Y newyddion diweddaraf.

Ymgeisydd Heddlu yn beirniadu Llywodraeth ‘greulon’ a ‘ffyrnig’ y DG ar drais domestig

Plaid Cymru yn ymrwymo i wrthwynebu styfnigrwydd San Steffan dros y Mesur Cam-drin Domestig

Parhau i ddarllen

Plaid yn addo ‘rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol’ i ddod â “Lladrad Trên” Cymru i ben

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi addo heddiw y byddai llywodraeth Plaid yn dod â “Lladrad Trên” San Steffan i ben trwy fuddsoddi mewn creu rhwydwaith reilffordd wirioneddol genedlaethol i Gymru.

Parhau i ddarllen

Plaid i daclo argyfwng tai gyda cynlluniau ar gyfer 50,000 o gartrefi fforddiadwy

Heddiw (dydd Mercher 28 Ebrill), mae ymgeisydd Etholiad Senedd Plaid Cymru ar gyfer Caerffili, Delyth Jewell, wedi nodi addewid ei phlaid i lansio “y rhaglen adeiladu tai cyhoeddus fwyaf ers hanner can mlynedd” i helpu’r miloedd o aelwydydd sydd ar restrau aros tai ledled Cymru ar hyn o bryd.

Parhau i ddarllen

Gall ewyllys wleidyddol ddileu tlodi plant - Plaid Cymru

Dim ond trwy ethol llywodraeth Plaid Cymru y bydd gweld gweithredu ar unwaith i helpu 180,000 o blant sy'n byw mewn tlodi, meddai ymgeisydd y Senedd ar gyfer Caerffili Delyth Jewell.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn cadarnhau’r nod hirdymor o hyfforddiant prifysgol am ddim gan ddechrau gyda chap ffioedd is

Heddiw (dydd Llun 26 Ebrill), mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi cadarnhau nod hirdymor ei blaid o wneud addysg prifysgol yn rhad ac am ddim eto, gan ddechrau gyda chap is ar ffioedd.

Parhau i ddarllen

Maniffesto Busnes Plaid yn addo benthyciadau di-log i ‘gyflymu adferiad wedi Covid’

Heddiw (dydd Sul 25 Ebrill 2021) mae Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru, wedi lansio Maniffesto Busnes ei blaid, gan nodi cynlluniau uchelgeisiol i greu “economi ddoethach”.

Parhau i ddarllen

Byddai cais Gemau'r Gymanwlad yn rhoi hwb i Gymru ar lwyfan chwaraeon y byd

Mae ymgeisydd Etholiad Senedd Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wedi cyhoeddi heddiw y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cynnig i Gymru gynnal Gemau’r Gymanwlad naill ai yn 2030 neu 2034, gan roi hwb i economi Cymru a phroffil y genedl ar lwyfan chwaraeon y byd.

Parhau i ddarllen

Polisi prydau ysgol am ddim Plaid i fynd i’r afael â methiannau Llafur ar dlodi plant

Heddiw mae Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru ac ymgeisydd Etholiad Senedd ar gyfer Arfon, Siân Gwenllian, wedi nodi sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio tuag at ddarparu prydau ysgol am ddim i blant yng Nghymru, gan helpu i gau'r bwlch cyrhaeddiad a mynd i'r afael â thlodi plant.

Parhau i ddarllen

Llywodraeth Plaid Cymru i dorri'r dreth gyngor ar gyfer miloedd o aelwydydd Cymru

Heddiw mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi amlinellu sut y bydd miloedd o aelwydydd Cymru yn gweld toriad yn eu treth gyngor o dan gynlluniau’r blaid i ddiwygio’r system “annheg a hen ffasiwn” gyfredol.

Parhau i ddarllen