Y newyddion diweddaraf.

Plaid yn galw am strategaeth canser Cymru-gyfan wrth i amseroedd aros gyrraedd y niferoedd uchaf erioed

Plaid Cymru yn galw am ganolfannau diagnostig cynnar a diwedd ar loteri cod post

Parhau i ddarllen

“Pan mae ofn yn llywio ein gweithredoedd, rhaid i gamau gweithredu fod yn sail i’n hymateb” – Sioned Williams AS

Plaid Cymru yn trafod stelcian yn yr Senedd

Parhau i ddarllen

5 rheswm pam y dylech ymuno â Phlaid Cymru.

Plaid wleidyddol Gymreig yw Plaid Cymru sy'n ymroddedig i greu Cymru decach a gwyrddach, lle mae gan bawb yr un cyfle i gyrraedd eu llawn botensial - yn annibynnol o lygredd San Steffan.

Parhau i ddarllen

Plaid yn rhybuddio y bydd Mesur Etholiadau San Steffan yn "niweidio democratiaeth a rhyddid pleidleiswyr"

Dywed AS Plaid Cymru Rhys ab Owen fod yn rhaid i Gymru amddiffyn hawliau pleidleisio a chreu system decach Gymreig

Parhau i ddarllen

Mae gan ein hargyfwng costau byw ateb gwyrdd

Ben Lake AS yn ysgrifennu ar gyfer y Sunday Times

Parhau i ddarllen

“Nid rhywbeth ar y gorwel yw’r argyfwng costau byw – mae yma ac mae’n real”

Plaid Cymru yn galw am gynllun gweithredu brys i fynd i'r afael ag argyfwng costau byw

Parhau i ddarllen

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn dweud bod y blaid yn "barod i wneud gwahaniaeth" yn 2022 wrth iddo gyhoeddi ad-drefnu o’i dîm yn y Senedd

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dweud bod ei blaid yn "barod i wneud gwahaniaeth go iawn" yn 2022 wrth iddo gyflwyno ei dîm yn y Senedd ar ei newydd wedd.

Parhau i ddarllen

Ymrwymiadau yng nghyllideb ddrafft Cymru yn “newid bywydau pobl er gwell” - Plaid Cymru

... ond Cymru yn parhau i fod ar ei cholled o dan rym San Steffan meddai llefarydd cyllid y blaid Llyr Gruffydd AS.

Parhau i ddarllen

Angen system loches seiliedig ar ddynoliaeth – nid gelyniaeth

Plaid Cymru yn ceisio gorfodi San Steffan i orfodi San Steffan i wneud i’r Mesur Gwrth-Ffoaduriaid gyd-fynd â chynllun Cymru fel Cenedl Lloches

Parhau i ddarllen

Peidio rhannu brechlynnau yn “foesol anghywir”

“Brechlynnau byd-eang yw’r allwedd i atal ‘amrywiolion sy’n peri pryder’ – dyma’r gwirionedd anochel” – Heledd Fychan AS

Parhau i ddarllen