Y newyddion diweddaraf.

Y Gymraeg wedi dirywio dan y Blaid Lafur

Mae ‘Miliwn o Siaradwyr’ yn bellach i ffwrdd heb “weithredu radical”, meddai Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Gweithio cydweithredol i wneud gwahaniaeth dros Gymru

Blwyddyn ers lansio’r Cytundeb Cydweithredu - Adam Price AS yn edrych ’nôl

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am Llu Heddlu Cymru Gyfan

Gall dull gweithredu Cymru’n un heddlu feithrin diwylliant plismona gwell yng Nghymru

Parhau i ddarllen

Gwrthbleidiau y Senedd yn galw am sefydlu pwyllgor craffu ar ymdriniaeth Llywodraeth Cymru o Covid

Y pleidiau’n galw ar y cyd am Bwyllgor Craffu Covid y Senedd i ddysgu gwersi o’r pandemig

Parhau i ddarllen

Trin Cymru fel ‘atodiad i Loegr’ yn arwain at fethiannau yn y system gyfiawnder

Plaid Cymru yn annog Llywodraeth San Steffan i ollwng ‘gwrthwynebiad ideolegol’ i ddatganoli cyfiawnder

Parhau i ddarllen

Mae gan Lywodraeth Cymru y grym i wella cyflogau i nyrsys – mae rhaid iddyn nhw ei ddefnyddio

“Mae’r alwad yn glir gan nyrsys - mater i’r llywodraeth yw profi eu bod nhw’n gwrando” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Mae cyfnod newydd o gynildeb yn ddewis gwleidyddol, ac mae'n rhaid ei wrthod

Ysgrifenna Liz Saville Roberts AS i'r gwefan Politics Home (Iaith Saesneg yn unig)

Parhau i ddarllen

Cyllideb yr Hydref: angen cynnydd o £25 i’r tlotaf

Data yn dangos y bydd incwm gwario gwirioneddol y bobl dlotaf yn cwympo o 11% hyd yn oed os bydd budd-daliadau yn cael eu huwchraddio’n unol â chwyddiant

Parhau i ddarllen

Angen pecyn cynaliadwy o gymorth i helpu pob cartref i ymdopi’r gaeaf hwn

Ben Lake AS yn ymateb i gyhoeddiad cyfraddau llog

Parhau i ddarllen

Ddim yn rhy hwyr i sefydlu Ymchwiliad Covid Penodol i Gymru

Plaid Cymru’n ymateb i gydnabyddiaeth Cadeirydd ymchwiliad Covid na fydd yn bosib ystyried pob penderfyniad a wneir yng Nghymru fel rhan o ymchwiliad y DU

Parhau i ddarllen