Y newyddion diweddaraf.

Cyfle olaf Boris Johnson i ddod o hyd i’w gydwybod

Rhaid i’r Prif Weinidog ddefnyddio ei araith cynhadledd i gyhoeddi tro pedol ar Gredyd Cynhwysol - Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

“Rydych chi i fod yn llywodraeth partneriaeth gymdeithasol – pam nad ydych chi'n ei ymarfer?” – Adam Price AS

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi cyhuddo llywodraeth Cymru o siomi staff y GIG, wedi i bob un o’r pedwar undeb GIG mwyaf bleidleisio i wrthod y cynnig cyflog o 3 y cant.

Parhau i ddarllen

“Mae'r system yn llanast” - Plaid Cymru yn galw am eglurder ar reolau ar gyfer ysgolion

Sian Gwenllian AS yn dweud bod rhaid i’r llywodraeth “ymateb i bryderon cynyddol gan rieni, athrawon a disgyblion”

Parhau i ddarllen

Argyfwng tanwydd: Dylai gweithwyr allweddol fod am oes – nid dim ond ar gyfer y Nadolig

‘Trychineb’ system fewnfudo wedi Brexit yn arwain at alwadau am ddatganoli polisi mudo datganoledig

Parhau i ddarllen

Mae’r defnydd o gyfreithiau troi allan ‘heb fai’ yn “amheus”

Plaid Cymru yn galw am weithredu’r Ddeddf Rhentu “o’r diwedd” – bum mlynedd ar ôl iddi gael ei phasio

Parhau i ddarllen

Rhaid i’r Torïaid ‘roi ideoleg wrth-mewnfudo o’r neilltu’ er mwyn datrys argyfwng y gadwyn gyflenwi

AS y Blaid yn galw ar Lywodraeth y DG i weithredu wrth i brinder o yrwyr HGV droi’n argyfwng

Parhau i ddarllen

Pedwar Mantais i Wythnos Pedwar Diwrnod

Llai o oriau. Yr un cyflog. Dyma'r math o ddyfodol iwtopaidd mae Plaid Cymru yn brwydro drosto.

Parhau i ddarllen

Wythnos pedwar diwrnod gyda “manteision” honna Plaid Cymru

“Mae angen meddwl yn radical am yr effeithiau ar ôl y pandemig, ond chwyldro cyn-awtomeiddio – gallai Cymru arwain y ffordd” – Luke Fletcher AS

Parhau i ddarllen

Sgandal arall i uned iechyd meddwl Betsi sy’n dweud fod symud allan o fesurau arbennig yn “gynamserol”

“Rhaid i gyfrifoldeb fod gyda Llywodraeth Cymru” meddai Rhun ap Iorwerth AS, wrth i chwythwr chwiban ddatgelu bod y prif reolwyr wedi cael eu hadleoli yn dilyn marwolaeth cleifion

Parhau i ddarllen

Galwad Plaid Cymru am ysgol feddygol ar gyfer gogledd Cymru ‘gam yn nes’

AS Plaid Cymru dros Arfon Sian Gwenllian yn dathlu cyhoeddiad ar raglen hyfforddi myfyrwyr meddygol

Parhau i ddarllen