Heddiw mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o adael Cymru ag “etifeddiaeth economaidd druenus” o ganlyniad i fethu â chefnogi busnesau brodorol Cymru a chreu swyddi â chyflog da ar ôl 22 mlynedd mewn grym.

Dywedodd Adam Price fod Cymru wedi cael ei “chloi i mewn” i economi cyflog isel oherwydd diffyg cymhwysedd economaidd Llafur ynghyd â’u diffyg uchelgais o ran sefyll i fyny i San Steffan a mynnu mwy o bwerau.

Ychwanegodd y byddai llywodraeth Plaid yn mabwysiadu mantra “swyddi, swyddi, swyddi”, ac ailadroddodd sut y byddai cynlluniau ei blaid i greu hyd at 60,000 o swyddi mewn sectorau allweddol fel gwasanaethau cyhoeddus, seilwaith ac ynni yn “trawsnewid ein gwlad”.

Dywedodd Mr Price:

“Mae gan Plaid Cymru gynllun a fydd yn trawsnewid ein gwlad. Mae gennym gynllun a fydd yn trawsnewid yr economi, gan greu swyddi o safon ym mhob cymuned - dod â diweithdra ymhlith pobl ifanc i ben, dod â newyn plant i ben, dod â digartrefedd a thâl tlodi i ben.

“Am nifer o flynyddoedd, mae ffigurau diweithdra cymharol isel wedi cuddio un o broblemau economaidd gwaethaf Cymru - tâl tlodi. Mae gweithwyr o Gymru yn dal i ennill tua £ 50 yn llai yr wythnos na'u cymheiriaid yn Lloegr a'r Alban.

“Dyma etifeddiaeth economaidd druenus 22 mlynedd o Lafur wrth y llyw sydd, yn bendant, wedi methu â darparu swyddi â sgiliau uchel, â chyflog da ym mhob rhan o Gymru.

“Mae’r pandemig wedi gwaethygu’r broblem hon trwy arwain at filoedd o bobl yn colli eu bywoliaeth ac yn gyrru llawer o fusnesau eraill i’r eithaf.

“Byddai llywodraeth Plaid Cymru nid yn unig yn creu mwy o swyddi gyda’n cynlluniau i gyflogi hyd at 60,000 o bobl mewn rolau cynaliadwy fel mewn gwasanaethau cyhoeddus, seilwaith ac ynni ond yn hanfodol swyddi a fyddai’n rhoi mwy o arian ym mhocedi pobl.

“O Aston Martin i Ineos, mae Llafur wedi mynd ar ol corfforaethau byd-eang dro ar ôl tro wrth esgeuluso cwmnïau Cymreig sydd gyda’r potensial i ffynnu a chreu cyflogaeth ystyrlon i bobl yn eu cymunedau lleol.

“Byddai llywodraeth Blaid yn mabwysiadu mantra “swyddi, swyddi, swyddi ”, gan wneud iawn am y blynyddoedd coll y mae Cymru wedi bod dan glo mewn economi cyflog isel oherwydd ymdriniaeth anghymwys Llafur a’u diffyg uchelgais wrth sefyll i fyny i San Steffan a mynnu mwy o ysgogiadau economaidd.

“Dim ond pan fydd gan Gymru Brif Weinidog sy’n barod i gymryd cyfrifoldeb personol am yr economi ac arwain llywodraeth sy’n cael ei hofni a’i pharchu gan San Steffan, na chaiff ei hesgeuluso a’i hanwybyddu, y bydd hyn yn newid.