Newyddion

'I droi at bethau ymarferol: beth sydd i’w wneud?' - Erthygl Adam Price ar Tata Steel

26004689405_c588377a1b_z.jpg

Nid gor-ddweud yw awgrymu, ers cyhoeddiad Tata ddydd Mawrth, fod Cymru mewn stad o argyfwng economaidd. Gyda’r gadwyn gyflenwi gyfan wedi’i chynnwys, mae bron cymaint o swyddi mewn perygl ag oedd mewn perygl yn ystod Streic y Glowyr a barodd flwyddyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Gweithredu, nid geiriau, sydd ei angen gan Lywodraeth Cymru" - Leanne Wood

LWcynhadledd2015.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru ddangos uchelgais a gweithredu'n rhagweithiol i leihau'r effaith niweidiol yn sgil penderfyniad Tata i werthu ei safleoedd yn y DU.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn addo buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf gyda pholisi o ofal plant am ddim

Helen_Mary_a_Simon.jpg

Mae ymgeiswyr Plaid Cymru yn etholiad y Cynulliad Helen Mary Jones (Llanelli) a Simon Thomas (Gorllewin Caerfyrddin) wedi ymweld â meithrinfa’r Gamfa Wen yng Nghaerfyrddin i dynnu sylw at addewid y Blaid i gynnig gofal plant am ddim i bob plentyn teirblwydd oed yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Angen galw'r Cynulliad yn ôl i drafod yr argyfwng dur' – Leanne Wood

LeanneDebate.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heno wedi galw am adalw’r Cynulliad Cenedlaethol er mwyn cydlynu ymateb gwleidyddol brys i'r newyddion fod Tata yn bwriadu gwerthu gwaith dur Port Talbot.

Darllenwch fwy
Rhannu

Byddai cynllun uchelgeisiol cartrefi meddygol yn rhoi diwedd ar oedi trosglwyddo ac yn arbed arian

elinjones3.jpg

Mae Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones AC wedi datgelu cynlluniau i ddatblygu rhwydwaith o gartrefi meddygol canolraddol ledled Cymru gyda gofal cleifion yn ganolog i’r fenter.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Ni fydd yr un person ifanc yn cael ei adael ar ôl dan lywodraeth Plaid Cymru’ – Helen Mary Jones

Helen_Mary_Jones2.jpg

Mae ymgeisydd Plaid Cymru am y Cynulliad dros Lanelli a’r Gweinidog cysgodol Plant a Phobl Ifanc, Helen Mary Jones, heddiw wedi amlinellu cynigion ei phlaid i addo gwaith, addysg neu hyfforddiant i unrhyw berson ifanc dan 25 oed fu’n chwilio am waith am fwy na phedwar mis.

Darllenwch fwy
Rhannu

Hyd at £400 o arbedion dan ddiwygiadau treth cyngor Plaid Cymru

Council_Tax_1_CYM.png

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros y Trysorlys a Chyllid Adam Price heddiw wedi gosod allan gynlluniau ei blaid i ddiwygio treth cyngor.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn addo deinameg newydd ar gyfer llywodraeth

Adam22.jpg

Mae Llywodraeth Cymru angen deinameg newydd – diwylliant a strwythur sydd yn fwy addas i gyflwyno newid – dyna fydd Adam Price o Blaid Cymru yn ddweud heddiw. Mewn anerchiad allweddol yn Ysgol Rheolaeth Caerdydd, bydd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros y Trysorlys a Chyllid hefyd yn gosod allan gynlluniau ei blaid i gyflwyno diwylliant newydd o lywodraeth a nodweddir gan wasanaeth sifil symlach sydd yn barod ar gyfer newid.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ni fydd rhaid i gleifion groesi'r ffin am driniaeth arbennig dan gynlluniau Plaid Cymru

ElinJones20152.jpg

Mae cynlluniau uchelgeisiol i ddychwelyd gwasanaethau NHS arbenigol o Loegr wedi eu datgelu gan Blaid Cymru heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Plaid Cymru am daflu goleuni ar gyflwr yr economi Gymreig

RhunCynhadledd.jpg

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, wedi amlinellu heddiw sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn taflu goleuni ar gyflwr yr economi Gymreig drwy wella ansawdd a chyfanswm y wybodaeth sydd ar gael.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd