Y newyddion diweddaraf.

Codi cyfalaf i ariannu prosiectau datgarboneiddio – Plaid Cymru yn galw am Fond Gwyrdd Cymreig

Mae Plaid Cymru wedi galw am Fond Gwyrdd Cymreig i alluogi buddsoddiad cyfalaf yn economi Cymru

Parhau i ddarllen

Cynghorydd Sir a chyn-ymgeisydd Senedd y Blaid Werdd yn ymuno â Phlaid Cymru

Mae unig Gynghorydd Sir y Blaid Werdd yng Nghymru, Emily Durrant, wedi cyhoeddi ei bod wedi ymuno â Phlaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Costau byw, hinsawdd, swyddi: y tri phrawf ar gyfer Cyllideb San Steffan heddiw

Plaid Cymru yn amlinellu gofynion cyn datganiad y Canghellor

Parhau i ddarllen

£1.3m o gronfeydd plannu coed wedi mynd i ymgeiswyr tu allan i Gymru

Plaid Cymru yn galw am roi terfyn ar “cipio tir”

Parhau i ddarllen

Talu i wylio rygbi yn gosod “cynsail peryglus”

Plaid Cymru yn galw am ddarlledu holl gemau rygbi Cymru yn fyw ar S4C

Parhau i ddarllen

Argyfwng: Sefyllfa ddifrifol sydd angen gweithredu ar unwaith

“Os ydym mewn natur ac argyfyngau yn yr hinsawdd, ble mae’r brys?” - Delyth Jewell AS

Parhau i ddarllen

“Rydym mewn argyfwng, ond does dim brys”

Plaid Cymru yn beirniadu difaterwch y llywodraeth yn dilyn datgan argyfyngau natur ac hinsawdd

Parhau i ddarllen

Cyfle olaf Boris Johnson i ddod o hyd i’w gydwybod

Rhaid i’r Prif Weinidog ddefnyddio ei araith cynhadledd i gyhoeddi tro pedol ar Gredyd Cynhwysol - Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

“Rydych chi i fod yn llywodraeth partneriaeth gymdeithasol – pam nad ydych chi'n ei ymarfer?” – Adam Price AS

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi cyhuddo llywodraeth Cymru o siomi staff y GIG, wedi i bob un o’r pedwar undeb GIG mwyaf bleidleisio i wrthod y cynnig cyflog o 3 y cant.

Parhau i ddarllen

“Mae'r system yn llanast” - Plaid Cymru yn galw am eglurder ar reolau ar gyfer ysgolion

Sian Gwenllian AS yn dweud bod rhaid i’r llywodraeth “ymateb i bryderon cynyddol gan rieni, athrawon a disgyblion”

Parhau i ddarllen