Y newyddion diweddaraf.

Ffrae ar ail-agor ysgolion ddim yn deg ar blant na staff meddai Plaid Cymru

Nid yw’r ffrae o amgylch ail-agor ysgolion yng Nghymru yn deg ar ddisgyblion na staff meddai gweinidog addysg cysgodol Plaid Cymru Sian Gwenllian.

Parhau i ddarllen

Plaid yn galw ar y Gweinidog Addysg i gyhoeddi cynllun gweithredu lliniaru Covid

Mae Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS, wedi galw ar y Gweinidog Addysg i gyhoeddi ei chynllun gweithredu lliniaru Covid.

Parhau i ddarllen

‘Dangoswch i’r cyhoedd eich bod yn symud mor gyflym AC mor ddiogel â phosibl i godi cyfyngiadau.’ annoga Plaid ar Lywodraeth Cymru

Tra’n parhau i gefnogi’r dull pwyllog o roi iechyd y cyhoedd gyntaf, mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i ‘brofi a herio’ ei chyngor ei hun fel y gall Cymru godi cyfyngiadau mor gyflym ag mor ddiogel a phosibl.

Parhau i ddarllen

“Adroddiad damniol” ar addysgu o gartref yng Nghymru yn “anhygoel o siomedig” meddai Plaid

Plaid Cymru yn galw am “gynllun ar frys” i helpu plant sy'n llithro trwy’r rhwyd

Parhau i ddarllen

Mae cau’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol yn dangos tueddiadau ynysig y Torïaid

Mae AS Plaid Cymru Hywel Williams wedi lleisio ei bryder fod Llywodraeth y DG wedi penderfynu cau'r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol gan ddweud na ddylai dyletswyddau dyngarol gael eu drysu gyda’n hunan-les cenedlaethol.

Parhau i ddarllen

“Nid nawr yw'r amser i siarad – Mae angen gweithredu ar gyfer ein diwydiant twristiaeth”

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i roi rhybudd ymlaen llaw o'r holl gynlluniau ar gyfer y diwydiant twristiaeth.

Parhau i ddarllen

Mae’r freuddwyd o breifateiddio wedi “chwalu” – “mae’n hen bryd deffro”

AS Plaid Cymru Leanne Wood yn galw am fwy o rym dros gyfiawnder yng Nghymru

Parhau i ddarllen

Rhaid i'r rhaglen 'profi ac olrhain' fod yn effeithiol ym mhob rhan o Gymru

Rhun ap Iorwerth AS, Plaid Cymru, yn dadlau o blaid ymateb cyflymach i brofion coronafeirws

Parhau i ddarllen

“Benthyca i fuddsoddi i adfer” - Plaid Cymru yn lansio Cynllun Adnewyddu Economaidd Brys i ‘Ail-gychwyn Cymru’

Mae'r cynllun triphlyg yn nodi’r camau sydd ei angen i fynd i'r afael â'r argyfwng sydd yn wynebu Cymru dros yr 18 mis nesaf.

Parhau i ddarllen

Marwolaethau mewn cartrefi gofal yn codi cwestiynau dwys ynglyn a gwir effaith y Coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau fod 11 o weithwyr Byrddau Iechyd wedi marw o Covid-19 – ond ni ydynt yn sicr faint o weithwyr nyrsio a gweithwyr cartrefi preswyl sydd wedi marw o ganlyniad i Covid-19 yng Nghymru.  

Parhau i ddarllen