Y newyddion diweddaraf.

Plaid Cymru yn beirniadu ‘siwrne 140-milltir ddibwynt y Prif Weinidog dros y ffin’ i Gymru

Boris Johnson yn ymweld â Chymru i siarad am Loegr dan glo

Parhau i ddarllen

Plaid yn cefnogi addewid annibyniaeth mewn pleidlais hanesyddol

Mae Plaid Cymru wedi addo'n ffurfiol y bydd yn cynnig refferendwm annibyniaeth i Gymru o fewn tymor cyntaf Llywodraeth pe bai'n ennyn mwyafrif yn dilyn etholiadau'r Senedd eleni.

Parhau i ddarllen

Plaid i wneud hanes gyda addewid ar annibyniaeth

Disgwylir i Blaid Cymru fabwysiadu addewid yn ffurfiol i gynnig refferendwm annibyniaeth Cymru o fewn tymor cyntaf y Llywodraeth pe bai'n llwyddiannus yn etholiadau Senedd eleni.

Parhau i ddarllen

Cyn ddiprwyr Ann Griffith yn cael ei dewis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer CHaT Gogledd Cymru

Mae'r cyn Ddirprwy PCC Ann Griffith wedi cael ei gadarnhau fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer swydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Parhau i ddarllen

Cymru weithgar: Arweinydd Plaid Cymru yn cyhoeddi cynllun i "adfer yr economi ar frys" wedi Covid

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS, heddiw wedi datgelu cynllun ei blaid ar gyfer “adferiad ar frys" yn sgil pandemig Covid, gan amlinellu cynlluniau i greu mwy na 60,000 o swyddi trwy ysgogiad seilwaith carbon isel.

Parhau i ddarllen

“Blwyddyn o darfu ar addysg – siawns nad yw'r llywodraeth wedi dysgu rhai gwersi erbyn hyn?”

Siân Gwenllian AS yn galw am fesurau ychwanegol i gadw ein hysgolion yn ddiogel – ac yn agored

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn ymrwymo i “gynllun adfer pendant, uchelgeisiol” i oresgyn effeithiau COVID ar ofal canser

Plaid Cymru yn rhybuddio bod canlyniadau canser Cymru “ymhlith y gwaethaf yn Ewrop”

Parhau i ddarllen

Dyfodol y Llyfrgell Genedlaethol “mewn perygl” o danariannu Llywodraeth Cymru mae Plaid yn rhybuddio

Hanes Llafur ar amddiffyn a hyrwyddo treftadaeth a diwylliant Cymru yn “druenus a siomedig ofnadwy” meddai Sian Gwenllian

Parhau i ddarllen

“Defnyddiwch arian dros ben i rewi’r dreth gyngor” – Cynlluniau ar gyfer diwygio’r drefn yn cael eu cyflwyno gan Plaid Cymru

Heddiw, mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS wedi cyflwyno ymrwymiad ei blaid i ddiwygio’r dreth gyngor pe bai’n ennill etholiad mis Mai, gan annog Llywodraeth bresennol Cymru yn y cyfamser i ddefnyddio ei chronfeydd dros ben i rewi’r dreth ar unwaith.

Parhau i ddarllen

Rhaid i Gyllideb 2021 osod natur wrth graidd adferiad economaidd

AS y Blaid yn galw ar y Canghellor i roi’r gorau i ‘obsesiwn â GDP’ a rhoi i Gymru yr arfau i wrthweithio newid hinsawdd

Parhau i ddarllen