Cynhadledd Wanwyn Ddigidol 2021
2021 Digital Spring Conference

Dyma gyfle i holl aelodau Plaid Cymru ddod at ei gilydd, o bell, yn ystod blwyddyn etholiadol dyngedfenol i’n cenedl. Ymunwch gyda prif raglen y Gynhadledd dros Facebook, Twitter, neu YouTube lle cewch glywed sesiynau panel bywiog ac areithiau gan ein Haelodau Etholedig. Bydd hefyd gyfle i fynychu’r holl Gyfarfodydd Ymylol dros Zoom, yn ogystal â’r digwyddiadau cyffrous gyda’r nos.

Dewch i gael eich hysbrydoli wrth i ni fentro ar ein hymgyrch etholiadol bwysicaf erioed.

O Blaid Cymru – Vote for Wales!

This is a great opportunity for all Plaid Cymru members to come together, remotely, during this critical election year for our nation. Join the main Conference programme on Facebook, Twitter, or YouTube where you can hear vibrant panel discussions and speeches from our Elected Members. There will also be an opportunity to join all Fringe Meetings over Zoom, as well as our exciting evening events.

Come and be inspired as we embark on our most important election campaign ever.

O Blaid Cymru – Vote for Wales!

Pryd

-

-

Ble

Rhithiol | Virtual
Cymru | Wales CF10 4AL
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Plaid Cymru

02920 472272
Rhannu

145 RSVP

Paul Morgan Dafydd Jones Nia Evans Gwern Ifans Robert Phoenix Gruff Jones Jon Fox Peter Morris Teleri Fielden Alun Williams Billie Jade Thomas Jac Jones Hywel Rees Morgan Crews Wendy Allsop Christoph Fischer Brandon Ham Matthew Lloyd Llywela Owain-Williams Alan Jobbins Ellen ap Gwynn Alun Roberts Adam Davies Alfred White Rhys Lane Ioan Gruffydd Elinor Camlin Vincent Spinochia Rhian Davey Jones Mike Howard Dorothy Eileen Davies Eilir Jones Eleri Llwyd Heather Coppell Eluned Davies Bleddyn Williams Elin Walker Jones Francesca Salmon Nia Davies Michael Evans Daniel Tabor Colin Mann Paul Edwards David Rushton Dafydd Griffiths Dawson Pugh Bethan Hughes Gwilym Pritchard


A fyddwch yn dod?