Y newyddion diweddaraf.

Adam Price: Cytundeb Cydweithio i “adeiladu’r genedl” yn “flaendal ar annibyniaeth”

Heddiw bydd Adam Price AS Arweinydd Plaid Cymru yn annerch Cynhadledd Flynyddol Rithwir ei blaid gan alw’r Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn “flaendal ar annibyniaeth” sy’n cynrychioli math newydd o wleidyddiaeth.

Parhau i ddarllen

Cytundeb uchelgeisiol i sicrhau newid a diwygio radical

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price a’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi bod yn sôn heddiw am eu huchelgais ar gyfer Cymru, wrth iddynt gyhoeddi’r Cytundeb Cydweithio.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am “dryloywder, atebolrwydd a gwelliant” wrth i Adroddiad Holden gael ei gyhoeddi

“Mae a wnelo hyn â llawer mwy na rhyddhau adroddiad hwyr, mae hyn yn fater o atebolrwydd gan bawb sydd wedi bod yng ngofal y bwrdd iechyd yn ystod yr amser mwyaf ofnadwy hwn” - Llyr Gruffydd AS

Parhau i ddarllen

Nid yw’r feirws yn gwahaniaethu ond nid yw mynediad i frechlynnau wedi bod yn gyfartal

“Mae pandemig byd-eang yn galw am ymateb byd-eang” – Heledd Fychan AS yn galw ar Gymru i arwain y ffordd

Parhau i ddarllen

Mae’r argyfwng tai yn argyfwng cenedlaethol

Plaid Cymru yn galw am newidiadau i gyfraith cynllunio

Parhau i ddarllen

Sul y Cofio: Mae angen gwella'r gefnogaeth i gyn-filwyr, drwy gydol y flwyddyn

'Mae angen gwneud mwy', meddai Peredur Owen Griffiths AS.

Parhau i ddarllen

Adam Price yn galw ar Gymru i arwain y frwydr dros ymladd newid hinsawdd

“Ni ddylai maint ein cenedl bennu cwmpas ein huchelgais gwyrdd na chyfyngu ar yr hyn y gallem ei gyflawni” – Adam Price AS

Parhau i ddarllen

COP26: Plaid yn galw am strategaeth i gefnogi sector pysgota “cynaliadwy” a “hyfyw” yng Nghymru

Mae risg y bydd pysgota masnachol yn “diflannu'n llwyr”, rhybuddia Cefin Campbell AS.

Parhau i ddarllen

Er mwyn gwireddu ein huchelgeisiau gwyrdd, mae angen inni fuddsoddi yn y gweithlu gwyrdd

Llefarydd Plaid Cymru dros yr economi, Luke Fletcher AS, yn ysgrifennu ar gyfer y Sunday Times

Parhau i ddarllen