Y newyddion diweddaraf.

Hyd at 60% o bobl methu fforddio prynu tai yn lleol

Plaid Cymru yn galw am becyn o fesurau brys i gael rheolaeth dros argyfwng ail gartrefi

Parhau i ddarllen

Mae angen i lais y sector gofal gael ei glywed

Plaid Cymru yn galw am fwy o atebolrwydd i'r sector gofal ar lefel Llywodraeth Cymru

Parhau i ddarllen

Plaid yn galw am ymyrraeth wrth i achosion cofid-19 gynyddu yng Ngogledd Cymru

Mae AS Gogledd Cymru Llŷr Gruffydd yn dweud fod ffigyrau gan y Bwrdd Iechyd sy’n dangos cynnydd mewn achosion cofid-19 yn Wrecsam ac o fewn Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn “arwydd wael nad yw’r haint o dan reolaeth”

Parhau i ddarllen

Y Celfyddydau yng Nghymru “yn diflannu dros nos” os na ddaw cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru mae Plaid Cymru yn rhybuddio

Gweinidog Cysgodol dros Ddiwylliant Plaid Cymru Siân Gwenllian AS yn galw am eglurder dros y cymorth ariannol mae’r diwydiant yn ei ddisgwyl gan Lywodraeth Cymru – bron i BYTHEFNOS ar ôl i’r Prif Weinidog ddweud fod cyhoeddiad yn ‘agos iawn’

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn cadarnhau y bydd eu Cynhadledd Flynyddol 2020 yn "mynd yn ddigidol" yn sgil argyfwng Covid-19

Er gwaethaf y cyfyngiadau Plaid Cymru yn dweud eu bod yn “arloesi” ac yn barod i groesawu aelodau a chefnogwyr ar-lein ar gyfer rhaglen gynhadledd lawn cyn Etholiadau Senedd 2021

Parhau i ddarllen

Y Mesur Masnach: Rhowch bob senedd yn y DG y cyfle i gadarnhau cytundebau masnach

Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno gwelliant i’r Mesur Masnach a fyddai’n sicrhau bod gan y seneddau datganoledig, yn ogystal â Senedd y DG, gyfle i bleidleisio ar unrhyw gytundebau masnach rhyngwladol a’u cadarnhau.

Parhau i ddarllen

Plaid yn rhybuddio bod peidio a rhoi cymorth i’r Urdd yn “tanseilio’r targed miliwn o siaradwyr”

Mae peidio a rhoi cymorth ariannol i fudiad yr Urdd yn anghyson â tharged Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg – dyna farn Llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant, Sian Gwenllian AS.

Parhau i ddarllen

Angen esboniad ar frys dros gyllid ar gyfer y celfyddydau, medd Plaid Cymru

Yn dilyn pryderon ynghylch faint o arian sydd ar gael i’r diwydiant  celfyddydau o’r £59 miliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, mae llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant yn dweud fod rhaid i Lywodraeth Cymru ddarparu eglurder

Parhau i ddarllen

Llythyr i bobl Cymru

I bobl Cymru, Mae gennych chi a minnau y fraint o fyw yn un o’r cenhedloedd hyfrytaf ar y ddaear. O gopaon Eryri i resi tai lliwgar Dinbych y Pysgod, o draethau ysblennydd Penrhyn Gŵyr i fawredd Bannau Brycheiniog.

Parhau i ddarllen

Mesur y Farchnad Fewnol yn ymgais amlwg i gipio grym

Mae Plaid Cymru wedi disgrifio Mesur y Farchnad Fewnol Llywodraeth San Steffan fel “ymgais i gipio grym” yn dilyn cyhoeddi papur Gwyn ar y ddeddfwriaeth.

Parhau i ddarllen