HOLI ADAM CAERDYDD A'R FRO
ASK ADAM CARDIFF AND THE VALE

Diolch am eich diddordeb i fynychu digwyddiad rhithwyr 'Holi Adam' ble fydd cyfle i chi drafod y materion sydd yn bwysig i chi yng Ngaherdydd gydag Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price

PWYSIG: Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen isod, mi fyddwch yn derbyn e-bost gyda linc i gofrestru am y digwyddiad. Ni allwch fynychu heb wneud hyn. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Cofion,

Tîm Plaid Cymru

 

Thank you for your interest in attending ‘Ask Adam’ where you will be able to discuss matters that are important to you in you in Cardiff with The Leader of Plaid Cymru, Adam Price.

IMPORTANT: After filling in the form below, you will receive an email to register for the event. You will not be able to attend without completing this step.

We look forward to seeing you there!

All the best,

The Plaid Cymru team

Pryd

-

-

Ble

Zoom

Rhannu

84 RSVP

Matthew Lloyd Richard Marshall Abyd Quinn Aziz Ned Parish Mike Deem Janet Deem Nathan Penn Adam Bebb Ashley Drake Peter Daniels Patricia Shirley Steffan Webb Levi Brock Antony Jones Elin Tudur Sam Turner Lloyd Wiltshire Janet Howell Cormac Duffy Eluned Press Andrew Murphy Dafydd ap Dewi Amanda Andrews Nigel Mark Bevan Daniel Jones Nick Carter Morgan Rogers Luke Nash Ani Saunders Gwion Rhisiart Morgan Taylor Adam Shields Elen Evans Michael Deem Mike O'Brien Rhodri James Luke Joseff Laura Bell Gerallt Hughes Eirianwen Pinder Marc Williams Dafydd Huw Rhys ab Owen Huw Roberts Elin Tudur


A fyddwch yn dod?