Newyddion

Ni fydd Cymru’n derbyn ceiniog am wastraff Hinkley sy’n cael ei ddympio oddi ar arfordir Cymru

nuclear-free-zone2016-08-050_(1).jpg

Mae Plaid Cymru wedi datgelu na fydd Cymru yn derbyn tâl am fwd fydd yn cael ei ddympio oddi ar arfordir Cymru o safle niwclear Hinkley Point.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad swyddogol Plaid Cymru am ymddiswyddiad Carwyn Jones

MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Datganiad swyddogol Plaid Cymru yn ymateb i ymddiswyddiad Carwyn Jones. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen datganoli gweinyddiaeth les i atal digartrefedd pellach

lleswelfare.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am ddatganoli gweinyddiaeth lles er mwyn atal digartrefedd pellach.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb i gynigion trawsnewid Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

hyweldda.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddi dogfen ymgynghorol ar drawsnewid gwasanaethau clinigol, a lansiwyd heddiw gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae gwleidyddion Plaid Cymru o bob cwr o’r rhanbarth wedi dweud ei bod yn bryd i Lywodraeth Lafur Cymru fuddsoddi’n iawn mewn gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yng ngorllewin Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Buddugoliaeth i ymgyrch tlodi misglwyf Plaid Cymru

Elyn_Stephens_-_Sian_Gwenllian.jpg

Heddiw, mae Plaid Cymru wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau cyflwyno deunyddiau hylendid am ddim yn ysgolion uwchradd y fwrdeistref sirol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth Llafur Cymru am dorri grant gwisg ysgol yn dilyn cyhoeddiad am dlodi plant

Leanne_in_school_2.jpg

Defnyddiodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood gwestiynau i’r Prif Weinidiog i feirniadu’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru i dorri’r grant gwisg ysgol – penderfyniad fydd yn effeithio miloedd o deuluoedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth yn wynebu colli pleidlais wrth i arglwyddi croes-feinciau arwain gwrthblaid unedig

conference_2.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn wynebu'r posibiliad o golli pleidlais heno pe bai'r Blaid Lafur yn gweithio gyda'r gwrthbleidiau eraill i wrthwynebu penderfyniad y Toriaid i adael Undeb Tollau'r UE ar ol Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn ceisio am ddadl frys ar Syria yn y Cynulliad Cenedlaethol

LW.jpg

Heddiw bydd Plaid Cymru yn ceisio cynnal dadl frys yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar y gweithredu milwrol gan Lywodraeth Prydain yn Syria dros y penwythnos. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Steffan Lewis AC: Her i’r Bil Parhad yn frad gan y Ceidwadwyr

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Beirniadodd Steffan Lewis AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros faterion allanol, Lywodraeth y DG  Government am benderfynu herio’r Gyfraith a Dderbyniwyd o Fesur Undeb Ewropeaidd (Cymru) yn y Goruchaf Lys. Mae’r bil, a gynigwyd yn wreiddiol gan Steffan Lewis, yn ymgorffori rheoliadau'r UE ar faterion datganoledig i gyfraith Cymru, gan amddiffyn y setliad datganoli presennol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad Plaid Cymru ar y digwyddiadau diweddaraf yn Syria

Plaid_LogoMaster_RGB.jpg

Mae Plaid Cymru yn condemnio'r hyn sy’n ymddangos fel ymosodiad cemegol yn nhref Douma yn Syria, sydd wedi arwain at farwolaeth o leiaf 70 o bobl mewn amgylchiadau dychrynllyd.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd