Y newyddion diweddaraf.

“Rhaid i Betsi fynd” - Plaid Cymru yn addo dileu bwrdd iechyd y gogledd os cant eu hethol yn etholiadau’r Senedd

Bydd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AS heddiw yn gosod allan gynlluniau i ddileu bwrdd iechyd methiannus Betsi Cadwaladr a fu mewn mesurau arbennig ers dros 5 blynedd

Parhau i ddarllen

Dyma sut y bydd Plaid Cymru yn taclo argyfwng Ail Gartrefi

‘Amser Gweithredu ar Dai Haf’ meddai Plaid Cymru wrth iddynt gyhoeddi adroddiad llawn syniadau i fynd i’r afael â’r argyfwng ail gartrefi cyn dadl yn y Senedd ddydd Mercher

Parhau i ddarllen

Lansiad adroddiad y Comisiwn Annibyniaeth

Mae'r Comisiwn Annibyniaeth wedi cyhoeddi eu hadroddiad 'Cyrchu Cymru Annibynnol'.

Parhau i ddarllen

“Mae dibynnu ar San Steffan yn neud niwed i’n plant a phobl ifanc” mae Plaid Cymru yn dweud

Mae Gweinidog Cysgodol Addysg Plaid Cymru, Siân Gwenllïan AS wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyflymu cynyddu capasiti profi er mwyn arbed niferoedd uchel o absenoldebau ysgol

Parhau i ddarllen

Angen bod yn gyfrwys gyda cyfnodau clo er mwyn rheoli clystyrau newydd meddai Plaid

Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn datgelu cynllun 10 pwynt Plaid Cymru ar gyfer ymdopi a’r Coronafirws dros y Gaeaf

Parhau i ddarllen

Ymgais San Steffan i gipio grym dros ddŵr yn ‘adlais pryderus’ o Dryweryn

Mae bwriad Llywodraeth San Steffan i roi pwerau iddynt eu hunain dros seilwaith dŵr yng Nghymru trwy Fesur y Farchnad Fewnol yn adlais pryderus o foddi Tryweryn, medd Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Annibyniaeth yw’r “unig ddatrysiad” i atal San Steffan rhag cipio grym unwaith ac am byth meddai Arweinydd Plaid Adam Price yn dweud

Rhaid i Llywodraeth Llafur wneud mwy nag mynegi “geiriau gwag” am ddatganoli

Parhau i ddarllen

Mesur y Farchnad Fewnol: Y DU ar lwybr i ddod yn esgymun yn rhyngwladol

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan Liz Saville Roberts AS wedi dweud fod cynigion y gallai Llywodraeth y DG ddefnyddio Mesur y Farchnad Fewnol i geisio tanseilio Cytundeb Ymadael yr UE “mor wirion ag y mae’n beryglus”.

Parhau i ddarllen

Mesur y Farchnad Fewnol “yn gwatwar datganoli” rhybuddia Plaid

Rhaid i Lywodraeth Lafur beidio â chydweithredu â Llywodraeth San Steffan ar y Mesur Marchnad Fewnol nes ei bod yn “sylfaenol” yn newid ei dull, meddai Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Galw am Gynllun Gwarantu Cyflogaeth Ieuenctid

Byddai Plaid Cymru yn blaenoriaethu creu swyddi i bobl ifanc sy'n gadael addysg amser llawn

Parhau i ddarllen