Holi Adam - Maldwyn
Ask Adam - Montgomeryshire

Diolch am eich diddordeb i fynychu digwyddiad rhithwir 'Holi Adam' ble fydd cyfle i chi drafod y materion sydd yn bwysig i chi yn ardal Maldwyn gydag Arweinydd Plaid Cymru.

PWYSIGAr ôl i chi lenwi'r ffurflen isod, mi fyddwch yn derbyn e-bost gyda linc i gofrestru am y digwyddiad. Ni allwch fynychu heb wneud hyn. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Cofion,

Tîm Plaid Cymru

Thank you for your interest in attending 'Ask Adam' where you will be able to discuss matters that are important to you in Montgomeryshire with The Leader of Plaid Cymru.

IMPORTANT: After filling in the form below, you will receive an email to register for the event. You will not be able to attend without completing this step.

We look forward to seeing you there!

All the best,

The Plaid Cymru team

Pryd

-

-

Ble

Zoom
Welshpool, Mongomeryshire SY21 7SF

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

62 RSVP

-Oscar Williams M Alwyn Watkins Bryn Davies Justin David Horrell Steve Williams Alwenna Evans Bernard Gillespie Beryl Vaughan Nick Randall-Smith Rees Wesson Kate Heneghan Andy Hughes Denice Jaunzens Myfanwy Alexander Charles Dark Sarah Williams Deborah Evans Tudor Jones Glenys Vivers Gillian Thurston Beverley Owen Gary Mitchell Gareth John Elinor Camlin Ann Lowther Jeremy Over Owen McArdle Elwyn Vaughan David James Thomas Debbie Gilbert


A fyddwch yn dod?