Y newyddion diweddaraf.

“Bradychu difrifol” o ffermwyr Cymru gan gytundeb masnach “amgylcheddol anllythrennog”

AS Plaid Cymru yn galw am frand ‘Gwnaed yng Nghymru’

Parhau i ddarllen

Penodi Carl Harris yn Brif Weithredwr Plaid Cymru

Yn dilyn proses recriwtio gystadleuol a chynhwysfawr, mae Carl Harris wedi ei benodi’n Brif Weithredwr newydd Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am Gronfa Gymorth Awyru i helpu i atal lledaeniad Covid

"Rhaid i ni ddefnyddio'r holl offer sydd ar gael i ni i gadw plant yn ddiogel" – Sian Gwenllian

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am “benderfyniad cywir” ar rannu brechlyn

Mae Plaid Cymru wedi ychwanegu at alwadau gan elusennau Cymraeg dan arweiniad Oxfam Cymru i Brif Weinidog Cymru annog Prif Weinidog y DU i rannu gwybodaeth a thechnoleg brechlyn covid â gwledydd incwm isel.

Parhau i ddarllen

Gwerthwyd “bron i hanner” o stoc dai Dwyfor Meirionnydd fel ail gartref y llynedd yn ol ystadegau newydd

“Mae hwn yn argyfwng fydd yn dinistrio cymunedau oni chymerir camau brys” - Mabon ap Gwynfor AS – Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Cynllun Llafur i daclo ail gartrefi yn "wan" meddai Plaid Cymru

Wrth ymateb i gynllun Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag ail gartrefi a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth 6 Gorffennaf 2021), meddai Llefarydd Tai Plaid Cymru, Mabon ap Gwynfor AS,

Parhau i ddarllen

Rhowch dâl teg i staff y gwasanaeth iechyd nawr - Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canfyddiadau adolygiad cyflog y GIG a gwneud iawn am eu haddewidion am wobr ariannol

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i “ddal i fyny” ar argyfwng natur

Delyth Jewell AS yn arwain galwad am dargedau adfer natur sy’n gyfreithiol rwymol

Parhau i ddarllen

Bil i ddatganoli Ystad y Goron i gadw elw o adnoddau naturiol Cymru yng Nghymru

Yr wythnos hon, cyflwynodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, Fesur Stad y Goron (Datganoli i Gymru) i Dŷ’r Cyffredin, fyddai’n caniatáu i Gymru elwa ar fanteision ariannol gwyrdd yn ôl yr AS.

Parhau i ddarllen

“Rhybudd – gall y cynnwys niweidio ysgyfaint y blaned”

Plaid Cymru yn galw am rybuddion iechyd ar gynnyrch sy’n achosi’r niwed mwyaf i’n planed

Parhau i ddarllen