Newyddion

Plaid yn darganfod nad oedd tasglu Ford y Llywodraeth wedi cyfarfod “am 9 mis” cyn y cyhoeddiad cau

stream_img_(1).jpg

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn beirniadu anweithgarwch y llywodraeth dros dasglu Ford

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffordd Liniaru’r M4: San Steffan yn cefnu ar eu haddewid ar Gyllideb Cymru

WhatsApp_Image_2019-03-15_at_11.25.55_AM.jpeg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi codi pryderon difrifol ynghylch arwyddion y gallai Llywodraeth San Steffan gefnu ar eu haddewid i ganiatáu i Lywodraeth Cymru fenthyca arian i fuddsoddi mewn seilwaith.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diwrnod Ffoaduriaid y Byd: Rhaid i Lywodraeth y DG ganiatáu i blant gael eu hail-uno â’u teuluoedd

Ben_Lake_-_Conf_image.jpg

Ar Ddiwrnod Ffoaduriaid y Byd, mae AS Plaid Cymru, Ben Lake wedi galw ar i Lywodraeth San Steffan ganiatáu i ffoaduriaid o blant yn y DG gael eu hail-uno â’u teuluoedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cystadleuwyr arweinyddiaeth Dorïaidd yn ‘hysbyseb ar gyfer annibyniaeth i Gymru'

43408549800_228bea19d9_k.jpg

“Mae’n ymddangos mai annibyniaeth i Gymru yw ein hunig ffordd allan”, dywedodd Arweinydd San Steffan Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, yn dilyn cadarnhau’r ddau ymgeisydd olaf yn ras arweinyddiaeth y Ceidwadwyr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw i ddirymu rheoliadau diffygiol gofal iechyd yn y Gymraeg

arms-care-check-905874.jpg

Hawliau pobl mwyaf bregus cymdeithas i gael gwasanaethau iechyd yn eu hiaith eu hun yn y fantol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw am eglurder ar ddysgu Hanes Cymru yn y cwricwlwm newydd

33182209216_be8d9bb708_o.jpg

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r Iaith Gymraeg Sian Gwenllian AC wedi galw am sicrwydd y bydd hanes Cymru yn rhan ganolog o’r cwricwlwm newydd i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn beirniadu rheoliadau’r Gymraeg mewn iechyd yn “eilradd”

ap.png

Pobl sydd yn dymuno derbyn darpariaeth iechyd drwy’r Gymraeg dan anfantais yn ol Adam Price

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae angen deddfwriaeth i gefnogi gofalwyr yng Nghymru

adult-care-close-up-1251177.jpg

Mewn byd delfrydol byddai plentyndod bob person ifanc yn un heb straen a heb bryder.

Nid dyna fyd y rhan fwyaf o ofalwyr ifanc yn anffodus.

Sian Gwenllian AC, Plaid Cymru sy'n dadlau fod angen deddfwriaeth i gefnogi ein gofalwyr ifanc yng Nghymru. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw am ail-fuddsoddi’r cyllid o £1.4bn i’r m4 a ddilëwyd yn rhwydwaith trafnidiaeth Cymru

40279180992_eda3f26b39_o.jpg

Gall Casnewydd fod yn ‘gatalydd’ i fuddsoddiad ledled Cymru mewn trafnidiaeth gynaliadwy, medd Rhun ap Iorwerth AC

Darllenwch fwy
Rhannu

Trwyddedau teledu: Mae’r llywodraeth yn “marchnata llymder allan”

37580576580_a133ea2836_k.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y DDCMS, Ben Lake AS, wedi dweud fod Llywodraeth San Steffan wedi “marchnata llymder allan” i’r BBC yn dilyn y cyhoeddiad na fydd darlledwr y DG bellach yn cynnig trwyddedau teledu am ddim i bawb dan 75.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd