adfer wedi’r Coronafeirws

Cynllun y Blaid yn galw am fabwysiadu model Seland Newydd o ostwng y nifer ‘R’, atal achosion a gostwng nifer y marwolaethau y mae modd eu hosgoi i “sero”

Parhau i ddarllen

Crëwch Bwyllgor Dethol Trawsbleidiol ar y Coronafeirws

Mae Plaid Cymru wedi galw am sefydlu Pwyllgor Dethol trawsbleidiol Coronafeirws i graffu ar ymateb Llywodraeth y DG i’r argyfwng.

Parhau i ddarllen

Cyhoeddwch Operation Cygnus: Dylai’r Prif Weinidog Llafur wrando ar Ysgrifennydd Iechyd cysgodol Llafur

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi canfyddiadau ‘Operation Cygnus’ ar ôl i ymatebion i gwestiynau ysgrifenedig yn y Senedd ddatgelu fod y weinyddiaeth Lafur wedi derbyn copi o’r adroddiad.

Parhau i ddarllen

Ymchwiliad Panorama y BBC yn codi cwestiynau i Lywodraeth Cymru am GCP

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddatgelu faint o CGP oedd ganddynt wrth gefn cyn argyfwng Coronafeirws wedi ymchwiliad gan Panorama y BBC ddatgelu fod llywodraeth San Steffan wedi methu â phrynu cyfarpar gwarchod hanfodol i ymdopi â phandemig.

Parhau i ddarllen

Rhowch gyfarwyddiadau am wisgo mygydau wyneb yn gyhoeddus, medd y Blaid

Dylai Llywodraeth Cymru roi cyfarwyddyd am y defnydd o fygydau wyneb pan fydd pobl allan yn gyhoeddus, dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AC.

Parhau i ddarllen