Y newyddion diweddaraf.

Cymru'n sefyll mewn undod â'r Wcráin

Mae’n rhaid i Lywodraeth y DU osod embargo eang ar fasnach a buddsoddi a thorri’r holl gysylltiadau ariannol â Rwsia ar ôl iddi ymosod ar yr Wcrain, meddai Arweinydd Plaid Cymru Adam Price.

Parhau i ddarllen

Plaid yn sicrhau cynnydd yn y broses o greu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru

"Mae Plaid Cymru wedi sicrhau carreg filltir bwysig" - Rhun ap Iorwerth

Parhau i ddarllen

Plaid yn cyhoeddi cynllun 5 pwynt i daclo Argyfwng Costau Byw yng Nghymru

“Gellir taclo hyn yn uniongyrchol yng Nghymru” – Sioned Williams

Parhau i ddarllen

Cytundeb Plaid Cymru gyda’r Llywodraeth yn gweld gwersi Cymraeg am ddim i bobl 16-25 oed ac ymarferwyr addysg

Gwersi yn cael gwared a rhwystr arall at y Gymraeg meddai Cefin Campbell AS  

Parhau i ddarllen

Plaid yn galw am strategaeth canser Cymru-gyfan wrth i amseroedd aros gyrraedd y niferoedd uchaf erioed

Plaid Cymru yn galw am ganolfannau diagnostig cynnar a diwedd ar loteri cod post

Parhau i ddarllen

“Pan mae ofn yn llywio ein gweithredoedd, rhaid i gamau gweithredu fod yn sail i’n hymateb” – Sioned Williams AS

Plaid Cymru yn trafod stelcian yn yr Senedd

Parhau i ddarllen

5 rheswm pam y dylech ymuno â Phlaid Cymru.

Plaid wleidyddol Gymreig yw Plaid Cymru sy'n ymroddedig i greu Cymru decach a gwyrddach, lle mae gan bawb yr un cyfle i gyrraedd eu llawn botensial - yn annibynnol o lygredd San Steffan.

Parhau i ddarllen

Plaid yn rhybuddio y bydd Mesur Etholiadau San Steffan yn "niweidio democratiaeth a rhyddid pleidleiswyr"

Dywed AS Plaid Cymru Rhys ab Owen fod yn rhaid i Gymru amddiffyn hawliau pleidleisio a chreu system decach Gymreig

Parhau i ddarllen

Mae gan ein hargyfwng costau byw ateb gwyrdd

Ben Lake AS yn ysgrifennu ar gyfer y Sunday Times

Parhau i ddarllen

“Nid rhywbeth ar y gorwel yw’r argyfwng costau byw – mae yma ac mae’n real”

Plaid Cymru yn galw am gynllun gweithredu brys i fynd i'r afael ag argyfwng costau byw

Parhau i ddarllen