Newyddion

7 ffaith anghywir am ddi-gartrefedd

_105238735_tents5.jpg

Dyma saith anwiredd am ddigartrefedd sydd angen eu cywiro - yn gyflym. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Byddai plismona Cymru yn elwa o ddifidend datganoli, medd Plaid Cymru

WhatsApp_Image_2019-01-16_at_1.48.54_PM_(1).jpeg

Bydd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, yn galw am ddatganoli plismona i Gymru mewn dadl yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Awgrymu fod y Prif Weindiog wedi camarwain y Cynulliad ar amseroedd aros

DHP_MAI_311214rqueue_01JPG.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Mark Drakeford yn gofyn iddo gywiro ei honiad fod y methiant i gwrdd â thargedau adrannau brys i’w briodoli i fwy o bobl yn cael eu derbyn - ffigwr a brofwyd bellach yn anghywir.

Darllenwch fwy
Rhannu

Digwydd twf y Canolbarth yn pwysleisio cydweithrediad rhwng Ceredigion a Phowys

midwales.jpg

Teithiodd arweinyddion busnes a swyddogion cyngor o Geredigion a Phowys trwy dywydd gaeafol ar ddydd Iau i fynd i ddigwyddiad er mwyn hybu bargen Twf y Canolbarth yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gollwng Bil y Gymraeg yn "gyfle" i symud ymlaen tua'r miliwn

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad fod Llywodraeth Cymru wedi gollwng cynlluniau Bil y Gymraeg a chadw swydd Comisiynydd y Gymraeg, dywedodd Sian Gwenllian AC, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r Gymraeg,

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen uwchgynhadledd economaidd frys yn sgil colli swyddi Ford

BeFunky-collage_(2).jpg

Wrth ymateb i'r adroddiadau y bydd safle Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael gwared ar 400 o swyddi, meddai gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr economi, Rhun ap Iorwerth AC,

Darllenwch fwy
Rhannu

Darllediad Gwleidyddol Newydd Plaid Cymru: Gall Cymru

Llun: Huw Walters

Gwyliwch Darllediad Gwleidyddol Newydd Plaid Cymru yma.

Mae yna Wawr Newydd yn torri. Mae pen y bryniau yn dechrau llawenhau, ond mae rhaid i ni nawr dringo i ben y mynydd.

Dyma Adam Price.

Darllenwch fwy
Rhannu

Senedd Cymru yn cefnogi galwadau am baratoadau am bleidlais y bobl i gychwyn ‘ar unwaith’

the_vote.png

Mae cynnig ar y cyd gan Blaid Cymru-Llywodraeth Cymru yn galw am ‘waith i gychwyn ar unwaith ar baratoi am bleidlais gyhoeddus’ wedi pasio gyda mwyafrif sylweddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Senedd yn paratoi i gefnogi pleidlais y bobl

30219189787_52eb282288_o.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno cynnig ar y cyd gyda Llywodraeth Lafur Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol yn galw am “ddechrau gweithio ar unwaith i baratoi am bleidlais gyhoeddus”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Beirniadu cymal Llywodraeth Cymru sy’n gofyn am Saesneg gorfodol mewn cylchoedd meithrin

33182209216_be8d9bb708_o.jpg

“Saesneg gorfodol” i gylchoedd meithrin yn tanseilio athroniaeth addysg cyfrwng Cymraeg.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd