Y newyddion diweddaraf.

Cynllun Llafur i daclo ail gartrefi yn "wan" meddai Plaid Cymru

Wrth ymateb i gynllun Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag ail gartrefi a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth 6 Gorffennaf 2021), meddai Llefarydd Tai Plaid Cymru, Mabon ap Gwynfor AS,

Parhau i ddarllen

Rhowch dâl teg i staff y gwasanaeth iechyd nawr - Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canfyddiadau adolygiad cyflog y GIG a gwneud iawn am eu haddewidion am wobr ariannol

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i “ddal i fyny” ar argyfwng natur

Delyth Jewell AS yn arwain galwad am dargedau adfer natur sy’n gyfreithiol rwymol

Parhau i ddarllen

Bil i ddatganoli Ystad y Goron i gadw elw o adnoddau naturiol Cymru yng Nghymru

Yr wythnos hon, cyflwynodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, Fesur Stad y Goron (Datganoli i Gymru) i Dŷ’r Cyffredin, fyddai’n caniatáu i Gymru elwa ar fanteision ariannol gwyrdd yn ôl yr AS.

Parhau i ddarllen

“Rhybudd – gall y cynnwys niweidio ysgyfaint y blaned”

Plaid Cymru yn galw am rybuddion iechyd ar gynnyrch sy’n achosi’r niwed mwyaf i’n planed

Parhau i ddarllen

Ofnau am ddyfodol lletygarwch oherwydd ansicrwydd am grantiau

Luke Fletcher AS yn galw am feddwl yn y tymor hir ar yr argyfwng twristiaeth

Parhau i ddarllen

Y fargen ag Awstralia yn ‘gwneud targedau hinsawdd yn gyff gwawd ac yn tanseilio ffermwyr Cymru’

Liz Saville Roberts AS yn ymateb i’r cyhoeddiad am gytundeb masnach y DG-Awstralia.

Parhau i ddarllen

Y Torïaid wedi ‘gwneud tro gwael â busnesau bach’

Liz Saville Roberts AS yn galw am fwy o gefnogaeth i fusnesau bach yn dilyn sesiwn y comisiwn masnach 

Parhau i ddarllen

Datganiad ar flwyddiant llofruddiaeth George Floyd

Wrth gofio llofruddiaeth George Floyd flwyddyn yn ol i heddiw, mae Plaid Cymru yn ailddatgan ein hymrwymiad i ddod ag anghyfiawnder hiliol a hiliaeth strwythurol i ben yng Nghymru a gweddill y byd.

Parhau i ddarllen