Y newyddion diweddaraf.

Rhowch gyfarwyddiadau am wisgo mygydau wyneb yn gyhoeddus, medd y Blaid

Dylai Llywodraeth Cymru roi cyfarwyddyd am y defnydd o fygydau wyneb pan fydd pobl allan yn gyhoeddus, dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AC.

Parhau i ddarllen

Trefniadau dysgu o adref newydd yn datgelu gwir effaith tlodi ar gyrhaeddiad plant

Mae’r trefniadau addysgu newydd o’r cartref yn ystod Covid-19 yn tynnu sylw clir ar sut mae tlodi yn dal plant yn ôl.

Parhau i ddarllen

AS y Blaid yn galw ar i gwmnïau sy’n osgoi trethi i beidio â derbyn cefnogaeth y llywodraeth

Mae AS y Blaid Jonathan Edwards wedi ysgrifennu at y Canghellor yn galw ar i Lywodraeth y DG beidio â rhoi cefnogaeth ariannol i gwmnïau sy’n osgoi treth.

Parhau i ddarllen

"Nid symud tuag yn ôl ar brofion yw’r ffordd i symud allan o’r cloi i lawr”

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio Llywodraeth Cymru na fydd “symud tuag yn ôl” ar brofi yn symud allan o’r cloi i lawr wedi i’r Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw gyhoeddi fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer symud allan o’r cloi i lawr.

Parhau i ddarllen

‘Ffermwyr yn dioddef colledion ac amser yn mynd yn brin’, rhybuddia Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi mynnu cael cynllun cefnogi brys i helpu ffermwyr Cymru i oroesi effaith trychinebus pandemig covid-19, gan ddisgrifio ymateb Llywodraeth Cymru fel un arswydus o araf.

Parhau i ddarllen

“Miloedd yn disgyn drwy’r craciau” yn y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws, honna’r Blaid

Mae miloedd o bobl yn disgyn drwy’r craciau yng Nghynllun Cadw Swyddi Coronafeirws Llywodraeth y DG, dywed Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Dychweliad Tŷ’r Cyffredin yn gam yn y cyfeiriad iawn, ond dylai’r holl drafodaethau fod yn ddigidol

Mae Prif Chwip Plaid Cymru, Jonathan Edwards AS, wedi croesawu’r ffaith fod Tŷ’r Cyffredin yn dychwelyd, ond wedi lleisio pryderon fod perygl i’r fformat ‘hybrid’ fel y’i gelwir roi’r ASau hynny nad ydynt yn byw yn agos i Lundain dan anfantais ddybryd.

Parhau i ddarllen

Sefydlwch ymchwiliad cyhoeddus rhag blaen i “ddysgu gwersi nawr” o’r ymateb i Covid-19

Dylai ymchwiliad Cymreig dan arweiniad barnwr gynhyrchu adroddiad interim erbyn diwedd yr haf

Parhau i ddarllen

Rhowch ddinasyddiaeth i’r sawl sy’n brwydro yn erbyn coronafeirws ar y rheng flaen

Mae AS Plaid Cymru Hywel Williams wedi galw am i bawb nad ydynt yn Brydeinwyr sy’n gweithio ar y rheng flaen yn yr argyfwng Coronafeirws gael dinasyddiaeth os ydynt wedi gwneud cais amdano.

Parhau i ddarllen

Galw am godiad cyflog i staff iechyd a gofal

Mae Plaid Cymru wedi galw am godiadau cyflog i holl staff y GIG a staff gofal cymdeithasol fel cydnabyddiaeth o’u gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

Parhau i ddarllen