Y newyddion diweddaraf.

“Adroddiad damniol” ar addysgu o gartref yng Nghymru yn “anhygoel o siomedig” meddai Plaid

Plaid Cymru yn galw am “gynllun ar frys” i helpu plant sy'n llithro trwy’r rhwyd

Parhau i ddarllen

Mae cau’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol yn dangos tueddiadau ynysig y Torïaid

Mae AS Plaid Cymru Hywel Williams wedi lleisio ei bryder fod Llywodraeth y DG wedi penderfynu cau'r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol gan ddweud na ddylai dyletswyddau dyngarol gael eu drysu gyda’n hunan-les cenedlaethol.

Parhau i ddarllen

“Nid nawr yw'r amser i siarad – Mae angen gweithredu ar gyfer ein diwydiant twristiaeth”

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i roi rhybudd ymlaen llaw o'r holl gynlluniau ar gyfer y diwydiant twristiaeth.

Parhau i ddarllen

Mae’r freuddwyd o breifateiddio wedi “chwalu” – “mae’n hen bryd deffro”

AS Plaid Cymru Leanne Wood yn galw am fwy o rym dros gyfiawnder yng Nghymru

Parhau i ddarllen

Rhaid i'r rhaglen 'profi ac olrhain' fod yn effeithiol ym mhob rhan o Gymru

Rhun ap Iorwerth AS, Plaid Cymru, yn dadlau o blaid ymateb cyflymach i brofion coronafeirws

Parhau i ddarllen

“Benthyca i fuddsoddi i adfer” - Plaid Cymru yn lansio Cynllun Adnewyddu Economaidd Brys i ‘Ail-gychwyn Cymru’

Mae'r cynllun triphlyg yn nodi’r camau sydd ei angen i fynd i'r afael â'r argyfwng sydd yn wynebu Cymru dros yr 18 mis nesaf.

Parhau i ddarllen

Marwolaethau mewn cartrefi gofal yn codi cwestiynau dwys ynglyn a gwir effaith y Coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau fod 11 o weithwyr Byrddau Iechyd wedi marw o Covid-19 – ond ni ydynt yn sicr faint o weithwyr nyrsio a gweithwyr cartrefi preswyl sydd wedi marw o ganlyniad i Covid-19 yng Nghymru.  

Parhau i ddarllen

Mae angen diwygiadau difrifol ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn syth

Mae Gweinidog Iechyd yr Wrthblaid Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AS, yn condemnio methiannau bwrdd iechyd sydd o dan reolaeth Llywodraeth Cymru ar ôl pum mlynedd o fod mewn mesurau arbennig.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am strategaeth brofi ar gyfer staff ysgolion cyn iddynt ddychwelyd i’r gwaith

Mae’r Gweinidog Cysgodol dros Addysg, Siân Gwenllian AS, wedi galw am drefn brofi glir i ar gyfer staff sy’n gweithio mewn ysgolion i fod ar waith yn barod cyn i ysgolion yn ail-agor.  

Parhau i ddarllen

Cynghorydd Llafur amlwg yn Sir Ddinbych yn ymuno â Phlaid Cymru

Mae Cynghorydd Llafur amlwg yn Sir Ddinbych wedi gadael y blaid Lafur ac wedi  ymuno â Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen