Newyddion

Rhun ap Iorwerth yn galw am Uwch Gynhadledd i drafod heriau sy'n wynebu economi Cymru

43407852330_fb4c09bf47_k.jpg

Gan amlygu’r heriau sy’n wynebu pob rhan o economi Cymru ar hyn o bryd - yn enwedig oherwydd yr ansicrwydd ynghylch Brexit - mae llefarydd Plaid Cymru ar yr Economi a Chyllid Rhun ap Iorwerth wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynnull uwch-gynhadledd i drafod yr heriau sy’n wynebu economi’r wlad yn y dyfodol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Prif Weindiog yn cytuno edrych ar gynnig Plaid i ddatganoli rheolaeth dros les

30282101087_a47d975361_k_(1).jpg

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cytuno i ‘edrych i mewn’ i ddatganoli gweinyddu lles mewn buddugoliaeth nodedig i’r cynnig gan Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diffyg gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yn gorfodi mamau fyndi wardiau seiciatrig heb eu babanod

44499210124_0aa71eff2c_k.jpg

Mae diffyg gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yng ngogledd Cymru yn gorfodi i famau gael eu derbyn i wardiau seiciatrig heb eu babanod.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn rhoi teyrnged i’r ‘seren ddisgleiriaf’ Steffan Lewis

Gyda’r tristwch mwyaf mae teulu Steffan Lewis AC wedi gofyn i ni gadarnhau y bu i’n cyfaill a’n cydweithiwr annwyl Steffan Lewis farw’n dawel heddiw, yn Ysbyty Ystrad Fawr yn Ystrad Mynach.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfarfod Gweinidog Gweriniaeth Iwerddon dros Faterion Ewropeaidd i drafod dyfodol masnach

0122584.jpg

Roedd y llif masnach gref barhaus rhwng Cymru a Gweriniaeth Iwerddon a pheryglon senario Brexit Heb Gytundeb ar yr agenda wrth i'r Arweinydd Adam Price a'r Gweindiog Cysgodol dros yr Economi a'r Aelod Cynulliad Plaid Cymru Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, gyfarfod â'r Gweinidog Gwladol dros Faterion Ewropeaidd Helen McEntee yn Nulyn yr wythnos diwethaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Undeb Celtaidd 'yn rheidrwydd' waeth beth fydd yn digwydd i Brexit

30219200567_30c66c2c7b_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dweud fod angen ‘llawer mwy o gydweithrediad’ rhwng y cenhedloedd Celtaidd waeth beth fydd yn digwydd gyda Brexit ac awgrymodd Fanc Datblygu Celtaidd ar gyfer prosiectau buddsoddi ar y cyd mewn  seilwaith ynni, trafnidiaeth a chyfathrebu.   

Darllenwch fwy
Rhannu

Llanast llwyr yn San Steffan yn dangos mai’r bobl, nid y Senedd, ddylai benderfynu

Llywodraeth yn chwalu, Senedd wedi’i pharlysu a chyfansoddiad yn llanast llwyr

Mae Hywel Williams AS, llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, wedi dweud fod y llanast yn San Steffan yn cadarnhau mai’r bobl, nid gwleidyddion, ddylai benderfynu beth fydd yn digwydd nesaf yng nghyswllt Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood AM yn croesawu’r cyhoeddiad fod y llong achub ffoaduriaid wedi cael glanio

BeFunky-collage.jpg

Mae’r  llong a achubodd 32 o ffoaduriaid o gwch rwber gyda pheiriant wedi torri oddi ar arfordir Malta o’r diwedd wedi cael caniatâd i lanio ym Malta.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dweud wrth y Prif Weinidog am “roi’r gorau i chwarae â thân” a chymryd Dim Cytundeb oddi ar y bwrdd

44499109854_5ed1249bd3_o.jpg

ASau Plaid Cymru i gwrdd â’r Prif Weinidog i geisio dileu Brexit Dim Cytundeb

Darllenwch fwy
Rhannu

Oedi Band Eang yn 'anerbyniol'

040119.jpg

Ni fydd rhai rhannau o Gymru yn gweld unrhyw waith i osod cysylltiadau band eang am bron i ddwy flynedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd