HOLI ADAM OGWR A PHEN-Y-BONT
ASK ADAM BRIDGEND & OGMORE

Cyfarfod cyhoeddus rhithiol lle bydd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn ateb cwestiynau'r cyhoedd.
Yn y sesiwn hon mi fydd ymgeiswyr lleol etholiadau'r Senedd Leanne Lewis a Luke Fletcher yn ymuno ag ef. Oes gyda chi gwestiwn neu am drafod y materion sydd yn bwysig i chi yn yr ardal? Llenwch y ffurflen gofrestru isod i fod yn rhan o'r sgwrs!

A virtual public meeting where Plaid Cymru Leader Adam Price will listen to and answer questions directly from the public.
In this session, he will be joined by local Senedd candidates Leanne Lewis and Luke Fletcher. Got a question or want to discuss matters that are important to you in your area? RSVP below and see you there! 

Pryd

-

-

Ble

zoom
Bridgend, Wales

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

12 RSVP

Luke Fletcher Charles Lewis Nia Evans Chris Davies Jordan Thorne Deiniol Carter


A fyddwch yn dod?