Ymuno gyda Cherdyn

Diolch am gysidro ymuno gyda Phlaid Cymru! Defnyddiwch y ffurflen hon i gwblhau'ch cais a thalu gyda cerdyn. Bydd hyn yn daliad un tro ar y raddfa flynyddol. Os gwelwch yn dda a wnewch chi ystyried gosod taliadau misol neu flynyddol gyda debyd uniongyrchol.

Dilynwch y ddolen hon i sicrhau eich bod yn dewis y raddfa gywir, ac i ddysgu mwy am ein cynllun Triban.

£60 - aelodaeth safonol
£24 - incwm isel (o dan £15,000 y flwyddyn)
£120 - Triban (Pen y Fan)
£180 - Triban (Cader Idris)
£300 - Triban (Yr Wyddfa)

Swm
£

Talu Gyda
Os ydych yn defnyddio Apple Pay, mae'n bosib y bydd y nodyn cadarnhau yn cyfeirio at ein prosesydd taliadau, "NationBuilder"

Bron yna! Cyflwynwch eich archeb cyfraniad isod.

Wedi cadw'r manylion dull talu.

Newid dull talu

Eich manylion

Golygu

Golygu ,

Nid oes modd didynnu treth ar gyfraniadau.

Under the Political Party Elections and Referendums Act 2000 (PPERA) you must be on the electoral register in the UK excluding the Channel Islands and the Isle of Man in order to make a donation of more than £500. If you donate more than £7,500 to the Party, we are obliged under the Political Parties Elections and Referendums Act 2000 to report such a donation to the Electoral Commission, who will publish the fact that you have made a donation over £7,500. For more information, please see the Electoral Commission website.

£ 60.00