Gwrthsemitiaeth

Ar gais yr Arweinydd, Adam Price, comisiynwyd Liz Saville Roberts AS i gynnal ymchwiliad i wrthsemitiaeth ym Mhlaid Cymru.

Cyhoeddwyd yr adroddiad hwn ym mis Mawrth 2021. Mae’r adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion a gwaith y Pwyllgor Gwaith yn awr yw i ddatblygu Rhaglen Weithredu i roi’r argymhellion hyn ar waith o fewn y Blaid. Bydd hyn yn cynnwys materion a fydd yn gorfod cael cymeradwyaeth y Cyngor Cenedlaethol yn ystod 2021.

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad.