Newyddion

“Wnawn ni ddim pleidleisio i wneud Cymru’n dlotach”, Liz Saville Roberts

Brexit_Poll_image.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi cadarnhau y bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn cytundeb honedig Boris Johnson gan ddweud na fydd ei phlaid “byth yn pleidleisio dros rywbeth sy’n gwneud Cymru’n dlotach”.

Darllenwch fwy
Rhannu

5 rheswm pam fod cytundeb newydd Brecsit yn newyddion drwg i Gymru

BadDealCym.jpg

Mae bargen bondigrybwyll Boris Johnson yn newyddion drwg i Gymru. Gyda’n gilydd, rhaid inni ei wrthod, a sefyll dros ddyfodol disglair, Cymru yn Ewrop.


 

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn rhybuddio ASau Llafur - peidiwch â helpu Johnson i gyflwyno ‘Thatcheriaeth ar steroidau’

WhatsApp_Image_2019-03-15_at_11.25.55_AM.jpeg

Dylai ASau Llafur sy’n pleidleisio dros gytundeb honedig Boris Johnson ar Brexit gael eu troi allan o’u plaid, meddai Jonathan Edwards AS Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Wnawn ni fyth wneud tro gwael â phorthladdoedd Cymru’ – Plaid Cymru

Rhun-ap-Iorwerth-129-1024x683_(002).jpg

AC Plaid Cymru yn rhybuddio am “anrheithio economi Cymru” os bydd cytundeb Brexit yn arwain at ffin galed ym Môr Iwerddon

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar ymyraeth Llywodraeth ar sgandal treth ail gartrefi

151019.jpg

Perchnogion ail gartrefi yn osgoi talu trethi trwy wendid yn y system

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru: Llafur wedi torri eu haddewid am oriau agor meddygfeydd meddygon teulu

Stethoscope_Hush_Naidoo_on_Unsplash.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi condemnio Llywodraeth Cymru am fethu â chyflawni un o’u haddewidion allweddol o faniffesto  Llafur yn 2011 am wneud apwyntiadau meddygon teulu yn fwy hygyrch i bobl sy’n gweithio.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i ddedfrydu carcharorion gwleidyddol Catalwnia

Catalonia_Francesc_González_Flickr_CC.jpg

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gatalwnia Hywel Williams AS, ac ASE Plaid Cymru dros Gymru Jill Evans:

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn amlinellu Araith amgen y Frenhines

Brexit_Poll_image.jpg

Mae Plaid Cymru wedi datgelu Araith amgen y Frenhines, gan gynnwys mesurau i gyflwyno refferendwm llais terfynol ynghylch a ddylai’r Du adael yr UE, rhaglen eang o fuddsoddi mewn seilwaith gwyrdd, a datganoli plismona.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Diwygio tymor hir y DG yn ofer” medd Plaid Cymru wrth i Lywodraeth Cymru gyfaddef y dylai Cymru allu cynnal ei refferendwm Annibyniaeth ei hun

Adam_conference.jpg

Mae Plaid Cymru wedi dweud y byddai diwygio’r Deyrnas Gyfunol yn y tymor hir yn ofer, yn dilyn cyhoeddi dogfen bolisi Diwygio ein Hundeb gan Lywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i’r bleidlais ar enw’r Senedd

Adam_conference.jpg

Yn dilyn y bleidlais ar enw’r Senedd, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd