Y newyddion diweddaraf.

Gallai cwricwlwm newydd arwain at “loteri cod post” mae Plaid yn rhybuddio

Byddai peidio â gwneud hanes Cymru yn orfodol yn arwain at anghydraddoldebau meddai Sian Gwenllian AS

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn cyhuddo Llafur o “wynebu'r ddwy ffordd ar frechu athrawon”

Mae Plaid Cymru yn galw am frechu athrawon cyn ailagor ysgolion, wrth i'r Blaid Lafur ymddangos yn rhanedig ar y mater ar ddau ben yr M4.

Parhau i ddarllen

Ymestyn cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, mae Adolygiad Llywodraeth Cymru yn cytuno â Plaid Cymru

Nid yw pawb sydd angen prydau ysgol am ddim yn eu derbyn – mae hyn yn ôl canfyddiadau Adolygiad Tlodi Plant Llywodraeth Cymru, a welwyd gan Blaid Cymru

Parhau i ddarllen

“Gorau po gyntaf y gellir diffinio'r anhwylder gwanychol hwn yn iawn, gorau po gyntaf y gellir ei gydnabod a'i ddiagnosio”

Plaid Cymru yn galw am arweiniad i helpu i lywio drwy system budd-daliadau, yswiriant ac opsiynau ymddeol yn gynnar i'r rhai sydd â COVID hir

Parhau i ddarllen

Rhoi stop i’r wal dâl "anorchfygol"

Plaid Cymru yn adnewyddu galwadau i atal cefnogwyr rygbi Cymru rhag cael eu prisio allan o wylio'r gêm

Parhau i ddarllen

"Mae pobl eisiau gwybod pryd y gallen nhw dderbyn y brechlyn"

Plaid Cymru yn galw am y tryloywder mwyaf posibl i feithrin ymddiriedaeth, a chwestiynu'r system apwyntiadau mewn llythyr agored at y Gweinidog Iechyd

Parhau i ddarllen

Arweinydd Plaid Adam Price yn talu teyrnged i Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, sy'n ymddeol

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi talu teyrnged i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, sydd wedi cyhoeddi ei fod yn sefyll i lawr yn yr etholiad nesaf.

Parhau i ddarllen

"Angen cynllun adfer addysg cynhwysfawr ar frys"

Siân Gwenllian AS yn galw am gynllun dal i fyny clir i ddisgyblion yn dilyn misoedd o addysg goll

Parhau i ddarllen

5 rheswm pam fod angen Bargen Newydd ar Gymru, nid Brexit caled

Bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn cytundeb Brexit Llywodraeth y DU. Dyma pam.

Parhau i ddarllen

Neges Nadolig gan Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru

Neges Nadolig gan Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru

Parhau i ddarllen