Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, heddiw wedi nodi sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn rhoi diwedd ar dlodi fel blaenoriaeth gyda gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer gofal plant a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Wrth wraidd ei weledigaeth mae ymrwymiad i edrych ar ôl pawb o wawr eu bywydau hyd at y diwedd.

Ymhlith y cynigion mae:

  • Taliad Plentyn
  • Gofal Plant Am Ddim o 12 mis oed
  • Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cenedlaethol

Dywedodd Adam Price fod tlodi rhwng cenedlaethau yn ‘fellith’ ar gymunedau ledled Cymru a heb newid radical y byddai’r argyfwng economaidd ôl-Covid sydd ar ei ffordd yn gwaethygu hyn.

Addawodd y byddai gweinyddiaeth Plaid Cymru yn “lywodraeth ar gyfer pob cenhedlaeth”, gan roi cyfleon i bobl mewn ieuenctid ac urddas yn eu henaint.

Meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price:

“Os yw argyfwng Covid wedi dysgu unrhyw beth inni, mae wedi dysgu i ni werth cymdeithas ofalgar. Troi yn genedl gyfartal lle mae pawb yn gydradd yw cenhadaeth arweiniol Llywodraeth Plaid Cymru.

“Ar ôl ugain mlynedd o lywodraeth dan arweiniad Llafur, mae 200,000 o blant yn parhau i fyw mewn tlodi yng Nghymru. Mae hynny'n fellith ar ein cymunedau ac yn rhywbeth rwy'n benderfynol o'i newid gyda thaliad plant o £35 yr wythnos wedi'i dargedu at deuluoedd sy'n gorfod penderfynu rhwng cynhesu'r cartref a bwydo'r plant.

“Mae'r polisïau uchelgeisiol hyn wedi'u cynllunio i gynnig cyfleon i’r ieuenctid ac urddas i’r rhai yn eu henaint.

“Byddai cynnig gofal plant Plaid Cymru yn rhoi hwb i incwm miloedd o gartrefi, gan ganiatáu i rieni sydd ddim yn gweithio ddychwelyd i'r gweithle a chreu hyd at 3,000 o swyddi newydd.

“Yn yr un modd, bydd y Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol yn gwneud Cymru yn“ genedl ofalgar ”- gan brisio ein staff gofal â chyflogau sy'n debyg i'r GIG a gwneud gofal cymdeithasol, yn rhad ac am ddim wrth eu darparu.

“Rydw i eisiau arwain llywodraeth ar gyfer pob cenhedlaeth - llywodraeth sy’n cyflawni newid radical, nid er mwyn newid ond er mwyn y miloedd o deuluoedd sydd angen gweld y dyfodol hwnnw.

“Rydw i eisiau i'm mab dyfu i fyny mewn gwlad lle mae tlodi yn atgof pell diolch i’r gred nad oes her rhy fawr i'w goresgyn.

“Etholiad Senedd 2021 yw’r amser ar gyfer newid, a dim ond trwy roi ar waith yr hyn y mae’r Llywodraeth bresennol wedi methu ei gyflawni y gallwn weld newid go iawn.