Y newyddion diweddaraf.

Ymgais San Steffan i gipio grym dros ddŵr yn ‘adlais pryderus’ o Dryweryn

Mae bwriad Llywodraeth San Steffan i roi pwerau iddynt eu hunain dros seilwaith dŵr yng Nghymru trwy Fesur y Farchnad Fewnol yn adlais pryderus o foddi Tryweryn, medd Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Annibyniaeth yw’r “unig ddatrysiad” i atal San Steffan rhag cipio grym unwaith ac am byth meddai Arweinydd Plaid Adam Price yn dweud

Rhaid i Llywodraeth Llafur wneud mwy nag mynegi “geiriau gwag” am ddatganoli

Parhau i ddarllen

Mesur y Farchnad Fewnol: Y DU ar lwybr i ddod yn esgymun yn rhyngwladol

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan Liz Saville Roberts AS wedi dweud fod cynigion y gallai Llywodraeth y DG ddefnyddio Mesur y Farchnad Fewnol i geisio tanseilio Cytundeb Ymadael yr UE “mor wirion ag y mae’n beryglus”.

Parhau i ddarllen

Mesur y Farchnad Fewnol “yn gwatwar datganoli” rhybuddia Plaid

Rhaid i Lywodraeth Lafur beidio â chydweithredu â Llywodraeth San Steffan ar y Mesur Marchnad Fewnol nes ei bod yn “sylfaenol” yn newid ei dull, meddai Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Galw am Gynllun Gwarantu Cyflogaeth Ieuenctid

Byddai Plaid Cymru yn blaenoriaethu creu swyddi i bobl ifanc sy'n gadael addysg amser llawn

Parhau i ddarllen

Cynllun ‘Kickstart’: Y Torïaid yn ffafrio eu cyfeillion mewn busnesau mawr yn hytrach na BBaCh Cymru

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams, heddiw wedi galw ar Lywodraeth y DG i newid y gofyniad dan y Cynllun Kickstart newydd i fusnesau bychain ddarganfod canolwyr er mwyn bod yn gymwys.

Parhau i ddarllen

Galw am brofion Coronafeirws rheolaidd mewn ysgolion

“Os yw'n ddigon pwysig i'n pêl-droediwr, dylai fod yn ddigon pwysig i'n hathrawon” - Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

"Dylai’r adroddiad yma ein stopio’n stond" - Delyth Jewell AS

Adroddiad yn canfod fod lefelau lles plant yng Nghymru yn un o’r isaf

Parhau i ddarllen

“Peidiwch â dadwneud y daioni o'r cynllun ffyrlo”

Mae Plaid Cymru yn galw am fwy o gefnogaeth i sector twristiaeth ac adloniant Cymru wrth i'r cynllun ffyrlo ddod i ben

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am Ddadl yr Arweinwyr

“Mae rhannu a herio syniadau yn rhan annatod o'n democratiaeth”

Parhau i ddarllen