Ymuno gyda Cherdyn

Diolch am gysidro ymuno gyda Phlaid Cymru! Defnyddiwch y ffurflen hon i gwblhau'ch cais a thalu gyda cerdyn. Bydd hyn yn daliad un tro ar y raddfa flynyddol. Os gwelwch yn dda a wnewch chi ystyried gosod taliadau misol neu flynyddol gyda debyd uniongyrchol.

Dilynwch y ddolen hon i sicrhau eich bod yn dewis y raddfa gywir, ac i ddysgu mwy am ein cynllun Triban.

£60 - aelodaeth safonol
£24 - incwm isel (o dan £15,000 y flwyddyn)
£120 - Triban (Pen y Fan)
£180 - Triban (Cader Idris)
£300 - Triban (Yr Wyddfa)


Swm

£

Talu gyda

Os ydych yn defnyddio Apple Pay, mae'n bosib y bydd y nodyn cadarnhau yn cyfeirio at ein prosesydd taliadau, "NationBuilder"

Bron yna! Cyflwynwch eich cyfraniad isod.

Wedi cadw'r manylion dull talu.

Newid dull talu


Eich manylion

Golygu

Golygu ,

Nid oes modd didynnu treth ar gyfraniadau.

O dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA), mae'n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU, ac eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, er mwyn gwneud rhodd o fwy na £500.

Os byddwch yn rhoi mwy na £11,180 i'r Blaid, mae'n ofynnol o dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 i roi gwybod am rodd o'r fath i'r Comisiwn Etholiadol, a fydd yn cyhoeddi'r ffaith eich bod wedi gwneud rhodd dros £11,180. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.


£ 60.00