Y newyddion diweddaraf.

Ni all plant dysgu heb fwyd maethlon yn eu boliau – ac mae gan Gymru gynllun i fynd i'r afael â hyn

Sioned Williams AS yn ysgrifennu am ein polisi arloesol i fwydo holl blant ysgolion cynradd

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn adnewyddu’r galw am brydiau i ysgolion uwchradd am ddim

“Dyw tlodi ddim yn dod i ben ar ôl yr ysgol gynradd” – y Cynghorydd Darren Price, Arweinydd Cyngor Sir Gar

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn adnewyddu ei galwadau: “Peidiwch ddefnyddio tir amaethyddol ar gyfer coed”

“Rhaid dysgu gwersi” o’r “saga druenus” plannu coed

Parhau i ddarllen

Plaid yn ymateb i adroddiad pryderus Archwilio Cymru ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae Plaid Cymru wedi atgyfnerthu ei galwadau ar i Lywodraeth Cymru sicrhau “Cynllun B” ar gyfer darpariaeth gofal iechyd ar draws ogledd Cymru

Parhau i ddarllen

Neges Plaid Cymru i gymuned LHDTC+

“Ni ellir cael Cymru rydd nes bod pawb yn rhydd” – Adam Price AS yn ailddatgan cefnogaeth i gymuned LHDTC+ cyn Pride Cymru

Parhau i ddarllen

Argyfwng ynni: Gostyngwch y cap prisiau a’i rewi yn awr

‘Absenoldeb rhyfeddol yr arweinyddiaeth’ gan San Steffan yn ‘hollol anfaddeuol’, medd Liz Saville Roberts

Parhau i ddarllen

PLAID CYMRU YN LANSIO YMGYRCH ‘CYFEILLION PLAID’

Mae Plaid Cymru wedi lansio cynllun cefnogwyr newydd ‘Cyfeillion Plaid’ i alluogi pobl i gefnogi’r Blaid am ddim ond £5 y flwyddyn.

Parhau i ddarllen

Plaid yn lansio ymgyrch 'Cyfeillion' Plaid

Heddiw mae Plaid Cymru wedi lansio cynllun cefnogwyr newydd ‘Cyfeillion Plaid’ i alluogi pobl i gefnogi’r Blaid am ddim ond £5 y flwyddyn.

Parhau i ddarllen

Plaid yn galw am gefnogaeth estynedig i Eisteddfod Genedlaethol

“Bydd y creadigrwydd a’r arloesedd a feithrinir gan ein Eisteddfodau yn hollbwysig o ran llwyddiant Cymru yn y dyfodol” – Heledd Fychan AS

Parhau i ddarllen

Ffermwyr ifanc yn cael eu prisio allan o’r farchnad dir gan y llywodraeth

Mae Plaid Cymru yn datgelu bod Llywodraeth Cymru wedi prynu tir amaethyddol ar gyfer plannu coed – gan wthio ffermwyr lleol allan yn y broses

Parhau i ddarllen