Y newyddion diweddaraf.

Bydd y Mesur Heddlua yn gwaethygu problemau yn system gyfiawnder Cymru

Mae angen pwerau ar Gymru i greu ‘system gyfiawnder fwy trugarog a mwy atebol’ - Liz Saville Roberts AS

Parhau i ddarllen

Pum ffordd y gallwch chi helpu ethol y Llywodraeth Cymru gyntaf o blaid annibyniaeth

Uchelgais Plaid Cymru yw cael ein hethol fel y llywodraeth nesaf yng Nghymru. Wrth wneud hynny, byddwn yn gwireddu'r freuddwyd hir o ffurfio Llywodraeth Cymru sydd o blaid annibyniaeth. Dyma sut y gallwch helpu. 

Parhau i ddarllen

“Mae’n ymosodiad ar sefydlogrwydd” – galw am estyniad i’r gwaharddiad ar droi allan

Plaid Cymru yn galw am roi sicrwydd sydd eu hangen ar denantiaid preifat tra bod cyfyngiadau coronafeirws yn parhau

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn datgelu cynlluniau ar gyfer asiantaeth datblygu economaidd newydd uchelgeisiol, Ffyniant Cymru

“Nid yw tlodi'n anochel – mae'n ddiffyg penderfyniad gwleidyddol” – Helen Mary Jones AS

Parhau i ddarllen

Araith Cynhadledd Wanwyn Adam Price

Popeth a ddywedodd Adam Price yn ei araith ysbrydoledig yng Nghynhadledd Gwanwyn Plaid Cymru, dydd Gwener 5 Mawrth 2021.

Parhau i ddarllen

Arweinydd Plaid Cymru yn datgelu rhaglen lywodraethol ôl-Covid i “wella clwyfau dyfnach ein cenedl”

Tegwch wrth wraidd polisïau sydd yn wrthbwynt i “wactod moesol San Steffan”

Parhau i ddarllen

“Ar ôl hanner blwyddyn allan o’r dosbarth – peidiwch ag anghofio ein plant” medd Siân Gwenllian AS

Mae Plaid Cymru wedi lansio ei Chynllun Adfer Addysg, wrth iddi ddod i'r amlwg bod plant yng Nghymru wedi colli tua hanner blwyddyn o ddysgu yn ystod y pandemig.

Parhau i ddarllen

Plaid yn addo tyfu, cefnogi a gwobrwyo'r gweithlu iechyd a gofal

Ffocws newydd ar atal salwch hefyd wrth wraidd gweledigaeth gwasanaeth Iechyd A Gofal Plaid

Parhau i ddarllen

Cyllideb 2021: Bydd tynhau gafael San Steffan dros yr economi yn gwaethygu anghydraddoldeb

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth y DU i fagu hyder trwy rymuso cymunedau 

Parhau i ddarllen

8 rheswm pam y dyle Llywodraeth Cymru wyrdroi rheoliadau NVZs

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau llygredd amaethyddol newydd. Mae Llyr Gruffydd AS, Gweinidog Cysgodol yr Amgylchedd a Materion Gwledig Plaid Cymru wedi cyflwyno cynnig gan y Senedd i ddiddymu’r rheoliadau hyn, a fydd yn cael ei drafod a phleidleisio arno ddydd Mercher 3 Mawrth.

Parhau i ddarllen