Newyddion

Bydd cynllun tri-phwynt Plaid Cymru yn dileu ‘mannau gwan’ band eang erbyn 2025

35294907142_956ece2421_k.jpg

Mae Plaid Cymru heddiw wedi datgelu cynllun tri-phwynt i ddileu mannau gwan band eang o Gymru erbyn 2025. Bydd y blaid yn gwneud hynny trwy wrando ar bryderon y diwydiant a mynd at wraidd y problemau a wynebir gan ddarparwyr telathrebu wrth geisio gosod band eang ffibr llawn mewn ardaloedd anodd eu cyrraedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Dylem aros yn yr UE er mwyn sicrhau fod y DG yn gallu atal y cytundeb masnach gyda chyfundrefn erchyll Bolsonaro’ – Delyth Jewell AC

Forest_Burning_Free_Copyright.png

Aros yn yr UE yw’r unig ffordd y gall y Deyrnas Gyfunol (DG) sicrhau feto dros y cytundeb masnach newydd rhwng yr UE a gwledydd de America, yn ôl Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gysylltiadau Rhyngwladol Delyth Jewel AC.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Dylem aros yn yr UE er mwyn sicrhau fod y DG yn gallu atal y cytundeb masnach gyda chyfundrefn erchyll Bolsonaro’ – Delyth Jewell AC

_106115323_de27-4.jpg

Plaid Cymru yn dadlau bod angen aros yn yr UE er mwyn sicrhau bod ein gwerthoedd amgylcheddol a chymdeithasol yn cael eu hadlewyrchu ar y llwyfan rhyngwladol

Darllenwch fwy
Rhannu

A yw Jeremy Corbyn yn anwybyddu'r ffaith fod ei blaid ei hun mewn llywodraeth yng Nghymru, neu ddim ond yn wleidyddol anllythrennog?

Bethan.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Jeremy Corbyn o anwybyddu'r ffaith fod ei blaid ei hun mewn llywodraeth yng Nghymru ac y gallasai weithredu ar ddigartrefedd a thlodi pe bai'n dymuno gwneud, wrth i Mr Corbyn ymweld â'r Gŵyr heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood yn cyhudddo swyddfa gartref y DG o ‘erlid’ ceiswyr lloches LGBT

4221396001_5843889775001_5843888815001-vs.jpg

Mae gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros gyfiawnder cymdeithasol, Leanne Wood AC wedi cyhuddo Swyddfa Gartref y DG o erlid pobl LGBT sy’n ceisio lloches yn y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid dal prif weithredwr bwrdd iechyd a adawodd ei swydd dan gwmwl i gyfrif, medd y blaid

HMJ.jpg

Allison Williams yn gadael ei swydd fel Prif Weithredwr bwrdd iechyd yn dilyn sgandal Cwm Taf

Darllenwch fwy
Rhannu

Ailadrodd galwadau am gefnogaeth i ysgolion yn sgil canlyniadau TGAU

IMG_0697.JPG

Mae Plaid Cymru wedi ailadrodd galwadau i sicrhau fod ysgolion yn derbyn cyllid “digonol” ar ôl gwella perfformiad TGAU cyffredinol yng Nghymru eleni.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am Swyddfa Cyllido Teg i ymdrin ag anghydraddoldeb yn y DG

Jonathan_Edwards1.jpg

Angen corff annibynnol i ymdrin â gwahaniaethau enfawr mewn cyfoeth

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i ystadegau newydd ar farwolaethau drwy gyffuriau

stream_img.jpg

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Thai, Leanne Wood AC,

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn llongyfarch “sêr dyfodol Cymru” wrth i Gymru berfformio'n well na Lloegr a gogledd Iwerddon gyda graddau A *

IMG_0693_1_.JPG

Mae Plaid Cymru wedi canmol pobl ifanc wrth i Gymru weld ei chanlyniadau Safon Uwch A * gorau erioed ers 2010.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd