Newyddion

Trowch San Steffan yn amgueddfa, Jonathan Edwards

44499356734_abf6ec47f7_k.jpg

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi galw am droi Palas San Steffan yn amgueddfa ac am godi Senedd addas i’r 21ain ganrif y tu allan i swigen Llundain.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru'n cyhuddo Llywodraeth y DU o ddadfreinio miloedd o bleidleiswyr o'r UE

20190502_PlaidCymruEULaunch_29.jpg

Mae gwybodaeth a dderbyniwyd gan Blaid Cymru yn dangos fod miloedd o bleidleiswyr o'r UE sy'n byw yng Nghymru wedi cael eu dadfreinio yn yr etholiad Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Cefnogwch Plaid i Guro Brexit' meddai cyn-Arweinydd Gwyrddion Cymru

grenville-ham.jpg

Mae Grenville Ham, cynghorydd tref Aberhonddu a chyn-arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru, wedi apelio i’w gyn-gydweithwyr Gwyrdd i fenthyg eu pleidlais i Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pôl piniwn - Plaid Cymru yw'r unig Blaid 'Aros' all ennill yng Nghymru

2.png

Mae Plaid Cymru’n apelio am gefnogaeth pleidleiswyr sy’n ffafrio Aros i roi eu cefnogaeth i’r Blaid yn yr etholiad Ewropeaidd er mwyn sicrhau mwyafrif dros Aros.

Darllenwch fwy
Rhannu

Annibyniaeth yw “cais Cymru i anelu at y lleuad” medd arweinydd y Blaid

Gadewch i ni wneud Cymru’n barod am annibyniaeth erbyn 2030

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dweud y gall Cymru fod yn annibynnol erbyn 2030.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw am Strategaeth unswydd ar Gerbydau Allyriadau Hynod Isel

electric-car-charging-parking.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i gymryd yr awenau a dangos fod Cymru’n awyddus i groesawu’r dyfodol o ran Cerbydau Allyriadau Hynod Isel , wedi lansio adroddiad yn amlinellu’r gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yn rhannau eraill y DG ar y pwnc, a sut y mae Cymru’n cael ei gadael ar ôl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffynhonnell arian mewnfudo yn prisio anwyliaid allan o’r DG

Rhowch y gorau i elwa o ffioedd annheg am fisas, medd Hywel Williams AS

Mewn dadl seneddol heddiw, bydd Hywel Williams AS yn galw ar y Gweinidog Mewnfudo i “edrych mewn difrif calon” ar ffioedd fisa, sydd wedi dod yn “ffynhonnell arian reit ddel” i Lywodraeth Prydain.  Bydd Mr Williams yn gwneud hyn mewn dadl yn Neuadd San Steffan a lwyddodd i’w chael ar bwnc y strwythur ffioedd am geisiadau am fewnfudo.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Mae’r llanw’n troi” ar annibyniaeth i Gymru

32521158137_e557205cb1_k.jpg

Mae’r “llanw’n troi” ar annibyniaeth i Gymru, yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Adam Price.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ni ddylai taflen Pleidlais y Bobl gynnwys Llafur - maen nhw o blaid Brexit

Jonathan_Edwards_AS.jpg

Mae adroddiadau heddiw fod ymgyrch Pleidlais y Bobl wedi argraffu miliynau o daflenni sy'n annog pobl i bleidleisio dros bleidiau Pleidlais y Bobl ac maen nhw wedi cynnwys Llafur yn y disgrifiad hwn - er fod Llafur o blaid Brexit ac er fod maniffesto Llafur wedi methu cefnogi Pleidlais y Bobl yn ddiamod.

Darllenwch fwy
Rhannu

Croesawu buddugoliaeth ar arolygiaeth gynllunio i Gymru

llyr.jpg

Mae Plaid Cymru heddiw wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd arolygiaeth gynllunio annibynnol i Gymru fel “buddugoliaeth fawr” i Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd