Y newyddion diweddaraf.

“Ergyd arall i hyder sydd eisoes yn crwydro” – Rhun ap Iorwerth AS yn ymateb i fethiannau pellach ym mwrdd iechyd Betsi

Mae llefarydd iechyd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AS wedi mynegi “pryder mawr” am ganfyddiadau diweddar camweinyddu mewn perthynas â chleifion ar restrau aros Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Parhau i ddarllen

Adolygiad ffiniau: San Steffan yn cipio rheolaeth a lleihau llais democrataidd Cymru - Liz Saville Roberts AS

Cynllun Torïaidd i leihau nifer ASau Cymru wrth 20% wedi'i feirniadu gan Blaid Cymru

Parhau i ddarllen

Methiant Afghanistan yn dangos ei bod yn bryd ffarwelio â rhodres gwenwynig ‘Prydain Fyd-eang’

Roedd Plaid Cymru yn llygad ei lle yn gwrthwynebu rhyfel Afghanistan yn 2001 – Hywel Williams AS yn ysgrifennu yn y Sunday Times

Parhau i ddarllen

Angen eglurder ar strategaeth aer glân “shambolig” i ysgolion – Rhun ap Iorwerth AS

Mae llefarydd iechyd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AS, wedi gofyn am fwy o eglurder ynglŷn â'r broses o wneud penderfyniadau yn sgil penderfyniad Llywodraeth Cymru i ariannu 1,800 o beiriannau diheintio osôn ar gyfer pob ysgol, coleg a phrifysgol yng Nghymru.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am gynllun ar gyfer trydydd dos o’r brechiad

Mae Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru Sian Gwenllian AS wedi galw am fwy o fanylion gan Lywodraeth Cymru am eu cynllun brechu, gan gynnwys sut y byddai trydydd dos posibl yn cael ei gyflwyno ledled Cymru.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn adnewyddu galwadau am ganllawiau ar awyru mewn ysgolion

“Rhaid i ni ddefnyddio’r amrediad llawn o ddulliau sydd ar gael i gadw ein plant a’n pobl ifanc yn ddiogel” – Sian Gwenllian AS

Parhau i ddarllen

Teuluoedd incwm isel yn wynebu “storm berffaith o ansicrwydd ariannol” yn y misoedd nesaf mae Plaid Cymru yn rhybuddio

Sioned Williams yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod Cronfa Cymorth Dewisol yn parhau i fod ar gael i gefnogi teuluoedd sy’n ei chael yn anodd

Parhau i ddarllen

“Rhaid i wacáu cyflym a diogel fod yn flaenoriaeth yn anad dim arall

Liz Saville Roberts AS Plaid Cymru yn pwyso ar Lywodraeth y DU  

Parhau i ddarllen

“Hollol anghynaliadwy” - Plaid yn herio diffyg gweithredu llywodraeth ynghylch yr argyfwng tai wrth i Gymru weld y cynnydd mwyaf ym mhrisiau tai yn y DU

Cymru wedi gweld y cynnydd mwyaf ym mhrisiau tai yn y DU

Parhau i ddarllen

Ymateb Plaid Cymru i'r sefyllfa yn Affganistan

Ymateb Plaid Cymru i'r sefyllfa yn Affganistan.

Parhau i ddarllen