Y newyddion diweddaraf.

Angen ymchwiliad cyhoeddus i lanast arholiadau eleni er mwyn “dysgu gwersi” ar gyfer y dyfodol meddai Plaid Cymru

Sian Gwenllian AS a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg yn galw am ymchwiliad cyhoeddus i sut mae Llywodraeth Cymru wedi delio â llanast graddio ysgolion a cholegau

Parhau i ddarllen

Angen ymchwiliad cyhoeddus i lanast arholiadau eleni er mwyn “dysgu gwersi” ar gyfer y dyfodol meddai Plaid Cymru

Sian Gwenllian AS a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg yn galw am ymchwiliad cyhoeddus i sut mae Llywodraeth Cymru wedi delio â llanast graddio ysgolion a cholegau

Parhau i ddarllen

Bydd y penderfyniad ynglŷn â BTEC yn cael “sgil-effeithiau difrifol” ar filoedd o ddisgyblion o Gymru, rhybuddia Siân Gwenllian AS.

‘Unwaith eto mae myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau galwedigaethol yn cael eu gwneud i deimlo fel Cinderellas system addysg Cymru.’ 

Parhau i ddarllen

“Buddugoliaeth i bobl ifanc Cymru” meddai Plaid yn sgil tro pedol Llywodraeth Cymru

Wrth ymateb i’r tro pedol mawr gan Lywodraeth Cymru y bydd pob gradd Safon Uwch a TGAU yn seiliedig ar asesiadau athrawon yn hytrach nag ar algorithmau, dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Siân Gwenllian AS,  

Parhau i ddarllen

Mae’n hanfodol cael proses apelio annibynnol ac am ddim er mwyn sicrhau tegwch canlyniadau Safon Uwch

Mae Siân Gwenllian wedi dweud na ddylai unrhyw berson ifanc ddioddef oherwydd system ddiffygiol

Parhau i ddarllen

Rhai osgoi creu gofid tebyg ar gyfer disgyblion TGAU

Dim mwy o newidiadau unfed-awr-ar-ddeg ar gyfer myfyrwyr sy'n aros am eu canlyniadau medd Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Plaid yn ymateb i ymgynghoriad ar gynigion ‘cipio grym’ San Steffan

Mae Plaid Cymru heddiw (10 Gorffenaf), wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth San Steffan ar Farchnad Fewnol y DG.

Parhau i ddarllen

Hyd at 60% o bobl methu fforddio prynu tai yn lleol

Plaid Cymru yn galw am becyn o fesurau brys i gael rheolaeth dros argyfwng ail gartrefi

Parhau i ddarllen

Mae angen i lais y sector gofal gael ei glywed

Plaid Cymru yn galw am fwy o atebolrwydd i'r sector gofal ar lefel Llywodraeth Cymru

Parhau i ddarllen

Plaid yn galw am ymyrraeth wrth i achosion cofid-19 gynyddu yng Ngogledd Cymru

Mae AS Gogledd Cymru Llŷr Gruffydd yn dweud fod ffigyrau gan y Bwrdd Iechyd sy’n dangos cynnydd mewn achosion cofid-19 yn Wrecsam ac o fewn Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn “arwydd wael nad yw’r haint o dan reolaeth”

Parhau i ddarllen