Ymunwch â chynllun y Triban

Safonol

Pen y Fan

Cader Idris

Yr Wyddfa

Diweddariadau newyddion
Cymryd rhan mewn ymgyrchoedd
Gwahoddiadau i ddigwyddiadau lleol a chenedlaethol
Gallu defnyddio App Canolfan Weithredu newydd y Blaid
Gallu ymuno â chystadleuaeth Clwb 500 y Blaid
Cerdyn aelodaeth
Gallu ymuno ag Adrannau a Grwpiau cysylltiedig
Mynediad i wefan i aelodau'n unig
Ymgynghori â chi ar ymgyrchoedd y Blaid
Ymgynghori â chi ar bolisi'r Blaid
Gallu cyflwyno cynigion polisi i'r gynhadledd (drwy etholaethau)
Gallu mynychu a phleidleisio yn y gynhadledd
Mynediad i gyrsiau hyfforddi a modiwlau'r Blaid
Pleidleisio yn etholiad arweinyddol y Blaid
Mynediad i hyfforddiant i aelodau'n unig
Gallu pleidleisio ymhob etholiad mewnol
Gallu pleidleisio i ddewis ymgeisyddion lleol
Gallu sefyll fel ymgeisydd mewn etholiadau mewnol
Gallu gwneud cais i gofrestr genedlaethol ymgeisyddion y Blaid
Gallu enwebu ymgeisydd yn arweinydd y Blaid (drwy'r etholaethau)
Mynediad i feddalwedd canfasio'r Blaid*
Gwahoddiad i Ysgol Haf y Blaid
Cylchlythyr y Blaid
Bathodyn 'Pabi' Aelodaeth - Efydd Arian Aur
Gostyngiad ar Nwyddau Plaid Cymru - 5% 10% 15%
Derbyniad diodydd yn y Gynhadledd Flynyddol -
Gostyngiad ar docynnau i Giniawau'r Blaid - -
Pecyn nwyddau - -
Derbyniad diodydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol - - -
Briffio ffôn ddwywaith y flwyddyn gyda prif chwip grwpiau etholedig y Blaid  - - -
 

£5/£2**
Misol

£60/£24**
Blynyddol

£10
Misol

£120
Blynyddol

£15
Misol

£180
Blynyddol

£25
Misol

£300
Blynyddol

 
YMUNO
YMUNO
YMUNO
YMUNO

 

*Yn amodol ar gymeradwyo cydsyniadau rheolau perthnasol GDPR
**£2/£24 i aelodau ar incwm isel – dan £15,000 y flwyddyn