Newyddion

Rhun ap Iorwerth AC am gychwyn chwyldro CT yng Nghymru

electric.jpg

Wrth gyflwyno ei gynnig am Fil Cynllunio Gwefru Cerbydau Trydan yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos hon, mae Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn parhau i arwain yr ymgyrch am well seilwaith CT wrth iddo annog Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn mwy o bwyntiau gwefru ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn ymuno gyda'r Ceidwadwyr a UKIP i gefnogi gwanhau pwerau Cymru

Senedd_4.jpg

Plaid yn pleidleisio yn erbyn rhoi sêl bendith i Fesur Ymadael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae Plaid Cymru yn condemnio’n gweithredoedd Llywodraeth Israel yn Gaza

pal.jpg

Mae Plaid Cymru yn condemnio’n llwyr a diamod weithredoedd ffiaidd Llywodraeth Israel yn Gaza ddoe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ni fydd modd gorfodi cyfreithiau presennol Cymru diolch i gipio grym gan San Steffan

Senedd_3.JPG

Byddai cyfreithiau presennol Cymru, a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn y dyfodol y tu allan i gymhwysedd y Cynulliad, datgelodd Plaid Cymru. Ni fyddai modd gorfodi rhai cyfreithiau presennol chwaith, diolch i’r ‘cymal cipio grym’ ym Mesur Ymadael yr UE  San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood yn ymateb i sylwadau Corbyn am “gipio grym”

MH_050716_Plaid_Cymru_023.JPG

Ymateb arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC: i sylwadau Jeremy Corbyn fod Mesur (Ymadael) yr UE yn “cipio grym”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid mynd i'r afael â 'argyfwng' llwyth gwaith athrawon meddai Plaid Cymru wrth i nifer yr hyfforddeion athrawon yng Nghymru ostwng yn sylweddol

tt.jpg

Nifer y myfyrwyr sy'n hyfforddi i fod yn athrawon wedi gostwng yn sylweddol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn rhybuddio y gallai rhai ffermwyr wedi torri ar daliadau fferm sylfaenol wedi 2019

FARM2019.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio y gallai rhai ffermwyr weld torri eu taliadau fferm sylfaenol wedi 2019.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur wedi colli’r "ddadl wleidyddol, gyfreithiol a moesol” ar Gymal 11

img.jpg

Y Prif Weinidog yn methu ag ateb beirniadaeth gyfreithiol o fargen y Llafur-Torïaid ar y Mesur Ymadael

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae’r contract dialysis yn 'preifateiddio’r GIG trwy’r drws cefn’

dialysis.jpg

AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd yn dweud fod pryderon y staff yn cael eu hanwybyddu

Darllenwch fwy
Rhannu

O'r diwedd - trafodaeth am dlodi'r misglwyf yn ein Senedd

LWESSG.JPG

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r ddadl gyntaf un am y mislif a ‘thlodi mislif’ yn y Senedd ddoe. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd