Y newyddion diweddaraf.

Rhaid i'r sector iechyd a gofal roi "chwarae teg" i'w weithwyr, mae Plaid Cymru wedi dweud

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i'r data diweddaraf ar absenoldebau staff y GIG

Parhau i ddarllen

Galw ar lywodraethau'r DU a Chymru i amddiffyn y “mwyaf agored i niwed” rhag aeaf o galedi economaidd

Plaid Cymru yn rhybuddio am fygythiad driphlyg wrth i deuluoedd Cymru wynebu gaeaf o ddyled a thlodi wrth i filiau godi a’r ychwanegiad i Gredyd Cynhwysol gael ei dorri

Parhau i ddarllen

Argyfwng hinsawdd: “Dim mwy oedi, dim mwy o ragrith, a dim mwy o gemau gwleidyddol”

Plaid Cymru yn annog llywodraethau i weithredu ar frys mewn ymateb i adroddiad yr IPCC

Parhau i ddarllen

“Gyda mwy o ryddid rhaid cael myfyrdod”

Plaid Cymru yn galw am sicrwydd bod gwersi wedi cael eu dysgu gan lywodraeth

Parhau i ddarllen

“Mae pobl Cymru yn haeddu gwell na bod yn bennod mewn ymchwiliad gohiriedig i’r DU”

Plaid Cymru yn adnewyddu galwadau am ymchwiliad COVID sy’n benodol i Gymru

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn codi “pryderon dwfn” a fydd yr holl weithwyr iechyd ar £9.50 yn derbyn codiad cyflog o 3%

“Mae’r ffiasgo cyflog GIG hwn yn enghraifft o roi gydag un llaw, a mynd â’r llall” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

"Dylai gweithwyr iechyd a gofal yng Nghymru fod â masgiau FFP3" – Plaid Cymru

Credir bod masgiau FFP3 hyd at gant y cant yn effeithiol o ran atal heintiadau Covid-19

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am bwll nofio maint Olympaidd i ogledd Cymru

Mae chwe aelod o dîm Nofio Cymru wedi ennill lle yn y Gemau Olympaidd eleni – record newydd

Parhau i ddarllen

Ni all plant ysgol ddysgu os ydynt yn llwglyd

Sioned Williams AS, llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb, yn ysgrifennu am gydraddoldeb economaidd, tlodi plant a phrydau ysgol am ddim

Parhau i ddarllen

‘Nid yn ein henw ni’ – Cymru’n sefyll i fyny yn erbyn deddfwriaeth ‘greulon’ Priti Patel ar loches

Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan yn ymuno gydag ymgyrchydd dros ffoaduriaid yn erbyn y Mesur Ffiniau

Parhau i ddarllen