Y newyddion diweddaraf.

Mae gan ein hargyfwng costau byw ateb gwyrdd

Ben Lake AS yn ysgrifennu ar gyfer y Sunday Times

Parhau i ddarllen

“Nid rhywbeth ar y gorwel yw’r argyfwng costau byw – mae yma ac mae’n real”

Plaid Cymru yn galw am gynllun gweithredu brys i fynd i'r afael ag argyfwng costau byw

Parhau i ddarllen

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn dweud bod y blaid yn "barod i wneud gwahaniaeth" yn 2022 wrth iddo gyhoeddi ad-drefnu o’i dîm yn y Senedd

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dweud bod ei blaid yn "barod i wneud gwahaniaeth go iawn" yn 2022 wrth iddo gyflwyno ei dîm yn y Senedd ar ei newydd wedd.

Parhau i ddarllen

Ymrwymiadau yng nghyllideb ddrafft Cymru yn “newid bywydau pobl er gwell” - Plaid Cymru

... ond Cymru yn parhau i fod ar ei cholled o dan rym San Steffan meddai llefarydd cyllid y blaid Llyr Gruffydd AS.

Parhau i ddarllen

Angen system loches seiliedig ar ddynoliaeth – nid gelyniaeth

Plaid Cymru yn ceisio gorfodi San Steffan i orfodi San Steffan i wneud i’r Mesur Gwrth-Ffoaduriaid gyd-fynd â chynllun Cymru fel Cenedl Lloches

Parhau i ddarllen

Peidio rhannu brechlynnau yn “foesol anghywir”

“Brechlynnau byd-eang yw’r allwedd i atal ‘amrywiolion sy’n peri pryder’ – dyma’r gwirionedd anochel” – Heledd Fychan AS

Parhau i ddarllen

Cytunwyd ar Raglen Lywodraeth i adeiladu’r genedl

Rhaid i’n Senedd gael y grym i ymgymryd â’r rôl y bydd yn anochel yn ei chwarae yn y degawdau i ddod fel cartref i ddemocratiaeth Gymreig a deddfwrfa gwladwriaeth Gymreig annibynnol yn y dyfodol

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am fesurau i leihau dyled aelwydydd

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru i weithredu i leihau dyledion cartrefi y gaeaf hwn.

Parhau i ddarllen

Cytundeb Cydweithio gael ei lofnodi

Heddiw, mae’r Prif Weinidog ac Arweinydd Plaid Cymru wedi llofnodi’r Cytundeb Cydweithio, gan nodi dechrau partneriaeth dair blynedd.

Parhau i ddarllen

Aelodau Plaid Cymru yn pleidleisio O BLAID y Cytundeb Cydweithredu â Llywodraeth Cymru

Y cynnig i gynhadledd Plaid Cymru yn pasio gyda mwyafrif llethol o blaid

Parhau i ddarllen