Y newyddion diweddaraf.

Ffigyrau newydd yn “trawsnewid y drafodaeth” ac yn hwb mawr i’r achos dros annibyniaeth i Gymru – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Blaid Cymru ac a gynhaliwyd gan academydd blaenllaw yn dangos y byddai bwlch cyllidol Cymru annibynnol yn ffracsiwn o’r ffigwr a adroddwyd yn flaenorol.

Parhau i ddarllen

£100m o fuddsoddiad mewn gofal plant diolch i Blaid Cymru

Ehangu graddol yn “achubiaeth” i deuluoedd yn ystod yr argyfwng costau byw - Heledd Fychan AS

Parhau i ddarllen

Toriadau treth i’r cyfoethog iawn - ymateb Plaid Cymru i'r gyllideb fechan

Ymateb Plaid Cymru i'r gyllideb.

Parhau i ddarllen

Prydau ysgol am ddim ar gyfer teuluoedd ar incwm isel i barhau yn ystod y gwyliau

Mae Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prydau ysgol am ddim yn parhau i gael eu darparu i blant o deuluoedd incwm isel yng Nghymru yn ystod gwyliau’r ysgol, hyd nes hanner tymor mis Chwefror y flwyddyn nesaf.

Parhau i ddarllen

“Mae gennych chi’r pwerau – defnyddiwch nhw” – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS yn herio Llywodraeth Cymru i weithredu ar argyfwng costau byw

Plaid Cymru yn galw am weithredu ar unwaith i helpu pobl Cymru

Parhau i ddarllen

Datganiad ar farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

Datganiadau swyddogol wedi marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn ymateb i waharddiad Undeb Rygbi Cymru ar ferched traws yn y gêm

Rhaid i’r corff chwaraeon dychwelyd i'r dull blaenorol o weithredu

Parhau i ddarllen

Cyhuddo Truss o ‘ochri gyda chwmnïau ynni mawr’

‘Tra bod mawrion y byd ynni yn gwneud elw mawr, hwy ddylent fod yntalu’r bil trwy dreth elw estynedig’

Parhau i ddarllen

Bydd diffyg gweithredu gan San Steffan yn difetha busnesau’n ariannol - Ben Lake

‘Angen lefel ffyrlo o gefnogaeth i fusnesau bach’ – Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Ni all plant dysgu heb fwyd maethlon yn eu boliau – ac mae gan Gymru gynllun i fynd i'r afael â hyn

Sioned Williams AS yn ysgrifennu am ein polisi arloesol i fwydo holl blant ysgolion cynradd

Parhau i ddarllen