Y newyddion diweddaraf.

Adam Price yn galw am yr hawl i gynnal refferendwm ar ddyfodol cyfansoddiadol Cymru

“Dim mwy o lythyrau - mae angen i Gymru wneud i San Steffan eistedd i fyny a gwrando” yn dilyn cynlluniau llywodraeth y DU i ddileu cyfraith y Senedd

Parhau i ddarllen

Cleifion canser yn “cael eu gadael i lawr” gan “ddiffyg strategaeth ganser gynhwysfawr”

Plaid Cymru yn galw am fwy o eglurder a brys ar Gynllun Canser i Gymru

Parhau i ddarllen

AS Plaid Cymru i gyflwyno cyfraith i wahardd celwyddau o wleidyddiaeth

73% o’r cyhoedd yn cefnogi Mesur Celwyddau Liz Saville Roberts

Parhau i ddarllen

“Mater o amser yw hi cyn bydd Boris Johnson yn colli. Ond mae gan Lafur ddiffyg gweledigaeth. Yng Nghymru mae gennym ffordd arall.”

Annibyniaeth yw’r ateb i Gymru, meddai Liz Saville Roberts

Parhau i ddarllen

Polisi Prydau Ysgol am Ddim yn “Gam Enfawr Ymlaen” Tuag at Fynd i’r Afael â Thlodi Plant

Addewid allweddol Plaid Cymru yn etholiadau'r Senedd yn 2021 yn dechrau ei gweithredu o fis Medi eleni

Parhau i ddarllen

Ymgyrch dros ddatganoli darlledu gam yn nes

Mae ymgyrch Plaid Cymru i ddod â phwerau dros ddarlledu adref i Gymru gam yn nes ar ôl i banel arbenigol newydd baratoi'r ffordd ar gyfer datganoli pwerau cyfathrebu a darlledu i Gymru gael ei gyhoeddi heddiw.

Parhau i ddarllen

“Mae’r argyfwng costau byw yn mynnu sgwrs aeddfed am ein perthynas fasnachu gyda’n cymdogion agosaf.”

Ni fydd Llafur yn meiddio dweud y gwir: rhaid inni ail-ymuno â’r farchnad sengl er mwyn helpu ein heconomi, meddai Adam Price

Parhau i ddarllen

“Mae Cymru’n cynhyrchu bron i ddwywaith cymaint o ynni ag a ddefnyddiwn – gadewch i ni gymryd rheolaeth ohono i ostwng ein biliau”

Delyth Jewell AS yn ysgrifennu am yr angen i gymryd rheolaeth dros ein hynni cenedlaethol

Parhau i ddarllen

Costau byw: Galw am adfer y codiad o £20 i fudd-daliadau - Plaid Cymru

Y ffaith fod San Steffan yn gwrthod cyflwyno ‘system les barchus’ yn gwneud datganoli yn fwy o fater brys nag erioed, medd Hywel Williams AS  

Parhau i ddarllen

Codi’r gwastad: dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru - Plaid Cymru

Adroddiad gan bwyllgor o ASau yn arwain at alwadau eto am ddatganoli cronfeydd

Parhau i ddarllen