Y newyddion diweddaraf.

Plaid yn galw am ganslo dyledion cinio ysgol

Mae Plaid Cymru wedi galw i drechu tlodi o fewn cost diwrnod ysgol

Parhau i ddarllen

Gwleidyddiaeth gydweithredol Cymru yn amddiffyn pobl rhag San Steffan “allan o gysylltiad”

Mae llefarydd cyllid Plaid Cymru Llyr Gruffydd AS yn dweud bod cyllideb heddiw (dydd Mawrth 8 Mawrth) yn “arwydd pendant ac ymarferol o’n hymrwymiad i helpu’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas.”

Parhau i ddarllen

Pam mae’r gyllideb hon yn cynnig llygedyn o obaith mewn byd heriol

Mae cyllideb gydweithredol a fydd yn darparu prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol gynradd yn rhywbeth gwerth ei ddathlu, yn ysgrifennu Sian Gwenllian AS

Parhau i ddarllen

Mae dibyniaeth Ewrop ar danwydd ffosil Rwsia yn talu am ryfel Putin yn Wcráin

Liz Saville Roberts yn ysgrifennu ar gyfer The National

Parhau i ddarllen

Pecyn newydd i fynd i’r afael ag “anghyfiawnder” bylchau yn y farchnad dai – Siân Gwenllian AS

Fel rhan o’r ymrwymiadau a nodir yn y Cytundeb Cydweithio, cyhoeddir pecyn newydd o fesurau heddiw (dydd Mercher 2 Mawrth) i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng tai.

Parhau i ddarllen

Dylid cael gwared ar ofynion fisas ar gyfer ffoaduriaid

Dylai pobol gael hawl i loches yn sgil eu gwerth “cynhenid” fel bodau dynol, yn hytrach na’r “gwerth” economaidd, meddai Ben Lake AS

Parhau i ddarllen

Cymru'n sefyll mewn undod â'r Wcráin

Mae’n rhaid i Lywodraeth y DU osod embargo eang ar fasnach a buddsoddi a thorri’r holl gysylltiadau ariannol â Rwsia ar ôl iddi ymosod ar yr Wcrain, meddai Arweinydd Plaid Cymru Adam Price.

Parhau i ddarllen

Plaid yn sicrhau cynnydd yn y broses o greu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru

"Mae Plaid Cymru wedi sicrhau carreg filltir bwysig" - Rhun ap Iorwerth

Parhau i ddarllen

Plaid yn cyhoeddi cynllun 5 pwynt i daclo Argyfwng Costau Byw yng Nghymru

“Gellir taclo hyn yn uniongyrchol yng Nghymru” – Sioned Williams

Parhau i ddarllen

Cytundeb Plaid Cymru gyda’r Llywodraeth yn gweld gwersi Cymraeg am ddim i bobl 16-25 oed ac ymarferwyr addysg

Gwersi yn cael gwared a rhwystr arall at y Gymraeg meddai Cefin Campbell AS  

Parhau i ddarllen