HOLI ADAM YNYS MÔN
ASK ADAM ANGLESEY

Cyfarfod cyhoeddus rhithiol lle bydd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn ateb cwestiynau'r cyhoedd.
Yn y sesiwn hon mi fydd Rhun Ap Iorwerth AS yn ymuno ag ef. Oes gyda chi gwestiwn neu am drafod y materion sydd yn bwysig i chi yn yr ardal? Llenwch y ffurflen gofrestru isod i fod yn rhan o'r sgwrs!

 

 

A virtual public meeting where Plaid Cymru Leader Adam Price will listen to and answer questions directly from the public.
In this session, he will be joined by Rhun Ap Iorwerth MS. Got a question or want to discuss matters that are important to you in your area? RSVP below and see you there! 

 

Pryd

-

-

Ble

Zoom
Ynys Mon
Ynys Mon, Wales

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

72 RSVP

Idris Jones Sian Davies Rosalyn Newton Je Williams Richard Jones Owain Hughes Paula Calvert Kathr Pritchard Gibson Angie Evans Robat Trefor Fiona Owen Gorwel Owen Sharon Jones Christine Jukes Lisa black Christine Davies James Wilson Michael Hughes Howard Browes Jeffrey Williams-Jones Jonathan Dean Gillian Wright Carwyn Jones Andy Lancelot Gwilym Pritchard Joshua Roberts Caroll Morris Melwyn Jones Eryl Williams Kevin Ellis Sian Griffiths


A fyddwch yn dod?