Y newyddion diweddaraf.

Dylid Dynodi "Ardaloedd Cymorth Arbennig Covid"

Plaid Cymru yn galw am fesurau cymorth ychwanegol ar gyfer hen ardaloedd diwydiannol y de sydd â chyfraddau uchel o haint

Parhau i ddarllen

'Siop un stop': Plaid Cymru yn datgelu cynllun ar gyfer darpariaeth iechyd meddwl pobl ifanc

Rhun ap Iorwerth yn cyhoeddi cynllun newydd y Blaid i gefnogi lles meddyliol pobl ifanc

Parhau i ddarllen

Rhaid i'r toriad tân hwn fod y "clo cenedlaethol olaf” meddai Plaid

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn datgelu ei gynllun wedi'r toriad tân

Parhau i ddarllen

Peidiwch â diystyru’r effaith ar ein pobl Ifanc

Plaid yn galw ar asesiadau athrawon yn lle arholiadau ar gyfer haf 2021

Parhau i ddarllen

14 syniad y Blaid ar gyfer pythefnos y 'clo dros dro'

Mae angen 'toriad clir' o gyfyngiadau er mwyn mynd i'r afael â gwendidau'r system prawf, olrhain ac ynysu, yn ôl Plaid Cymru.  

Parhau i ddarllen

“Beth sydd ei angen ar Gymru yw swyddi” - Helen Mary Jones AS

Byddai Plaid Cymru yn gwarantu gwaith i bob person 18-24 oed

Parhau i ddarllen

Newid Cymru am Byth – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn gosod allan ei weledigaeth am Lywodraeth Plaid Cymru

Bydd arweinydd Plaid Cymru Adam Price heddiw yn gosod allan ei weledigaeth am lywodraeth Plaid Cymru mewn araith i Gynhadledd Ddigidol gyntaf y Blaid.

Parhau i ddarllen

“Rhaid i Betsi fynd” - Plaid Cymru yn addo dileu bwrdd iechyd y gogledd os cant eu hethol yn etholiadau’r Senedd

Bydd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AS heddiw yn gosod allan gynlluniau i ddileu bwrdd iechyd methiannus Betsi Cadwaladr a fu mewn mesurau arbennig ers dros 5 blynedd

Parhau i ddarllen

Dyma sut y bydd Plaid Cymru yn taclo argyfwng Ail Gartrefi

‘Amser Gweithredu ar Dai Haf’ meddai Plaid Cymru wrth iddynt gyhoeddi adroddiad llawn syniadau i fynd i’r afael â’r argyfwng ail gartrefi cyn dadl yn y Senedd ddydd Mercher

Parhau i ddarllen

Lansiad adroddiad y Comisiwn Annibyniaeth

Mae'r Comisiwn Annibyniaeth wedi cyhoeddi eu hadroddiad 'Cyrchu Cymru Annibynnol'.

Parhau i ddarllen