Y newyddion diweddaraf.

5 rheswm pam y dylai addysg newid yn yr hinsawdd fod yn rhan o'r cwricwlwm newydd

Parhau i ddarllen

Rheoliadau NVZ “ateb anghywir i'r cwestiwn cywir”

Plaid Cymru yn dweud y bydd datrysiad llygredd amaethyddol Llywodraeth Cymru yn achosi mwy o niwed

Parhau i ddarllen

Cyllideb 2021: Rhaid i gynllun adfer amddiffyn swyddi ac ail-gydbwyso’r economi draw oddi wrth Lundain

Plaid Cymru yn annog y Canghellor i beidio ag ail-adrodd methiannau’r blynyddoedd llwm

Parhau i ddarllen

Blaenoriaethwch staff ysgolion ar gyfer brechiadau wrth i ysgolion ailagor meddai Plaid

Rhaid i ddiogelwch staff a disgyblion fod yn “flaenoriaeth” meddai Sian Gwenllian AS

Parhau i ddarllen

Rhaid codi ac ehangu Tâl Salwch Statudol nawr - Plaid Cymru yn annog y PW

Liz Saville Roberts AS yn annog PM i ddatrys problem hunan-ynysu “unwaith ac am byth”

Parhau i ddarllen

9 eicon LDHT+ o Gymru

Mis hanes LGBT hapus! Mae mis Chwefror yn Fis Hanes LGBT. Fe'i nodir yn flynyddol i ddathlu a chofio hawliau LGBT + a symudiadau hawliau sifil cysylltiedig.

Parhau i ddarllen

Cymorth a chefnogaeth yn sgil llifogydd

Mae Cymru wedi cael ei tharo gan dywydd garw a llifogydd difrifol. Os ydych chi wedi dod o hyd i'ch cartref neu fusnes o dan ddŵr yn sydyn, nid ydych chi ar eich pen eich hun, ac mae help wrth law.

Parhau i ddarllen

Gweithredwch yn ôl y ‘data nid dyddiadau’ meddai Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wrthi i Lywodraeth Cymru baratoi map allan o’r clo

Dylai ymlacio cyfyngiadau gael eu gyrru gan “ddata nid dyddiadau” yn ôl Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Parhau i ddarllen

Cyllideb 2021: Rhaid i ddyfodol y sector lletygarwch fod yn flaenoriaeth

Ben Lake AS yn annog y Canghellor i roi cefnogaeth i’r diwydiant lletygarwch hyd at 2022

Parhau i ddarllen

Disgyblion Cymru wedi'u methu gan Lywodraeth Lafur gyda'r dal i fyny ar ôl COVID

Plaid Cymru yn galw am eglurder ar wariant y gronfa dal i fyny mewn addysg

Parhau i ddarllen