Y newyddion diweddaraf.

“Mae’r argyfwng costau byw yn mynnu sgwrs aeddfed am ein perthynas fasnachu gyda’n cymdogion agosaf.”

Ni fydd Llafur yn meiddio dweud y gwir: rhaid inni ail-ymuno â’r farchnad sengl er mwyn helpu ein heconomi, meddai Adam Price

Parhau i ddarllen

“Mae Cymru’n cynhyrchu bron i ddwywaith cymaint o ynni ag a ddefnyddiwn – gadewch i ni gymryd rheolaeth ohono i ostwng ein biliau”

Delyth Jewell AS yn ysgrifennu am yr angen i gymryd rheolaeth dros ein hynni cenedlaethol

Parhau i ddarllen

Costau byw: Galw am adfer y codiad o £20 i fudd-daliadau - Plaid Cymru

Y ffaith fod San Steffan yn gwrthod cyflwyno ‘system les barchus’ yn gwneud datganoli yn fwy o fater brys nag erioed, medd Hywel Williams AS  

Parhau i ddarllen

Codi’r gwastad: dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru - Plaid Cymru

Adroddiad gan bwyllgor o ASau yn arwain at alwadau eto am ddatganoli cronfeydd

Parhau i ddarllen

"Hwb enfawr i ddemocratiaeth Cymru" - Plaid Cymru yn croesawu adroddiad allweddol ar ddiwygio'r Senedd wrth i'r Senedd gryfach symud gam yn nes

Bydd Senedd mwy a diwygiedig yn "hwb enfawr i ddemocratiaeth Cymru", yn ol Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Ystadegau brawychus yn dangos nad yw targedau y GIG yn cael eu cyrraedd o hyd

Mae Plaid Cymru yn galw am chwyldro yn y maes iechyd a gofal i wella amseroedd aros y Gwasanaeth Iechyd

Parhau i ddarllen

Mae angen Strategaeth Iechyd Menywod i Gymru

Mae ‘na fwlch cyfoeth rhwng y rhywiau – ond mae ‘na hefyd fwlch iechyd rhwng y rhywiau. Ac mae’n brifo menywod.

Parhau i ddarllen

“Maen nhw’n dweud bod diwrnod yn amser hir mewn gwleidyddiaeth..”

Delyth Jewell AS yn myfyrio ar yr etholiadau lleol.

Parhau i ddarllen

Cytundeb ar Senedd fwy â chydbwysedd rhywedd yn ‘hwb i ddemocratiaeth’

“Bydd rhai o ymrwymiadau maniffesto allweddol Plaid Cymru nawr yn cael eu gweithredu.”

Parhau i ddarllen

“Pleidleisiwch dros y Blaid er mwyn i ni allu gwneud gwahaniaeth” - Adam Price yn ennyn cefnogaeth ar drothwy Etholiadau Lleol

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price heddiw wedi annog pleidleiswyr ym mhob rhan o Gymru i gefnogi ei blaid yn y blwch pleidleisio ddydd Iau fel y gall barhau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol mewn cymunedau ledled y wlad.

Parhau i ddarllen