Y newyddion diweddaraf.

Cyn ddiprwyr Ann Griffith yn cael ei dewis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer CHaT Gogledd Cymru

Mae'r cyn Ddirprwy PCC Ann Griffith wedi cael ei gadarnhau fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer swydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Parhau i ddarllen

Cymru weithgar: Arweinydd Plaid Cymru yn cyhoeddi cynllun i "adfer yr economi ar frys" wedi Covid

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS, heddiw wedi datgelu cynllun ei blaid ar gyfer “adferiad ar frys" yn sgil pandemig Covid, gan amlinellu cynlluniau i greu mwy na 60,000 o swyddi trwy ysgogiad seilwaith carbon isel.

Parhau i ddarllen

“Blwyddyn o darfu ar addysg – siawns nad yw'r llywodraeth wedi dysgu rhai gwersi erbyn hyn?”

Siân Gwenllian AS yn galw am fesurau ychwanegol i gadw ein hysgolion yn ddiogel – ac yn agored

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn ymrwymo i “gynllun adfer pendant, uchelgeisiol” i oresgyn effeithiau COVID ar ofal canser

Plaid Cymru yn rhybuddio bod canlyniadau canser Cymru “ymhlith y gwaethaf yn Ewrop”

Parhau i ddarllen

Dyfodol y Llyfrgell Genedlaethol “mewn perygl” o danariannu Llywodraeth Cymru mae Plaid yn rhybuddio

Hanes Llafur ar amddiffyn a hyrwyddo treftadaeth a diwylliant Cymru yn “druenus a siomedig ofnadwy” meddai Sian Gwenllian

Parhau i ddarllen

“Defnyddiwch arian dros ben i rewi’r dreth gyngor” – Cynlluniau ar gyfer diwygio’r drefn yn cael eu cyflwyno gan Plaid Cymru

Heddiw, mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS wedi cyflwyno ymrwymiad ei blaid i ddiwygio’r dreth gyngor pe bai’n ennill etholiad mis Mai, gan annog Llywodraeth bresennol Cymru yn y cyfamser i ddefnyddio ei chronfeydd dros ben i rewi’r dreth ar unwaith.

Parhau i ddarllen

Rhaid i Gyllideb 2021 osod natur wrth graidd adferiad economaidd

AS y Blaid yn galw ar y Canghellor i roi’r gorau i ‘obsesiwn â GDP’ a rhoi i Gymru yr arfau i wrthweithio newid hinsawdd

Parhau i ddarllen

Gallai cwricwlwm newydd arwain at “loteri cod post” mae Plaid yn rhybuddio

Byddai peidio â gwneud hanes Cymru yn orfodol yn arwain at anghydraddoldebau meddai Sian Gwenllian AS

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn cyhuddo Llafur o “wynebu'r ddwy ffordd ar frechu athrawon”

Mae Plaid Cymru yn galw am frechu athrawon cyn ailagor ysgolion, wrth i'r Blaid Lafur ymddangos yn rhanedig ar y mater ar ddau ben yr M4.

Parhau i ddarllen

Ymestyn cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, mae Adolygiad Llywodraeth Cymru yn cytuno â Plaid Cymru

Nid yw pawb sydd angen prydau ysgol am ddim yn eu derbyn – mae hyn yn ôl canfyddiadau Adolygiad Tlodi Plant Llywodraeth Cymru, a welwyd gan Blaid Cymru

Parhau i ddarllen